Sağlık

Largactil 100 mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Largactil 100 mg
SiLence 19:13 12.02.17
Formulu :Her 5 ml'lik ampul 25 mg klorpromazin baza eşdeğer klorpromazin HCI içerir. Yardımcı madde olarak: 2.5 mg Potasyum metabisülfit, 1.5 mg Sodyum sülfit anhidr, 5 mg Trisodyum sitrat, 37.5 mg Sodyum klorür ve 5 mL'ye tamamlayacak miktarda enjeksiyonluk su.Uyarılar Onlemler :- Hastada hipertermi görüldüğünde klorpromazin tedavisine son verilmelidir. Hipertermi nöroleptik ilaçlarla tedavi sırasında bildirilen habis sendromun (solukluk, hipertermi, vejetatif sistem bozuklukları) bir belirtisi olabilir. - Özellikle tedavinin başında görülen somnolans hali dolayısıyla makine veya otomobil kullanan şahısların dikkatli olması gerekir. - Tedavi sırasında alkollü içki kullanılmamalıdır. - Epileptik hastalarda epilepsi eşiğinin azalabilmesi nedeniyle, bu hastalar yakın hekim denetiminde bulunmalıdır. - Nöroleptik ilaç almaları gereken parkinsonlu hastalarda Largactil dikkatle kullanılabilir. - Aşağıdaki durumlarda, Largactil tedavisi dikkatle uygulanmalıdır: - Yaşlı hastalarda. Yaşlı hastalar tedaviye aşırı duyarlı olabilirler. (Sedasyon ve hipotansiyon olasılığı) -Ağır kardiyovasküler bozukluklarda. Bu tür hastalarda hemodinamik değişiklikler, özellikle hipotansiyon olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. -Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde. Yetmezlik durumu kanda ilaç birikimine yol açabilir. Uzun süreli tedavilerde belirli aralıklarla göz ve kan muayeneleri yapılmalıdır. Gebelik ve Laktasyon - Gebelik ve emzirme dönemlerinde ilacın yarar / risk oranı göz önünde tutulmadan kullanılmamalıdır.Yan Etkiler :Nörolojik Yan Etkiler - Sedasyon ya da uyuklama. - Diskinezi durumları: Erken diskinezi durumları (spazmodik torticollis, okülojirik krizler, trismus) antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarıyla yatışır. Ekstrapiramidal sendromlar, antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarıyla kısmen yatışır. Bütün nöroleptik uzun süreli ilaç tedavilerinde görülebilen tardif diskineziler antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarından etkilenmezler. Vejetatif Yan Etkiler - Ortostatik hipotansiyon - Ağız kuruluğu, kabızlık, göz uyumu bozuklukları ve idrar tutulması gibi atropinik yan etkiler. Endokrin ve Metabolik Yan Etkiler - İmpotans, frijidite, - Amenore, galaktore, jinekomasti, hiperprolaktinemi. Diğer Yan Etkiler - Deri pigmentasyonları. - Gözün ön segmentinde pigment çöküntüleri. - Çok seyrek olarak lökopeni ve agranülositoz. Uzun süren tedavilerde 3 - 4 ayda bir kan formülü kontrol edilmelidir. Nadir durumlarda ikter olduğu bildirilmiştir.Dozu Kullanma :Tedavide en çok oral yoldan kullanım tercih edilmektedir. Oral yoldan kullanım uzun süreli tedavilerde, belirtileri ağır olmayan kronik hastalıklarda özellikle tercih edilmektedir. Parenteral tedaviye ara vermek gerektiğinde de tamamlayıcı olarak oral yol seçilebilir. Intamüsküler uygulamaya özellikle tedavinin başlangıcında, hücum tedavisinde veya oral yolla ilaç alamayan hastalarda başvurulur. İntramüsküler uygulama kalçanın üst dış kısmına ve derine yapılmalıdır. İntamüsküler yol dışında intravenöz yol da kullanılabilir.İntravenöz uygulamada ilaç mutlaka sulandırılmalıdır. İnfüzyon tedavisinde Largactil ampul 500 - 1000 mL serum fizyolojik içinde ve yavaş olarak uygulanmalıdır. Dozlar vakanın durumuna ve endikasyona göre tedaviyi yöneten hekim tarafından belirlenmelidir.İlaç hangi şekilde verilecek olursa olsun dozlar yavaş yavaş yükseltilmelidir. Ancak acil tedavi gerektiğinde ilaç hızla verilebilir. Önerilen yaklaşık dozlar şu şekildedir: Erişkinlerde İntramüsküler yol Gerktiğinde 24 saat içinde 3-4 defa tekrarlanmak üzere 25-50 mg (1-2 ampul). İntravenöz infüzyon Gerktiğinde 24 saat içinde 3-4 defa tekrarlanmak üzere 25-50 mg (1-2 ampul). Çocuklarda Psikiyatrik hastalıklar ile terminal hastalıklardaki bulantı ve kusmaların tedavisinde - 1 yaşından küçük çocuklarda çok gerekli değilse kullanımı önerilmez. - 1-12 yaş arası çocuklarda, gerektiğinde 24 saat içinde 3-4 defa tekrarlanmak üzere 0.5 mg /kg önerilir. -Günlük uygulanacak ilaç miktarı 1-5 yaş arası 40 mg'ı, 6-12 yaş arası 75 mg'ı aşmamalıdır. Anestezi girişimleri sırasında -1 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. -1-12 yaş arası çocuklarda başlangıç dozu olarak 0.5-1 mg /kg, idame dozu olarak ise, gerektiğinde 24 saat içinde 4-6 defa tekrarlanmak üzere 0.5 mg/kg'lık dozlar önerilir. DOZ AŞIMI Belirtiler Uyuklama hali ve komaya doğru gelişen sinir sistemi belirtileri, hipotansiyon ve ekstrapiramidal belirtiler. Tedavi Uzmanlaşmış yoğun bakım ünitelerinde semptomatik destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Erken dönemde mide yıkanması yararlıdır. Hasta kusturulmamalıdır. Ekstrapiramidal belirtiler parkinson ilaçları ve batbitüratlarla tedavi edilebilir. Stimülan ilaç verilmesi gerekiyorsa, amfetamin ya da kafein - sodyum benzoat tercih edilmelidir. Hipotansiyon oluşuyorsa standart dolaşım şoku tedavisi uygulanır. Vazokonstriktör ilaç verilmesi isteniyorsa noradrenalin veya fenilefrin hidroklorür kullanılabilir.

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:19 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up