Sağlık

Getamisin - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Getamisin
SiLence 18:52 12.02.17
Formülü:80 mg Gentamisin sülfat Ampul 1

0.1 mg Disodyum edta Ampul 2

3.2 mg Sodyum metabisülfit Ampul 2

0.2 mg Probil paraben Ampul 2

20 mg Gentamisin sülfat Ampul 3

2.6 mg Metil paraben Ampul 3

2 ml Enjeksiyonluk su Ampul 3

0.2 mg Disodyum edta Ampul 3

1.8 mg Metil paraben Ampul 2

0.4 mg Probil paraben Ampul 3

1 ml Enjeksiyonluk su Ampul 2

3.6 mg Metil paraben Ampul 1

2 ml Enjeksiyonluk su Ampul 1

40 mg Gentamisin sülfat Ampul 2

0.4 mg Probil paraben Ampul 1

6.4 mg Sodyum metabisülfit Ampul 1

0.2 mg Disodyum edta Ampul 1

6.4 mg Sodyum metabisülfit Ampul 3

Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Getamisin, gentamisine hassas mikroorganizmaların meydana getirdiği solunum sistemi (anjin, tonsilit, bronşit, pnomönü, ampiyem) üriner sistem (piyolonefrit, sistit, üretrit, prostatit gonore), kemik ve yumuşak doku (osteomiyelit, peritonit, endometrit) enfeksiyonları ile septisemi, menenjit veotititte özellikle endikedir.

Kontrendikasyonları:Getamisin, Gentamisin ve diğer aminoglikozidlere karşı bilinene hassasiyeti olan kişilerde kontrendikedir. Gentamisin'in nöromüsküler blok yapıcı etkisinden dolayı nöromüsküler blok yapıcı ajanlarla birlikte verilmesi letaliteyi arttırmaktadır. Bu yüzden birlikte kullanılmamalıdır.Uyarılar/Önlemler:Gentamisin, özellikle böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda ve önerilenden uzun süre veya yüksek dozda kullanıldığında, nefrotoksik ve ototoksik olabilmektedir. Ototoksisite ve nefrotoksisite belirtileri dozun azaltılamasını, icabında tedavinin kesilmesini gerektirir.

Yaşlılar ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yakından takip edilmeli audiometrik testler uygulanmalı, böbrek fonksiyonları tayin edilmelidir. Önceden streptomisin kullanan şahıslarda böbrek hasarına ait bulgular araştırılmalıdır.

Gentamisin dozu, doruk serum konsantrasyonu uzun süre 12 mcg/ml'nin üstünde kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Aşırı dozlar riski arttırır. Gentamisin ile tedavi süresince hastaların bol sıvı alması yararlıdır.

Sodyum metabisülfit içermekte olduğundan özellikle astımlı hastalarda anafilaksi dahil olmak üzere allerjik reaksiyonlar görülebilir.

Myasthenia gravis ve parkinson vakalarında dikkatle kullanılmalıdır.

Diğer antibiotiklere olduğu gibi, Gentamisin ile tedavi sırasında hassas olmayan mikroorganizmaların üresi sonucu bir süper enfeksiyon görülebilir. Böyle durtumlarda gerekli önlemler alınmalıdır.

Hamilelikte emniyetle kullanılabileceği kanıtlanmamıştır.Yan etkiler/Advers etkiler:Gentasmisin alan hastalarda bulantı, kusma, baş ağrısı, böbrek harabiyeti, albiminüri, oliguna,kalıcı olşan parsiyel veya total sağırlık görülebilir. Parenteral olarak birkaç gün gentamisin uygulamasının disfonksiyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Semptomların şiddeti ve ortaya çıkması doza ve tedavinin uygulama süresine bağlıdır. Renal semptomlar ilacın kesilmesiyle kaybolur. Ototoksisitesi irreversibldir. Gentamisin kullanımı ile daha nadir olarak solunum depresyonu, konfüzyon, depresyon görme bozuklukları iştahsızlık kilo kaybı, hipertansiyon veya hipotansiyon, deri döküntüsü, larenks ödemi, anafilaktik reaksiyonlar, akut organik beyin sendromu, pulmoner fibrosis, eklem ağrısı, geçici hepatomegali ve splenomegali görülebileceği bildirilmiştir.İlaç etkileşimleri:Gentamisin, Sisplatin, Sefaloridin, Kanamisin, Amikasin, Neomisin, Polimiksin B, Streptomisin, Kolistin ve Paramomisin gibi nefrotoksik ilaçlarla birlikte veya peşpeşe kullanılmamalıdır. Gentamisin; etakrinik asid ve Furosemid gibi ototoksik tesir gösterebilen diüretiklerle birlikte verilmemelidir. İ.V. yoldan verilen diüretikler, Gentamisin'in serum ve doku konsantrasyonunu arttırabilmektedir. Gentamisin nöromüsküler blok yapıcı ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır. Geçimsizlikleri : Diğer ilaçlarla karıştırılıp kullanılması tavsiye edilmez. Amfoterisin ve Heparinle birlikte parenteral kokteyl halinde uygulanmaz. Ampisilin, Benzil Penisilin, Kloksasilin, Metisilin ve Karbenisilin ile karıştırılmamalıdır, aktivitesini kaybeder.

Kullanım şekli ve dozu:Getamisin'in intravenöz ve intramüsküler uygulamalardaki dozu aynıdır. Böbrek fonksiyonlerı normal olan erişkin hastalar için ortalama günlük doz, vücut ağırlığının kilosu başına 3 mg'dır. Bu doz 3 eşit kısma bölünerek eşit arlarla (8 saatte bir1 mg/kg) verilir. Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 5 mg/kg'a kadar arttırılabilir. Enfeksiyon kontrol altına alındığında 3 mg/kg'lık günlük doza dönülmelidir. Ağır yanık vakalarında, Gentamisin'in serum konsantrasyonu düşük olabileceğinden, dozun ayarlanabilmesi için antibiotiğin serum konsantrasyonunun tayini yararlıdır. Getamisin çocuklara günde 6-7.5 mg/kg olarak (8 saatte bir 2-2.5 mg /kg) verilir. Bebeklere günde 7.5 mg/kg (8 saatte bir 2.5 mg/kg) bir haftalıktan küçük bebeklere ve prematürlere günde 5mg/kg (12 saatte bir 2.5 mg/kg) olarak verilmesi uygundur. Mutad tedavi süresi tüm hastalar için 7-10 gündür. inravenöz uygulamalarda Getamisin fizyolojik tuz veya %5 dekstroz solüsyonları içinde 1 se4ferlik doz 50-200 ml solüsyonla dilüe edilerek 1.5-2 saatlik bir sürede verilir. Çocuklar ve bebeklere verilecek infüzyon solüsyonunun hacmi daha düşük olmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda Gentamisin itrahı azalacağından kanda daha fazla ilaç birikir. Bu gibi durumlarda serumdaki Gentamisin düzeyi sık sık kontrol edilmeli, doz araları uzatılmalıdır. Doz araları serum kreatinin düzeyini (mg/100 ml), 8 ile çarparak bulunabilir. Ağır enfeksiyonlarda, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalara daha düşük dozda fakat daha sık Gentamisin verilmesi gerekebilir. Böyle hallerde 8 saatte bir uygulanacak dozun tespiti için, böbrek fonksiyonları normal olan hastalara önerilen 1 defalık doz, böbrek fonksiyonları bozuk oloan hastanın serum kreatinin düzeyine bölünerek, bu hastaya verilecek bir defalık doz hesaplanabilir.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:24 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up