Sağlık

Hibitanol - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Hibitanol
SiLence 18:34 12.02.17
Formülü:%4 a/h klorhekzidin glukonat, etanol,Lauramin oksit,Lauril Glukoz, esans lavanta ve deiyonize su içerir.

Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Sağlık personelinin el yıkamasında, cerrahide el yıkamalarında, hastaların preoperative yıkanmalarında ve cilt temizliklerinde, ciltteki yaranın temizlenmesinde ve genel cilt temizliğinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:Haemoctin SDH , koagülasyon faktörü VIII yada herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık söz konusu olduğunda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:İntravenöz uygulamaya yönelik diğer protein ürünleriyle olduğu gibi,alerjik tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.Herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisi gördüğünüz takdirde derhal tedaviye son veriniz ve bir doktora başvurunuz. Faktör VIII konsantreleri ile tekrarlanan tedavi uygulandığında, faktör VIII antimikrolarının (inhibitörler) gelişmesi mümkündür.Doktorunuz, inhibitör oluşumuna karşı düzenli olarak bir biyolojik testle (Bethesda testi) sizi kontrol etmelidir. Bu tarz faktör VIII inhibitörlerinin bulunması,terapötik başarının elde edilememesiyle kendini gösterir.Vücuttaki inhibitör miktarı, 1 ml kan plazması başına Bethesda Ünitesi (BU) olarak ifade edilir.

Parvovirüs B19 enfeksiyonları,hamile kadınlar için(fetal enfeksiyon) ve immüno yetmezlik yada artan kırmızı hücre üretimi görülen hastalarda (örneğin hemolitik anemi hastaları) tehlikeli olabilir.

Mümkün olan her durumda Haemoctin SDH uygulamasının ardından ürünün isim ve seri numarasını kayıt etmeniz önerilir.

Hamile ve emziren annelerde kullanımla ilgili fazla bir deneyim bulunmamaktadır.Doktora danışılarak yarar risk durumları gözönüne alınmalıdır.6 yaş altındaki çocuklarla ilgili de az deneyim bulunmaktadır.Araç yada makine kullanmaya etkisi yoktur.

Yan etkiler/Advers etkiler:Çok sık olmamak kaydıyla ve bazı vakalarda şiddetli anafilaksise ilerleyen (şok dahil olmak üzere) aşırı duyarlılık yada alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir (anjiyoödem,infüzyon bölgesinde yanma ve batma,ürperti,kızarma, generalize ürtiker,baş ağrısı,ürtiker, hipotansiyon,letarji,bulantı,huzursuzluk dolayısıyla hareketlilik, taşikardi, göğüs sıkışması, karıncalanma,kusma ve hırıltı dahil) Nadir vakalarda ateş gözlenmiştir.

Genel : Karın krampları,göğüs sıkışması,ürperti, yorgunluk ve ateş.

İmmün sistem : Alerjik reaksiyonlar,anafilaktik şok, faktör VIII nötralizan antikor gelişimi

İlaç etkileşimleri:Diğer ilaçlarla arasında herhangi bir etkileşim olup olmadığı bilinmemektedir.Diğer tıbbi ürünlerle karşılaştırılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:Uygulanacak doz hastanın ihtiyacına göre tespit edilmelidir.Kullanılacak doz şöyle hesaplanabilir. Gereken faktör VIII IU= vücut ağırlığı (kg) x 0.5 x istenen faktör VIII %'si.Hafif ve orta şiddetli kanamalarda plazma faktör VIII düzeyini genellikle %20-40 seviyesine yükseltmek için yeterli doz bir defada uygulanır. Daha ciddi kanamalarda kanda istenen faktör VIII oranı %30-60'dır.Bu durumda uygulamalar bir kaç gün boyunca günde 2 kez olmak üzere gerçekleştirilir.Yaşamı tehdit eden kanamalar ve operasyonlarda plazma faktör VIII düzeyi %60-100 olmalıdır ve operasyondan sonra 2 hafta boyunca %30 düzeyinde tutulmalıdır. Diş çekimi gibi ufak cerrahi girişimlerde faktör VIII plazma konsantrasyonu %60-80 civarında olmalıdır.İleri derecede faktör VIII eksikliği olan ve sık sık kanama geçirenlerde faktör VIII plazma düzeyi %15 civarında bulunacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:28 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up