Sağlık

Geopen - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Geopen
SiLence 18:55 12.02.17
Formülü:Farmakolojik özellikleri:Endikasyonları:Duyarlı E. coli, Proteus, Pseudomonas ve Enterobacterlerin neden olduğu; Akut ve kronik solunum sistemi enfeksiyonları, jenito üriner yol enfeksiyonları, septisemi, şiddetli sistemik enfeksiyonlar, yumuşak doku enfeksiyonlarında endikedir.

Kontrendikasyonları:Geopen tablet genellikle penisiline karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Penisiline aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:Gebelerde ve böbrek yetersizliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kardiyak hastalarda ve sodyum tehdidi bulunan vakalarda periyodik elektrolit değerleri tayin edilmelidir. Gentamisin ve probenisidle birlikte kullanılabilir.

Eğer aşırı hassasiyet reaksiyonu meydana gelirse, uygun tedavinin başlatılması ve Geopen tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir.

Çocuklarda kullanılışı; Şimdiye kadar ancak sınırlı sayıda klinik veriler mevcut bulunduğundan bu yaşlarda Geopen tablet uygulanmasının emniyet derecesi henüz tesbit edilememiştir.

Gebelikte kullanılışı; Hayvan çalışmalarında hiç bir teratojenik etki olmamıştır, fakat bütün yeni ilaçlarda olduğu gibi Geopen tablette ancak hekim tarafından hastanın sağlığı için lüzumlu görüldüğü takdirde gebe hastalarda kullanılmamalıdır.Karbenesilin böbreklerle atıldığında, şiddetli böbrek yetersizliği olan hastalarda terapötik karbenisilin idrar seviyeleri oluşmayacaktır.

Yan etkiler/Advers etkiler:Geopen tablet tatbikatı sırasında aşagıdaki yan etkiler görülebilir.

Bulantı, kusma, ishal, deri döküntüleri, ürtiker veya prurit seyrek olarak bildirilmiştir.Diğer penisilinlerde olduğu gibi anemi, trombositopeni, lökopeni,nötropeni, ve eozinofili meydana gelebilir.Diğer etkiler Şişkinlik, ağızda kuruluk paslıı dil, vajinit ve karında kramplardır.

Hipokalemi, gastrointestinal bozukluk, allerjik reaksiyonlar ve anemi gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:Etkeni bilinmeyen ağır enfeksiyonlarda Gentreks Enjektabl, duyarlılık testleri sonucu alınmadan, penisilin veya sefalosporin tipi bir antibiyotikle kombine şekilde kullanılabilir, sinerjik etki gösterir. Hayatı tehdit eden Pseudomonas aeroginosa enfeksiyonlarında karbenisilin ile kombinasyonu sinerjik etki sağlar. Furasemid, etakrinik asit toksisite riskini arttırır.Kullanım şekli ve dozu:Günde 4 defa 1 g'dan daha yüksek dozlar gerekiyorsa uygun parenteral tedavi tavsiye edilir.


Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:23 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up