Sağlık

Librax 40 draje - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Librax 40 draje
SiLence 19:06 12.02.17
Formulu :Bir draje 5 mg klordiazepoksit ve 2.5 mg klidinyum bromür içerir. Yardımcı maddeler: Demir oksit sarı, FD ve C mavi no:2, şeker, laktoz.

Uyarılar Onlemler :

Diğer psikotrop ilaçlar gibi Librax alan hastaların tedavi sırasında alkollü içki kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Kullanılış tarzına, alınan miktara ve şahsın hassasiyetine göre Librax'ın bu şekilde etkili diğer ilaçlar gibi, reaksiyon kapasitesi üzerine etkili olabileceğinden dolayı, araç kullanımından kaçınılmalıdır. Klordiazepoksitin eksitasyon, stimulasyon ve ajitasyon gibi paradoksal reaksiyonlar oluşturabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Benzodiazepinlerin psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapabilecekleri düşünülerek doz artırmadan veya tedavinin kesilmesinden önce doktora başvurulması ve tedavinin doz azaltılarak sonlandırılması tavsiye edilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Bağımlılık: Benzodiazepin tedavisinde bağımlılık gelişebilir. Uzun süreli, yüksek doz tedavi uygulanan hastalarda veya hikayesinde alkolizm, uyuşturucu madde bağımlılığı, belirgin kişilik bozukluğu veya ciddi bir psikiyatrik bozukluk gibi yatkınlığa neden olan bir faktör olduğunda risk daha da fazladır. Bağımlılık riskini azaltabilmek amacıyla, benzodiazepinler endikasyonun çok dikkatli değerlendirilmesinden sonra ve mümkün olan en kısa süre uygulanmalıdır. Tedavinin sürdürülmesinin gerekliliğinin olup olmadığı yakından takip edilmelidir. Tedavi süresinin uzatılmasına ancak sağlanacak yarar ve riskin dikkatli değerlendirilmesinden sonra karar verilmelidir. Yoksunluk: Yoksunluk sendromlarının başlangıç süresi değişkendir; birkaç saat, bir hafta veya daha uzun bir süre sonra ortaya çıkabilir. Çok ciddi olmayan vakalarda, yoksunluk semptomları tremor, huzursuzluk, uykusuzluk, anksiyete, baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu ile sınırlı kalabilir. Ancak, yoksunluk semptomları olarak terleme, kas ve batın spazmları, algı bozuklukları ve nadiren delirium ve konvülsiyonlar görülebilir. Yoksunluk semptomları ortaya çıktığında, hastanın tıbbi açıdan takibi ve desteklenmesi gereklidir. Genelde ilacın ani kesilmesinden kaçınılmalı ve kademeli olarak azaltılmalıdır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Minör trankilizan ilaçların gebeliğin ilk trimestrinde kullanımından, konjenital malformasyon riskini artıracağı düşünülerek kaçınılması gerekmektedir. Eğer ilacın kullanımı sırasında hamile kalınmışsa tedavinin devamı konusunda doktora danışılması tavsiye edilir. Renal ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda gerekli takiplerin yapılması gerekir. Diğer tüm antikolinerjik ilaçlarda olduğu gibi laktasyon inhibisyonu yapabilir. Dikkat:Bağımlılık yapabilir.Yan Etkiler :Terapötik dozlarda Librax genellikle iyi tolere edilir. Diğer antikolinerjik ilaçlarda olduğu gibi ağız kuruluğu, kabızlık ve idrar tutukluğu yapabilir. Tedavinin başlangıcında bazı hastalarda özellikle yaşlılarda uyku hali ve kaslarda gevşeme yapabilir. Ayrıca makülopapüler döküntüler, kaşıntı gibi cilt reaksiyonları ve akomodasyon bozuklukları yapabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.Dozu Kullanma :Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Librax'ın optimal dozu teşhis ve kişisel cevaba göre ayarlanır. Bundan dolayı en üstün etki gücünü sağlamak için doz her vakada ayarlanmalıdır. İdame doz günde 3-4 defa 1-2 drajedir. Drajeler bir miktar sıvı ile yemeklerden önce ve yatmadan önce alınmalıdır. Yaşlı ve zayıf hastalarda başlangıçta günde 1 ile 2 draje verilir ve iyi tolere edilen en etkili doza yavaş yavaş çıkılır. Doz Aşımı Librax ile doz aşımında gastrik lavaj yapılmalı, genel koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmalıdır. Ağız kuruluğu geçinceye kadar aralıklı 5 mg'lık cilt altı pilokarpin enjeksiyonları yapılmalı ve damardan serum verilmelidir. Muhtemel hipotansiyona karşı antihipotansif tedavi uygulanır. SSS'deki depresyon belirtilerini gidermek için ritalin veya kafein sodyum benzoat verilebilir.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 21:20 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up