Sağlık

Ultralan Oral - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Ultralan Oral
Adalet 19:29 12.02.17
Formülü:

1 tablet Ultralan oral, 5-20 mg Fluokortolon içerir.Yardımcı maddelerLaktoz

Mısır nişastası

Sodyum lauril sülfat

Metil paraben

Propil paraben

Jelatin

Talk

Magnezyum stearat

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Ultralan Oral, sistemik kortikoid tedavisini gerektiren tüm hastalıklarda endikedir. Başlıca, romatizmal ateş, kronik poliartrit (romatoid artrit); bronchial astma, saman nezlesi; iltihabi ve allerjik deri hastalıkları, örneğin ekzema, nörodermit (endogen ekzema, atopik dermatit), pemfigus; ilaç reaksiyonları gibi diğer allerjik hastalıklar; immun süreçlere bağlı kronik aktif hepatit (HBs-Ag negatif); nefrotik sendrom; lemfatik lösemi, özel anemi türleri gibi bazı kan hastalıkları; bazı göz hastalıkları.Kontrendikasyonları:

Ultralan oral, bir substitusyon ya da hayat kurtarıcı acil tedavi dışında uzun süreli sistemik terapide, aşağıdaki durumlarda uygulanmamalıdır; Mide barsak ülserleri, ağır osteoporoz, psikiatrik anamnez, Herpes simplex, Herpes zoster (viremik dönemde), su çiçeği, amib enfeksiyonları, sistemik mantar enfeksiyonları, bulber ensefalik türün dışında poliomyelit, BCG aşısından sonra lemfom, glokom.Ultralan oral aşıların 8 hafta öncesinden 2 hafta sonrasına kadar kontrendikedir.Uyarılar/Önlemler:

Bir gebelikte, özellikle ilk 3 ayında tedavi ancak kesin bir endikasyonda, mümkün olan en küçük dozlarda ve kısa süre yapılmalıdır. Süt verme döneminde de yarar ve risk özenle tartılmalıdır .TIBBI ZARURET GEREKMEDIKÇE HAMILELERDE KULLANILMAMALIDIR.

Şeker hastaları için de aynı sınırlamalar geçerlidir. Ayrıca düzenli olarak şeker metabolizması kontrol edilmelidir.

Enfeksiyon hastalıklarında, yeterli dozlarda spesifik etkili kemoterapötikle verilmelidir.

Çok yüksek tansiyonda, kornea hasarlarında, kronik böbrek yetmezliğinde, tromboza eğilimde özellikle dikkatli olunmalıdır.

Akciğer tüberkülozunda, sürekli röntgen kontrolleri yapılarak, sürecin alevlenip alevlenmediği saptanmalıdır. Pozitif tüberkülin testiyle birlikte latent türlerde, profilaktik olarak kemoterapötikler verilmelidir.

Gıda, potasyum, protein ve vitaminlerden zengin, yağ, karbonhidrat ve tuzdan fakir olmalıdır.

Eğilim gösteren hastalarda gastrit ya da mide ve duodenal ülserlerinden sakınmak için antasitlerin verilmesi (takriben yemeklerden 1 saat sonra) ve röntgen kontrollerini de içine alan özenli bir gözlem gereklidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Diğer tüm glukokortikoidlerde olduğu gibi, Ultralan oral ile de yüksek dozlarda ve/veya uzun süreli uygulamalarda, aşağıda belirtilen istenmeyen yan etkiler görülebilir:Ay yüz, gövde yağlanması, myopati, hipertoni, osteoporoz, glikoz toleransında azalma, diabetes mellitus, seksüel hormon sekresyonunda bozukluklar (amenore, hirsutizm, impotens), striae rubrae, peteşi'ler, ekimozlar, steroid aknesi, ödem oluşumuyla birlikte sodyum retansiyonu, potasyum itrahında artma, adrenal korteksinde atrofi ve inaktive, vaskulit, mide şikayetleri, mide ülseri, enfeksiyon riskinde artış, immun süreçlerin frenlenmesi, yara kapanmasında yavaşlama, çocuklarda büyüme gecikmeleri, aseptik kemik nekrozları (femur ve humerus başı), glokom, katarakt, ruhsal bozukluklar, tromboz riskinde artış, pankreatit.

Nadir olgularda örn. urtikaria, ekzantem yada deride kızarıklık gibi hipersensitivite reaksiyonları oluşabilir.Gebelik veya süt verme döneminde glukokortikoid alan annelerin, yeni doğan çocuklarında yan etkilere dikkat edilmelidir (örneğin, gebeliğin son haftalarında uygulama sonucu sürrenal korteks fonksiyonu azalması)İlaç etkileşimleri:

Aynı zamanda kalp glikozidleri, salüretikler, antidiabetikler, Cumarin türevi antikoagulanlar, non-steroidal antienflamatuarlar, rifampisin'li tüberküloz ilaçları ve salisilik asidi preparatları alınıyorsa, muhtemel etkileşme nedeniyle hekim haberdar edilmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Ultralan oral doktor talimatına göre uygulanmalıdır. Hekimin saptadığı doza kesinlikle uyulmalıdır.Günlük tüm dozun bir defada ve sabahları saat 6-8 arasında biraz mayi ile ve tok karnına alınması gereklidir. Bazı olgularda Ultralan oral'ın iki günde bir alınması yararlı olur (alternan tedavi).Tüm dozun sabahları bir defada alınmasıyla, endogen cortisol produksiyonunun fizyolojik ritmine optimal bir biçimde uyulmuş olur.Yetişkinler:

Başlangıç dozu, genellikle 20-60 mg'dır. Bu bazı vakalarda 100 mg'a kadar çıkartılabilir. Klinik bir iyileşmeden sonra, başlangıç dozu 2-4 günlük aralarla ve her seferinde 2.5-5 mg azaltılarak kademeli olarak indirilir. İdame dozu genellikle günde 5-20 mg, bazı özel durumlarda 40 mg kadardır.Çocuklar:Genellikle başlangıçta, günde vücut ağırlığı kilosu başına 1-2 mg uygulanır. Belirgin bir etki sağlandıktan sonra kademeli olarak 2.5 mg'lık doz azaltmaları ile idame tedavisine geçilir.Erken doğanlarda, günde vücut ağırlığı kilosu başına 1-1.5 mg uygulanır.

Yaş

başlangıç dozu mg/gün

idame dozu mg/gün

1 yaşa kadar

10

2.5 - 5

1 -10 yaş

10 - 30

5 - 10

10-14 yaş

20 - 40

5 - 15

Ultralan oral tedavisi birdenbire kesilmemeli, doz kademeli olarak azaltılarak tedavi sona erdirilmelidir.· Diğer kortikoidlerden Ultralan oral'a geçiş (eşdeğer dozları)Eşdeğer dozlar biolojik değerlerle ilgili olup, şahıstan şahısa sapmalar gösterebilirler. Bu nedenle, bir kortikoidden diğerine geçişte, başlangıçta 2-3 gün süreyle eşdeğer idame dozunun iki katı verilir ve daha sonra günlük dozlar azaltılarak individuel idame dozu bulunur.Ultralan oral'ın ortalama terapötik eşdeğer dozları:20 mg Ultralan oral (Fluokortolon)'a tekabül eden dozlar

20 mg: prednison yada prednisolon

80 mg: hidrokortizon (kortizol)

24 mg 16-metilen prednisolon

16 mg 6-metil-prednisolon

10 mg triamcinolon

8 mg parametazon

4 mg dexametazon

3 mg betametazon

>5 mg Ultralan oral (Fluokortolon)'a tekabül eden dozlar

5 mg: prednison yada prednisolon

20 mg: hidrokortizon (kortizol)

6 mg: 16-metilen prednisolon

4 mg: 6-metil-prednisolon

2.5 mg: triamcinolon

2 mg: parametazon

1 mg: dexametazon

0.75 mg: betametazon

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 22:07 05.05.17
Hiç bir ilacı doktor tavsiye olmadan kullanmayınız. Bilgilendirme için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Acizkul98 22:16 05.05.17
Havasokulu 22:54 02.05.18
Sayın Adalet, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi