Sağlık

Menefloks - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Menefloks
SiLence 19:05 12.02.17
Formulu :Her film tablet, 200-400 mg ofloksasin içerir. Her flakon, 200 mg ofloksasine eşdeğer ofloksasin hidroklorür içerir.Uyarılar Onlemler :MENEFLOKS ile tedavi olan kişiler kuvvetli güneş ışığı ve UV ışınlarına maruz kalmamalıdır. Psikiyatrik hastalık hikayesi olan kişilerde kullanılmamalıdır. Tedavi süresince ağır seyreden ve süreklilik gösteren diyare olgularında psödomembranöz kolit düşünülmeli ve ilaç derhal kesilerek gerekli tedavi (oral vankomisin 250 mg x 4) uygulanmalıdır. Hamilelerde ve emziren annelerde ve çocuklarda kullanım emniyeti tam olarak kanıtlanmamıştır.Yan Etkiler :Anoreksi, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozukluğu, halüsinasyon, rüya görmede artış ve kabus, huzursuzluk, şaşkınlık, ajitasyon, anksiyete, psikoz, ataksi ve tremor, periferal parestezi, renk görme bozuklukları , diplopi, tad ve koku alma bozuklukları , peteşi, vezikülo-papüller reaksiyonlar ve vaskülit, yüz ödemi, dil şişmesi, glottis ödemi, solunum zorluğu, taşikardi ve şok, lökopeni, anemi, trombositopeni ve agranülositoz, adale ağrıları, karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeylerinde yükselmeler ve serum kreatinin artması görülebilir.Dozu Kullanma :Menefloks film tablet oral yoldan alınır. Menefloks İV 200 mg/100 ml 30 dakikadan az olmamak üzere yavaş İV enfüzyon şeklinde uygulanır. Hızlı ve bolus uygulama yapılamaz. Doz enfeksiyon tipine ve şiddetine göre ayarlanmalıdır. Günlük doz 200-800 mg arasındadır. Günlük maksimum doz 800 mg dır. Alt üriner sistem enfeksiyonlarında 2 x 200 mg; komplike olmayan üretral ve servikal gonorede 1 x 400 mg önerilmektedir. Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda uygulama; normal başlangıç dozu uygulandıktan sonra, idame dozlar serum kreatinin ve kreatinin klerans değerlerine göre ayarlanır. Kreatinin klerans 50-20 ml/dak ise Serum kreatinin 1.5-5 mg/dl İdame dozu günde 200 ya da 100 mg Kreatinin klerans < 20 ml/dak ise Serum kreatinin > 5 mg/dl İdame dozu 48 saat ara ile 100 mg Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomlara göre destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz etkili değildir.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 21:20 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up