Sağlık

Hibtiter - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Hibtiter
SiLence 18:33 12.02.17
Formülü:Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Haemophilus b konjüke aşısı 2ay ile 71 ay arsı çocukların b tipi H. influenzae'nın sebep olduğu invazif hastalıklarla karşı immünizasyonu için endilkedir. Bütün aşılarda olduğu gibi HibTITER aşının yhapıldığı insanlarda %100 koruma sağlamayabilir. Diğer rutin pediatrik aşılarla aynı anda verilebilir, fakat farklı yerlerden yapılmalıdır.

Kontrendikasyonları:Multi doz uygulamada, difteri toksoidi veya tiomersaol gibi aşının harhangi bir bileşenine karşı hipersensitiviz bir konrendikasyondur.Uyarılar/Önlemler:HibTITER b tipi suşlar dışında H. ınfluenzae'ye karşı koruma sağlamadığı gibiğ menenjit veya septik hastalığa neden olan diğer mikroorganizmalara karşı da koruma sağlamaz.

HibTITER, intramüsküler enjeksiyona kontrendikasyon teşkil eden trombositopeni veya başka koagülasyon bozuklukları olan bebek ve çocuklara dikkatle verilmelidir.

Hemophilus b konjüge aşısının uygulanmasından sonra antijenüri görülmüştür; bu nedenle, immünizasyondan sonra 2 hafta içinde idrarda antijen bulunmasının haemophılus b hastalığı için diagnostik değeri yoktur.

Yan etkiler/Advers etkiler:Aşılama ve aşılamadan 1-2 gün sonra yapılan bebekler üzerinde gözlem sonucunda aşılamnanın %2'sini takiben gçözlem süresi içinde en az 1 kere 38.3° c'nin üzerinde ateş tesğit edilmiştir. Aşılamanın %3.3'ünü takiben lokal eritem ,sıcaklıkveya şişme (> 2cm ) görülmüştür. >38.3°C ateş görülme sıklığı ,aşılamayı takişben ilk günde,aşılama gününden ya da aşılamadan sonraki 2. günden daha fazlaydı. Lokal eritem ,sıcaklık veya şişme insidansı aşılama gününde, aşılamdan sonraki ilk güne benzer düzeydeydi , fakat aşılamadan sonraki 2. günde daha düşüktü. Bütün yan etkiler seyrek ve geçiciydi ve ciddi bir sekel görülmedi. aşılamdan sonra şu şikayetler görüldü iritabilite, uyku hali, uzun süreli ağlama, iştah kaybı, kusma, diyere, döküntü.İlaç etkileşimleri:2-20 ay arası çocuklara verilen DTP artı OPV ya da 15 + 1ay arası çocuklara verilen MMR ile aynı zamanda fakat ayrı yerlerden HibTITER verildiğinde, münferid antijenlere karşı antikor cevabında herhengi bir bozulma görülmedi. Diğer inramusküler enjeksiyonlarda olduğu gibi , HibTITER, antikoagülasyon tedavisi uygulanan çocukalrda dikkatle verilmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:2-6 aylık bebeklerde yaklaşık 2 ay arayla 3 ayrı 0.5 mlenjeksiyon. 7-11 aylık ve daha önce aşılanmamış bebeklere yaklaşık 2 ay arayla 2 ayrı enjeksiyon yapılmalıdır. 12-14 aylık olan ve daha önce aşılanmamış olan bebekler 1 enjeksiyoın yapılır. Aşılanan bütün çocuklara 15 aylık ve daha büyükken, fakat önceki dozdan en az 2 ay sonra tek 1rapel dozu verilmelidir.15-71 aylık olan ve daha önce aşılanmamış olan beb eklere tek bir enjeksiyon yaopılamlıdır. Prematüre bebekler , doğumdan itibaren kronolojik yaşlarına göre HibTITER ile aşılanmalıdır.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:29 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up