Sağlık

Hippurin 1 Gr - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Hippurin 1 Gr
SiLence 18:31 12.02.17
Formülü:Her Tablette 1 g metenamin hippurat içerir.

Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren piyelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında; enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir.Sistit ve kalıntı idrarın bulunduğu durumlarda (Prostat, nörojenik mesane) uzun süreli tedavi için uygun bir ilaçtır. Sağladığı bakterisit ortam sayesinde yatalak hastalardaki sonda değişme süresini de uzatmaktadır.

Kontrendikasyonları:Gastrik veya intestinal ülser. Etken maddeye veya sodyum metabisülfite ve diger

yardimci maddelere karsi bilinen asiri duyarligi olan kisilerde kullanilmamalidir.

Diger nonsteroidal antienflamatuvar (NSAI) ilaçlar gibi, Voltaren de asetilsalisilik asit

veya diger prostaglandin sentetaz enzimini inhibe eden ilaçlar tarafindan astim

ataklari, ürtikerleri veya akut nezleleri alevlendirilen hastalarda kullanilmamalidir.

Çocuklarda kullanimi ile ilgili olarak yeterli veri mevcut olmadigindan kullanilmamalidir.

Uyarılar/Önlemler:Gastrointestinal kanama veya ülserasyon / delinme, tedavi sirasinda herhangi bir

zamanda uyarici bir belirti ile veya belirtisiz olarak veya daha önce böyle hikayesi

olanlarda veya olmayanlarda görülebilir. Bunlar genellikle yasli hastalarda daha ciddi

sonuçlar verir. Voltaren alan hastalarda nadiren gastrointestinal kanama veya

ülserasyon görüldügünde ilaç kesilmelidir.

Diger NSAI ilaçlarla oldugu gibi, ender vakalarda, ilaca daha önce maruz kalmaksizin,

anafilaktik / anafilaktoid reaksiyonlar dahil alerjik reaksiyonlar görülebilir. Sodyum

metabisülfitin varligi, çok ender olarak asiri duyarlik reaksiyonlarina neden olabilir.

Diger NSAI ilaçlar gibi, Voltaren de farmakodinamik özelliklerinden dolayi,

enfeksiyonun semptom ve belirtilerini maskeleyebilir.

Gastrointestinal rahatsizlik belirtileri gösteren veya geçmisinde gastrik veya intestinal

ülseri düsündüren bir hikayesi olan hastalarda, ülseratif kolit veya Crohn hastaligi olan

ve karaciger fonksiyon yetmezligi olan hastalarda, yakin medikal takip zorunludur.

Diger NSAI ilaçlarla oldugu gibi Voltaren de karaciger enzimlerinden bir veya daha

fazlasini yükseltebilir. Voltaren ile (örn. tablet veya süpozituvar formlari) uzun süreli

tedavi sirasinda bir ihtiyat tedbiri olarak, hepatik fonksiyonun izlenmesi gerekir.

Anormal karaciger fonksiyon testleri sürer veya kötülesirse, karaciger hastaligina

uygun klinik belirtiler veya semptomlar gelisirse veya diger belirtiler (örn: eozinofili, deri

döküntüleri vs.) görülürse, Voltaren ile tedavi kesilmelidir. Prodromal semptomlar

olmaksizin hepatit görülebilir. Hepatik porfirisi olan hastalarda Voltaren kullanirken

dikkatli olmalidir, çünkü Voltaren bir atagi baslatabilir.

Karaciger enzimlerindeki yükselmenin yani sira bazi hastalarda sarilik dahil siddetli

karaciger reaksiyonlari ve ölümle sonuçlanan, izole fulminan hepatit bildirilmistir.

Renal kan akiminin sürdürülmesinde prostaglandilerin önemi nedeniyle kardiyak veya

renal fonksiyon yetersizligi olan, yasli, diüretiklerle tedavi edilmekte olan ve herhangi

bir nedenle, örnegin: büyük bir ameliyat öncesi veya sonrasinda oldugu gibi, önemli

ekstraselüler hacim eksikligi olan hastalarda özel bir dikkat gereklidir. Böyle vakalarda Voltaren kullanildiginda, ihtiyat tedbiri olarak, renal fonksiyonun izlenmesi tavsiye edilir.

Normal olarak, tedavi kesildikten sonra tedavi öncesi duruma dönülür.

Diger NSAI ilaçlar ile oldugu gibi, Voltaren ile de uzun süreli tedavi sirasinda kan

sayimlari yapilmasi tavsiye edilir. Diger NSAI ilaçlar gibi, Voltaren trombosit

agregasyonunu geçici olarak inhibe edebilir. Hemostaz defektleri olan hastalar dikkatle

izlenmelidir.

Bronsiyal astimi olan hastalarda semptomlari alevlendirebileceginden, Voltaren' in

parenteral yolla kullanilmasi sirasinda özel bir dikkat gereklidir.

Yasli hastalarda temel tibbi esaslara dikkat edilmelidir. Özellikle zayif veya vücut

agirligi düsük olan yasli hastalara etkili en düsük doz verilmesi tavsiye edilir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanimi

Gebelik kategorisi B dir.

Yeterli bilgi bulunmadigindan dolayi, Voltaren Ampul' ün gebelik ve emzirme sirasinda

kullanilmasi tavsiye edilmez. (Oral / rektal formlarinin gebelik ve emzirmede

kullanimiyla ilgili gerekli bilgi için bu formlarin prospektüslerine bakiniz).

Araç ve makine kullanma yetenegi üzerine etkileri

Görme bozukluklari da dahil olmak üzere, bas dönmesi veya diger santral sinir

sistemi bozukluklari görülen hastalar araç veya makine kullanmamalidirlar.

Yan etkiler/Advers etkiler:(Voltaren'in kisa yada uzun süreli kullaniminda diger dozaj formlariyla olusan yan

etkiler de dahildir.)

Siklik ölçegi: Sik sik >%10, bazen >%1-10, ender >% 0.001-1, çok ender < % 0.001.

Gastrointestinal Sistem : Bazen epigastrik agri ve bulanti, kusma, diyare, abdominal

kramplar, dispepsi, gaz, anoreksi gibi diger gastrointestinal bozukluklar; ender olarak

gastrointestinal kanama (hematemez, melena, kanli diyare), kanamali veya

kanamasiz-perforasyon ile veya perforasyon olmaksizin gastrik veya intestinal ülser;

çok ender olarak aftöz stomatit, glossit, özofagus lezyonlari, diyafram benzeri

intestinal striktürler, spesifik olmayan hemorajik kolit, ülseratif kolit veya Crohn

hastaliginin alevlenmesi gibi barsaklarin alt bölümüne ait bozukluklar, kabizlik,

pankreatit.

Santral sinir sistemi : Bazen bas agrisi, bas dönmesi veya sersemlik ; ender olarak

uyusukluk; çok ender olarak paresteziler de dahil duyusal bozukluklar, hafiza

bozukluklari, çevreye uyumsuzluk, uykusuzluk, iritabilite, konvülsiyonlar, depresyon,

anksiyete, kabuslar, titreme, psikotik reaksiyonlar, aseptik menenjit.

Özel duyular : Çok ender olarak görme bozukluklari (bulanik görme, çift görme),

isitmede zayiflama, kulak çinlamasi, tat bozukluklari.

Deri : Bazen döküntü veya deri erüpsiyonlari; ender olarak ürtiker; çok ender olarak

büllöz erüpsiyonlar, egzema, multiform eritem, Stevens-Johnson sendromu, Lyell

sendromu (akut toksik epidermoliz), eritroderma (eksfolyatif dermatit), saç dökülmesi,

isiga duyarlik reaksiyonu, purpura (alerjik purpura da dahil).

Böbrek : Ender olarak ödem; çok ender olarak akut böbrek yetmezligi, hematüri,

proteinüri gibi üriner anormallikler, interstisiyel nefrit, nefrotik sendrom, papillar nekroz.

Karaciger : Bazen serum aminotransferaz degerlerinde yükselme; ender olarak

sarilikla birlikte veya sarilik görülmeksizin hepatit; çok ender olarak fulminan hepatit.

Kan : Çok ender olarak trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, aplastik anemi,

agranülositoz.

Asiri duyarlik reaksiyonlari : Ender olarak astim gibi asiri duyarlik reaksiyonlari,

sistemik anafilaktik / anafilaktoid reaksiyonlar (hipotansiyon dahil); çok ender olarak

vaskülit, pnömonit.

Kardiyovasküler sistem : Çok ender olarak palpitasyon, gögüs agrisi, hipertansiyon,

konjestif kalp yetmezligi.

BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜGÜNDE DOKTORUNUZA BASVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:(Voltaren'in diger farmasötik formlarinda gözlenen etkilesmeler dahil)

Lityum, digoksin : Voltaren lityum ve digoksinin plazma konsantrasyonlarini yükseltir.

Diüretikler : Diger NSAI ilaçlar gibi, Voltaren de diüretiklerin aktivitesini azaltabilir.

Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanildiginda, serum potasyum düzeylerinde

artis olabilir. Bu nedenle, serum potasyum düzeyleri izlenmelidir.

NSAI ilaçlar : Voltaren' in sistemik NSAI ilaçlarla birlikte kullanimi yan etkilerin görülme

sikligini artirabilir.

Antikoagülanlar : Klinik çalismalarda Voltaren' in antikoagülanlarin etkisi üzerinde bir

tesiri olmadigi gösterilmis olmasina ragmen, Voltaren ve antikoagülanlari birlikte alan

hastalarda , çok ender durumlarda kanama riskinin arttigi bildirilmistir. Bu nedenle,

böyle hastalarin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.

Antidiyabetikler : Klinik çalismalar Voltaren' in oral antidiyabetik ilaçlarla birlikte,

onlarin klinik etkilerini etkilemeksizin verilebilecegini göstermistir. Ancak, çok ender

olarak Voltaren ile tedavi sirasinda antidiyabetik ilacin dozunu ayarlamayi gerektirecek

hipoglisemik ve hiperglisemik etkiler bildirilmistir.

Metotreksat : NSAI ilaçlarin metotreksat ile tedaviden 24 saatten daha az bir zaman

önce veya sonra verilmesine dikkat edilmelidir. Çünkü, metotreksatin kandaki

konsantrasyonlari yükselebilir ve toksisitesi artabilir.

Siklosporin : NSAI ilaçlarin renal prostaglandinler üzerine etkileri siklosporinin

nefrotoksisitesini artirabilir.

Kinolon türevi antibakteriyel ilaçlar : Çok ender olarak, NSAI ilaçlarla kinolonlarin

birlikte kullanilmalarina bagli olabilecek konvülsiyonlar bildirilmistir.GEÇIMSIZLIKLERI

Genel kural olarak, Voltaren Ampul diger enjeksiyon çözeltileri ile karistirilmamalidir.

Kullanım şekli ve dozu:Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda: Sabah akşam 1'er tablet yemeklerden sonra alınır.

6-12 yaş arası çocuklarda: Sabah akşam 1/2 veya 1 tablet yemeklerden sonra alınır.

6 yaşından küçük çocuklarda önerilmez.

Genellikle yetişkinlerde günlük maksimum doz 4 gramdır.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:30 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Heartway 23:13 30.06.19
Ilaç prospektüsü paylaşımı birde hippurin ilginç) havas La alakayı anlamadım neyse

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 23:18 30.06.19
Bizim önceki sitenin konuları bunlar.
Önceki site havas ile alakalı değildi.
Sonra burayı açınca o siteyi kapatacaktık zayi olmasın diye buraya taşıdık.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi