Sağlık

Angiodel 50 tablet - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Angiodel 50 tablet
SiLence 19:27 12.02.17
Formülü:
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Akrosiyanoz gibi fonksiyonel dolaşım bozuklukları, bacaklarda arterioskleroz sonucu gelişen dolaşım bozuklukları, baldırlarda gece krampları, intermitent klodikasyon, parestezi, Raynaud hastalığı, serebral ve periferik dolaşım bozuklukları, tek taraflı üşüme trofik bozukluklarla ilişkili ulcus crurisde endikedir.
Kontrendikasyonları:
Blokta kontrendikedir.
Uyarılar/Önlemler:
Ağır karaciğer, böbrek ve dekompanse kalp yetmezliğinde, miyokard enfarktüsü ve A.V. Epileptik hastalarda ve prostat hipertrofisine bağlı artık idrar yapımı olanlarda dikkatli olunmalıdır. i.v. enjeksiyonlar yavaş olarak yapılmalıdır. Şuur kaybı veya bir venoz ağrı durumunda enjeksiyon durdurulmalıdır. Damar dışı enjeksiyonlar lokal enflamasyona neden olabilir. Antihipertansifler, nitratlar ve diğer vazodilatatörlerle sinerjik etkiye sahiptir. Trisiklik psikotropların etkisini kuvvetlendirir. Antikoagülan, lokal anestezikler, antiaritmik preparatlar ve beta blokörlerle bir arada dikkatle kullanılır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmaz.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Anexate çocuklarda ve yetişkinlerde iyi tolere edilir. Anexate yüksek parenteral dozlarda bile iyi tolere edilmiştir. Hızla uygulanan Anexate enjeksiyonundan sonra nadiren anksiyete hissi, çarpıntı ve korku gibi yakınmalar gözlenmiştir. Bu istenmeyen etkiler genellikle özel bir tedavi gerektirmezler. Özellikle epileptik hastalarda olmak üzere, çok nadir olarak nöbet geliştiği bildirilmiştir. Uzun süredir benzodiazepin kullanan hastalarda, Anexate uygulamasından birkaç hafta önce tedavi kesilmiş de olsa, hızlı Anexate enjeksiyonu yoksunluk semptomlarına neden olabilir; özellikle uzun süreli benzodiazepin tedavisinden sonra veya birkaç ilacın bir arada yüksek dozda alındığı olgularda epilepsili veya ciddi hepatik bozukluğu olduğu bilinen hastalarda konvülsiyon bildirilmiştir. Birkaç ilacın bir arada yüksek doz alındığı olgularda özellikle siklik antidepresanlarla konvülsiyon ve kardiyak disritmi gibi toksik etkiler Anexate ile benzodiazepinlerin etkilerinin geri döndürülmesi sırasında ortaya çıkabilir. Anamnezinde panik bozuklukları olan hastalarda Anexate'ın panik atakları uyardığı bildirilmiştir.
İlaç etkileşimleri:
Anexate, reseptör düzeyinde kompetitif etkileşimle benzodiazepinlerin merkezi etkilerini bloke eder. Zopiklon, triazolopiridazinler ve diğer benzodiazepin olmayan agonistlerin benzodiazepin reseptörleri üzerindeki etkileri de Anexate ile bloke edilir. Anexate varlığında benzodiazepin agonistlerinin farmakokinetik özellikleri değişmeden kalır; ancak bunun tersi de geçerlidir.
Etanol ile flumazenil arasında herhangi bir farmakokinetik etkileşim yoktur.


Kullanım şekli ve dozu:
Günlük doz 3x1 tablet veya 1-2 ampul ve ciddi vakalarda 3x2 tablet veya 3-4 ampuldür.


Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız.


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 11:03 19.06.17
ALLah Razı OLsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Bedirhan 17:08 19.07.17
forevernight38 17:19 19.07.17
007 12:47 03.10.17
azize 16:23 03.10.17