Sağlık

Menogon 75 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Menogon 75
SiLence 18:23 12.02.17
Formülü:Liyofilize toz içeren bir ampulde: Menotropin (insan menopozal gonadotropin, HMG) vardır,

75 I.U. FSH (follikül stimüle eden hormon) ve 75 I.U. LH'a (luteinizan hormon) tekabül eder.

Birleşimindeki diğer maddeler, laktoz ve sodyum hidroksittir.

1 ml çözücü içeren bir ampulde: 1ml izotonik sodyum klorür solüsyonu bulunur.

Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:-Hipo veya normogonadotropik over yetersizlikleri olan kadınlarda kısırlık tedavisinde

kullanılır (follikül büyümesinin uyarılması).

-Hipo veya normogonadotropik hipogonadizm olan erkeklerde kısırlık tedavisi ( HCG ile

birlikte, spermatojenezi uyarmak).

Kontrendikasyonları:Kadınlarda:

-Gebelik

-Over büyümesi veya polikistik over sendromunun neden olmadığı kistler

-Nedeni bilinmeyen kanamalar

-Uterusta, overde ve memede tümör

Erkeklerde:

-Prostat kanseri

-Testislerde tümör

HMG ile tedaviye başlamadan önce aşağıdaki durumlar tedavi edilmelidir:

Tiroid bezi ve suprarenal bezin korteksinde disfonksiyon, farklı nedenlerden ileri gelen serum prolaktin seviyesinde yükselme (hiperprolaktinemi), hipofiz bezinde veya hipotalamusda tümör.

Uyarılar/Önlemler:Overleri istemeden aşırı uyarılmış kadınlarda ovülasyonu başlatmak için HCG

uygulanmamalıdır.

Kadınların kısırlık tedavisinde, HMG verilmeden önce overlerin etkinliği kontrol edilmelidir

(ultrasonografi ve serumda östradiol düzeyleri ). Tedavi sırasında, uyarılma olana kadar bu

testler gün aşırı veya iki günde bir yapılmalıdır. Serviks indeksi ile over reaksiyonu

ölçülebilir. Tedavi sırasında hastanın yakın takibi şarttır. İstemeden aşırı uyarılma olursa

tedavi derhal durdurulmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:Ender olarak bulantı ve kusma görülür.

HMG ile tedavide bir kaç vakada aşırı duyarlılık reaksiyonu olmuştur.

Çok ender olarak uzun süreli tedavi, antikor oluşumuna neden olarak tedaviyi etkisiz

kılabilmektedir.

HMG ile tedavi overlerin aşırı uyarılmasına neden olabilir, bu durum ilk önce HCG (gebelik

hormonu) uygulandıktan sonra belli olur. Bu durumda büyük over kistleri oluşur ve rüptüre

olarak karın içi kanamalara neden olur.

Buna ilaveten, karın boşluğunda sıvı birikimi (asit), göğüs boşluğunda sıvı birikimi

(hidrotoraks), idrarda azalma (oligüri), kan basıncında düşme (hipotansiyon) ve kan pıhtısıyla

kan damarlarının tıkanması (tromboembolik olay) olabilir. Aşırı uyarılmanın ilk belirtileri

ortaya çıktığında tedavi hemen durdurulmalıdır. Bu belirtiler, karın ağrısı, karnın altında ele

gelir büyüme (sonografik olarak tespit edilir).

Eğer karın ağrısı olursa, doktorunuza danışınız.

Gebelikle beraber bu yan etkiler şiddetlenebilir ve uzun süre devam eder, hayatı tehdit edecek

nitelikte olabilir.

HMG ile tedavi sırasında istenmediği halde birden çok gebelik olabilir.

İlaç etkileşimleri:Başka ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir. Kısır erkeklerde HMG, HCG ile bir arada enjekte

edilebilir.

Kullanım şekli ve dozu:Ambalajın içindeki çözücü ile çözüldükten sonra adale içine (I.M.) zerkedilir.

Hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmedikçe, aşağıdaki dozlarda uygulanır:

Kadınlarda kısırlık:

Normo veya hipogonadotropik kadınlarda folliküllerin büyümesini başlatmak için verilen

HMG dozu, hastaya göre değişir. Verilecek doz over sekresyonuna bağlıdır, bu overlerin

ultrason ile muayenesi ve östradiol düzeylerinin ölçülmesi ile kontrol edilir. Eğer HMG dozu,

verilen kişiye çok gelirse, mültipl, ünilateral veya bilateral follikül büyümesi olabilir.

Genellikle adale içine zerkedilir. Tedaviye günlük doz, 75-150 I.U. FSH'a tekabül edecek

şekilde başlanır. Eğer, overler cevap vermezse, dozaj, östradiol salgısında yükselme ve

folliküllerde büyüme olana kadar yavaş yavaş yükseltilir. Aynı dozda HMG ile tedavi,

ovülasyon öncesi östradiol serum düzeyleri sağlanana kadar devam ettirilir. Eğer bu düzey

çok çabuk yükselirse, doz azaltılmalıdır. Ovülasyonu başlatmak için 5.000 veya 10.000 I.U.

HCG, son HMG uygulamasından 1-2 gün sonra adale içine enjekte edilir.

Not:Eğer uygulanan HMG dozu hastaya yüksek gelirse, daha sonra verilen HCG overleri aşırı

uyarabilir.

Erkeklerde sterilite:

Başlangıçta, haftada, 3x1000-3000 I.U. HCG/hafta uygulanır. Normal testesteron serum

düzeyleri sağlandığında, bir kaç ay, ek olarak, haftada bir HMG uygulanır, verilecek olan doz:

3x75-150 I.U. FSH + 75-150 I.U. LH'dır.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:33 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up