Sağlık

Meneklin 300 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Meneklin 300 Mg
SiLence 18:24 12.02.17
Formülü:Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; Deri, solunum yolu, ürogenital sistem, yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:Kinolon karboksilik asit türevlerine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir. Konvülsiyon eşiğini düşüren merkezi sinir sistemi lezyonları bulunan epileptik olgularda, kafa travmalarında, serebro-vasküler aksidanlarda ve merkezi sinir sistemi iltihabı lezyonlarında kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:Klindamisin veya linkomisine duyarlı kişilerde, gebelerde, süt veren annelerde ve menenjitte kullanılmaz. Eritromisinin etkisini antagonize eder. Nöromüsküler blokörlerin etkisini arttırır. Kleosin fosfat, ampisilin difenilhidantoin, barbitürat, aminofilin kalsiyum glukonat ve magnezyum stearatla geçimsizdir. Beta hemolitik strep. enfeksiyonlarında en az 10 gün kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:Anoreksi, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozukluğu, halüsinasyon, rüya görmede artış ve kabus, huzursuzluk, şaşkınlık, ajitasyon, anksiyete, psikoz, ataksi ve tremor, periferal parestezi, renk görme bozuklukları , diplopi, tad ve koku alma bozuklukları , peteşi, vezikülo-papüller reaksiyonlar ve vaskülit, yüz ödemi, dil şişmesi, glottis ödemi, solunum zorluğu, taşikardi ve şok, lökopeni, anemi, trombositopeni ve agranülositoz, adale ağrıları, karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeylerinde yükselmeler ve serum kreatinin artması görülebilir.

İlaç etkileşimleri:Ofloksasinin emilimi katyonik antasitlerle birlikte kullanıldığında, ortalama %73 oranında azalmaktadır. Bu nedenle MENEFLOKS film tablet magnezyum ve aluminyum içeren antasitlerle ve demir preparatları ile birlikte uygulanmamalıdır. Diğer kinolon antibiyotikleri gibi ofloksasin de teofilinin farmakokinetik verilerini değiştirerek teofilin konsantrasyonunun yükselmesine neden olduğundan bu durum tedavide göz önünde bulundurulmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:Erişkinlerde; hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda 4x150-300mg, ağır enfeksiyonlarda 4x300-450mg kullanılır, Max. doz 4.8g dır. Çocuklarda hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda 3-4 eşit kısımda olmak üzere 8-18 mg/kg ağır vakalarda 17-25 mg/kg kullanılır.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:33 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up