Sağlık

Glutril 25 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Glutril 25 Mg
SiLence 18:39 12.02.17
Formülü:Bir tablet 25 mg glibornurid içerir. Bir tablette 268 mg karbonhidrat (4.5 kJ) bulunur.

Yardımcı madde: Laktoz

Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Glutril ileri yaşlarda ortaya çıkan veya Tip II diyabetlerde, hastanın insüline bağımlı olmadığı kilo kaybetme ve diyetin ya da her ikisinin yeterli olmadığı hallerde endikedir.

Kontrendikasyonları:Glutril ağır böbrek yetmezliğinde, karaciğer yetmezliğinde, sülfonilüre türevlerine karşı hassasiyeti olan kişilerde ve gebelikte kontrendikedir. Ayrıca belirgin asidoz, ciddi yanıklar, diyabetik koma ve prekoma, insüline bağımlı (Tip I) ketoz diyabetler (hafif non-ketotik formlardaki profilaktik uygulamalar dahil), ketoasidoz, belirgin ketoz, ciddi ameliyatlar ve ciddi travmalarda tiroid veya adrenal fonksiyonların ağır bozukluklarında kontrendikedir. Glibornurid veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Glutril kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:Glutril başlıca karaciğerde metabolize olduğundan, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Tüm antidiyabetik ilaçlarda olduğu gibi hepatik disfonksiyonlu hastalarda hipoglisemi riskini önlemek için doz ayarlaması gereken uygun bir tedbirdir. Glutril ile tedavi uzun sürelidir. Bu yüzden, diğer bütün antidiyabetik ilaçlarla olduğu gibi, Glutril ile tedavide de hasta düzenli tıbbi kontrol altında tutulmalıdır. Böylelikle diyetlerdeki değişikliklere, fiziksel aktivitelere veya başka hastalıkların ortaya çıkması durumlarına göre dozun yeniden ayarlanması mümkün olabilir. Hasta tedaviye cevap vermiyorsa, vakit kaybetmeden insüline geçilmelidir. Tip I diyabetlerde, ketoasidoz belirtilerinde ve gebelikte insülin tercih edilmelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:Tavsiye edilen dozlarda Glutril çok iyi tolere edilir. Ancak, doza veya diyetlerine uymayan hastalarda, böbrek yetmezliğinde ya da yaşlılarda uzun süreli hipoglisemi vakaları bildirilmiştir. İlk belirtiler acıkma, terleme, bulantı ve konfüzyonlardır. Böyle vakalarda hasta suda çözünmüş ufak bir miktar şeker almalı ve vakit geçirmeden hekime danışmalıdır. Glutril kullanan hastalarda deri reaksiyonları, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal bozukluklara pek nadir rastlanır, kan platelet sayımlarında geçici bir azalma olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:Sülfonilürelerin etkisini artıran ilaçlar: (Hipoglisemi)

MAO inhibitörleri, sülfonamidler, analjezik ve antiromatizmal ilaçlar (salisilatlar, allopurinol, lipid seviyelerini düşüren ilaçlar (klofibrat)), tüberkülostatikler, siklofosfamid, alkol, guanetidin, beta-blokerler, probenesid (ters etkiye neden olabilir), kumarinikler, perheksilin, kloramfenikol.

Sülfonilürelerin etkisini azaltan ilaçlar: (Hiperglisemi)

Kortikosteroidler, diüretikler (asetazolamid, furosemid, metalazon, klortalidon, tiazin grubu), epinefrin, tiroid hormonları (ters bir etkiye neden olabilir) oral kontraseptifler, nikotinik asit, barbitüratlar, fenitoin. Glutril'in enzim endükleyici etkisi olmadığından diğer ilaçların veya alkollü içkilerin degredasyonuna karışmaz (antabus etkisi yoktur). Diğer ilaçların Glutril'in aktivitesi üzerinde klinik olarak belirgin etkileri görülmemiştir. Tip II diyabetlilerin sıklıkla kullandıkları fenilbutazon, naproksen, fenprokuman gibi ilaçlar tedavi dozlarındaki Glutril ile ters etki yaratmazlar. Sülfafenazol ile etkileşimi klinik olarak geçersizdir.

Kullanım şekli ve dozu:Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Glutril dozu her hastanın metabolik durumuna göre ayarlanmalıdır. Genellikle takip edilen doz şeması aşağıdadır:

Başlangıç tedavisi (daha önceden oral antidiyabetiklerle tedavi edilmemiş hastalar için): Tedaviye günde ½ tabletle başlanır, yeterli olmadığı takdirde ağır ağır günde 1-2 tablete çıkılır. Bazı hastalarda daha da yüksek bir doz gerektiğinde sabahları 2 tablet, kalanı akşam alınarak günde 2 ½ veya 3 tablete kadar çıkabilir. Genel olarak daha yüksek dozlar daha iyi sonuçlar vermediğinden, maksimum günlük doz 3 tableti geçmemelidir.

İlaç değiştirme (Oral antidiyabetiklerle tedavi görmekte olan hastalar için): Glutril dozunu tayinde daha önceden kullanılmakta olan antidiyabetik ilaç esas alınmalıdır. 25 mg Glutril 1000 mg tolbutamid, 500 mg karbutamid, 250 mg klorpropamid, 5 mg glipizid veya 5 mg glibenklamide eşdeğerdir. Obez olan diyebetik hastalarda insülinden Glutril'e geçişte, metabolizma kontrolleri sonucunda ayarlanmalıdır.

Doz Aşımı

Aşırı insülin sekresyonundan dolayı doz aşımı hipoglisemiye yol açabilir. Hipoglisemik episodlar açlık hissi, terleme veya titreme, bulantı, bradikardi, yorgunluk, mental duyu kaybı (blunted mental acuity) veya konfüzyonlarla belirir. Ciddi hipoglisemi, bilinç kaybı, nöbetler ve diğer merkezi sinir sistemi bozuklukları ile oluşabilir.

Tedavi : Hipoglisemik koma için seyretik glikoz solüsyonları (örneğin %10'luk) intravenöz enfüzyon şeklinde, semptomlar giderilene kadar veya kandaki glikoz normale dönene kadar verilmelidir. Alternatif olarak glukagon enjeksiyonu önerilebilir. Hipoglisemik semptomlar klinik iyileşmeden sonra da tekrarlayabildiğinden, sürekli izleme 24 saat yapılmalıdır. Hafif doz aşımında, geçici olarak, hipoglisemik ajanlar **** çekilmeli veya dozları azaltılmalıdır. Hastalara şeker vermek, tercihen bir sıvıda çözünmüş olarak, derhal müdahale için uygundur.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:26 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up