Sağlık

Hipersar 10 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Hipersar 10 Mg
SiLence 18:31 12.02.17
Formülü:Olmesartan Medoksomil,10-20-40 mg.

Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Antihipertansif

Kontrendikasyonları:Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Nurofen Cold & Flu tablet, ibuprofen içerir. İbuprofen midede iyi tolere edilir.

Yine de gastro-duodenal ülseri olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Astım hastaları, salisilatlara ve diğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlara karşı alerjisi

olanlar ve hamileler ancak doktor kontrolü altında ilacı kullanabilirler.

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir.

Uyarılar/Önlemler:Semptomlar 3 günden fazla sürerse, doktorunuza başvurunuz.Nurofen Cold & Flu tablet, 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.Yüksek tansiyonu olanlar, kalp hastaları, şeker hastaları, tiroid hastaları ve prostat

hipertrofisi olanlar; hekim önermedikçe Nurofen Cold & Flu tableti kullanmamalıdırlar.Nurofen Cold & Flu tablet alanlar, araç ve taşıt kullanırken dikkatli olmalıdırlar.Hamilelik ve Laktasyonda Kullanım :Gebelik kategorisi B.dir.Psödoefedrin.in hamilelikte kullanımı hakkında spesifik veri bulunmadığından,gebelikte kullanımından kaçınılmalıdır.İbuprofen ve psödoefedrin; az miktarda anne sütüne geçmektedir.Genel bir önlem olarak, emziren annelerde ibuprofen ve psödoefedrin kullanımından

kaçınılmalıdır.Yan etkiler/Advers etkiler:Ciddi allerjik yan etkilere neden olabilir. Bu durumda ilaç kesilerek doktora

başvurmak gerekir.

Bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karın ağrısı seyrekte olsa görülür. Hepatoksik etki

potansiyeli vardır. Nadiren de olsa mide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık

olabilir. Bu durum ilacın kesilmesi ile düzelir.

Serum transaminazlarının düzeyini yükseltir, su ve tuz retansiyonu yapabilir.

Önerilen doz aşıldığı takdirde sinirlilik, sersemlik ve uykusuzluk yapabilir.

İlaç etkileşimleri:Eğer yüksek tansiyondan veya depresyondan dolayı reçetelenmiş bir ilaç

kullanılıyorsa, doktora danışmadan Nurofen Cold & Flu Tablet kullanılmamalıdır.

Nurofen Cold & Flu Tablet, diğer ağrı kesici ilaçlar ile birlikte alınmamalıdır.

Ayrıca, diğer ibuprofen içeren ilaçlar ile birlikte de kullanılmamalıdır.

Nurofen Cold & Flu tablet, MAOI.leri ile birlikte alınmamalıdır. MAOI.leri kullananlar,

ilacı kestikten sonra 2 hafta beklemelidirler.

Kullanım şekli ve dozu:Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak su ile birlikte 2

tablet ve eğer gerekli ise her 4 - 6 saatte 1 veya 2 tablet şeklinde kullanılmalıdır.

Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir.

DOZ AŞIMI

İbuprofen.e ait doz aşımı durumunda bulantı, kusma, baş dönmesi, uyku hali ve

nadiren bilinç kayıbı görülebilir.

Eğer başka bir ilaç ile birlikte alınmamış ise, tek başına ibuprofen.in yüksek aşırı

dozları genelde iyi tolere edilir.

Spesifik antidotu yoktur, destek tedavisi uygulanmalıdır.

Gastrik lavaj uygulanmasını takiben gerekli ise, serum elektrolitleri düzenlenir.

Psödoefedrin.e ait doz aşımının başlıca semptom-bulguları irritabilite, huzursuzluk,

titreme, konvülsiyonlar, palpitasyon, hipertansiyon ve idrar zorluğudur.

Solunum destekleyici, koruyucu ve de konvülsiyonları kontrol edici önlemler

alınmalıdır.

Endike olduğu takdirde, gastrik lavaj uygulanmalıdır.

Mesane kateterizasyonu gerekebilir.

İstenirse, psödoefedrin atılımının hızlandırılması için diyaliz uygulanabilir.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:29 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up