Sağlık

Ucecal - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Ucecal
Adalet 19:29 12.02.17
Formülü:

2 mg Sodyum asetat Ampul 2

2 mg Asetik asit Ampul 1

100 IU Sentetik salmon kalsitonini Ampul 2

2mg Asetik asit Ampul 2

50 IU Sentetik salmon kalsitonini Ampul 1

2 mg Sodyum asetat Ampul 1

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Salmon kalsitonin, aşağıdaki hastalıklarda görülen kemik rezorbsiyonunun artmasına bağlı patolojik belirtilerinn kısa süreli tedavisinde endikedir.-Klinik belirtiler gösteren posmenapozik trabeküler osteoporoz: Kalsitonin D vitaminiyle birlikte verildiğinde, menapozda görülen progresif kemik dejenerasyonunun tedavisinde yararlıdır. - Paget hastalığı (Osteitis Deformans): Özellikle şu durumlarda;- Kemik ağrıları, Nörolojik komplikasyonlar, Serumda alkalen fosfatazın ve hidroksiprolinürinin artmasıyla ortaya çıkan ilerlemiş kemik değişimi, Kemiklerdeki lezyonların progresif artış,Tam olmayan veya yinelenen kırıklar.

Kontrendikasyonları:

Sentetik salmon kalsitonine karşı allerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Çocuklarda kullanım: Juvenil Paget Hastalığı nadiren görülmüştür. Kalsitonin verilmesi, kemik gelişiminin teorik bozulma riski nedeniyle, birkaç haftalık tedavi süresiyle sınırlıdır.

Kardiyak glikozid alan hastalarda, hipokalsemiye karşı aşırı duyarlılıklarından dolayı, böbrek yetmezliği olan hastalarda, kalsitonin zayıf biyodegradasyonundan dolayı akut hiperglisemi riski taşıyan hastalarda insülin salgılanmasının potansiyel inhibisyonundan dolayı (kalsitonin tarafından yönlendirilen) dikkatli olmak gerekir.

Astımlı ve allerjik bünyeli hastalarda, 1 ve 24 saat sonra değerlendirilecek bir deri içi reaksiyon uygulamak gerekir (serum fizyolojik içinde %1 oranında sulandırılmış enjektabl solüsyon kullanılmalıdır). Ciddi allerjik reaksiyonların son derece nadir görülmesine rağmen, tedaviye başlamadan, (veya yeniden başlamadan) önce cilt testi yapılması önerilir.

Uzun süreli uygulamalarda belirli aralıklarla kan, idrar sedimantasyonu serum lakalen fosfataz , böbrek fonksiyon testleri kontrol edilmelidir. Polipeptid kökenli bir ürün olduğundan hipersensitivite reaksiyonlarına neden olabilir. Bu yüzden erken tanı için gerekli test vakit kaybetmeden yapılmalıdır.

Gebelik Emzirme: Salmon kalsitonini plasenta bariyerini geçmemektedir, ancak gebe kadınlarda tam ve iyi denetlenmiş bir inceleme yapılmamıştır. Bu nedenle, kalsitonin gebelikte kullanılmaz.

Kalsitonin anne sütün geçer. Kalsitonin tedavisi sırasında emzirme önerilmez.Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal Belirtiler: Hastaların %10'unda kusmayla veya kusma olmadan görülen mide bulantıları. Dermatolojik belirtiler: Aşırı duyarlık hastaların % 10'unda görülen enjeksiyon alanında lokal enflamatuar reaksiyonlar, hastaların yaklaşık %25 'inde görülen yüz ve ellerde sıcak basması. Bu yan etkiler genellikle enjeksiyondan bir kaç dakika sonra ortaya çıkar ve yaklaşık bir saat sürer; sıklıkla hafif olarak görülür. Doza bağlıdırlar ve İ.M. enjeksiyonda daha belirgindirler. Genellikle tedavinin sürdürülmesiyle azalır veya kaybolurlar. İmmunolojik fenomenler genellikle üst üste gelmediğinden, salmon kalsitonin, diğer kalsitoninlere karşı aşırı duyarlılık veya sekonder aktivite kaybı halinde kullanılabilir. Taşikardi, hipotansiyon, kollapsla sonuçlanan izole anaflaktik, tipte reaksiyonlar bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Hiperkalsemik hastalarda tedavi yapılırken, kalsiyum, vitamin D ve/veya kalsitriol alınması kalsitonin etkisini antagonize edebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Subkutan veya intramüsküler yolla verilir. İNTRAVENÖZ YOLDAN VERMEYİNİZ. -Paget Hastalığı:- Günde 10 IUBazı durumlarda enjeksiyonlar iki günde bir uygulanabilir. Özellikle objektif ve sujektif semtomların düzelmesinden sonra, günde 50 IU 'lik enjeksiyon yeterli olabilir. Tedavi en az 3 ay boyunca sürdürülmeli, eğer gerekliyse uzatılmalıdır. - Klinik belirtiler gösteren postmenapozik trabeküler osteoporoz: Kemik yoğunluğundaki azalmanın önlenmesinde, salmon kalsitonini için minimal etkin doz tam olarak belirlenememiştir. Çalışmalar, gün aşırı 100 IU salmon kalsitonini enjeksiyonunu önermektedir. Kemik rezorbsiyon/turnover'ının biyokimyasal markerlerinin ve kemik mineral yoğunluğunun başlangıçta ve arlıklarla izlenmesi, minimal etkin dozun belirlenmesinde yardımcı olabilir. Hastalar ayrıca kalsiyum (kalsiyum karbonat 1,5 g/gün ) ve yeterli miktarda D vitamini (400 ünite /gün ) almalıdırlar. Salmon kalsitonini enjeksiyonu 2 ml'nin üzerine çıktığında intramüsküler yol tercih edilmelidir. Her bir enejksiyon farklı yerlere yapılmalıdır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 22:07 05.05.17
Hiç bir ilacı doktor tavsiye olmadan kullanmayınız. Bilgilendirme için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Acizkul98 22:15 05.05.17
Havasokulu 22:54 02.05.18
Sayın Adalet, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi