Sağlık

Lipanthyl 200 M - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sağlık>Lipanthyl 200 M
SiLence 19:28 12.02.17
Formülü:

Fenofibrat,267 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Erişkinlerde,diyetle kontrol altına alınamayan endojen hiperkolesterolemi (tip IIa) veya hipertrigliserideminin tek başına (tip IV) veya birlikte (tip IIb ve III) olduğu durumlarda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu ile safra kesesi hastalıklarında kontendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Preparat yemeklerle birlikte kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanılmamalıdır.3 aylık tedavi sonucu yeterli cevap elde edilmemişse tedavi bırakılmalıdır.Oluşabilecek kas hasarına karşı dikkatli olunmalıdır. Yaygın kas ağrısı,ağrılı kas duyarlılığı veya kas kaynaklı kreatin fosfokinazdaki belirgin artışta kas harabiyetinden kuşkulanmalı ve tedavi durdurulmalıdır. Gebelerde ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kas ağrısı,kas güçsüzlüğü,dispepsi,mide ve barsak bozukluğu, transaminaz yükselmesi ve allerjik deri döküntüleri

İlaç etkileşimleri:

Başka bir fibrat veya HMG-CoA redüktaz inhibitörleri ile birlikte kullanılması durumunda kas hasarı riski artar. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanımı, artmış antikoagülan etki ve kanama riski taşır.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinlerde tek doz halinde ana öğünlerin birinde günde 1x1 kapsül kullanılır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 11:04 19.06.17
ALLah Razı OLsun..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up