Sağlık

Klax - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Klax
Tuana 19:30 12.02.17
Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonlarda endikedir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enefeksiyonları, deri yumuşak deri enfeksiyonları, mycobakterium avium ve mycobacterium intracellulere'nin yol açtığı dissemine mikrobakteriyel enfeksiyonlar Klaritromisin, asit supresyonu varlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir.

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki herhangi bir maddeye ya da makrolid gurubu bir antibyotiğe karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kontrendikedir. Ayrıca terfenadin tedavisi görmekte olan kalp hasataları ile elektrolit dengesizliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Ağır böbrek yetmezliği olanlarda, dozun azaltılması ya da doz aralığının uzatılması gerekebilir. Klaritromisin'in gebelerdeki güvenirliliği ve etkinliği konusunda yeterli bilgi yoktur. Bu yüzden kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. 6 aylıktan küçüklered kullanılması önerilmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Klaritromisin iyi tolere edilen bir ialçtır. Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir.

İlaç etkileşimleri:

Probenesid, Amoksisilin'in renal tübüler sekresyonunu azaltır. Klavupen Pediatrik süspansiyon ile birlikte kullnımı Amoksisilin'in kan seviyelerinde yükselme ve uzun etki doğurur. Klavupen Pediatrik süspansiyon'un allopurinol ile birlikte kullanımına ait hernekadar elimizde yeterli bilgi yoksa da allopurinol ve semisentetik penisilinlerin birlikte kullanımı ciltte döküntü insidansını yükseltebilir. Bu olayın allopurinol'e mi yoksa hastalarda mevcut hiperürisemi'ye mi bağlı olduğu bilinmemektedir. Klavupen Pediatrik süspansiyon antabus (disülfiram) ile birlikte kullanılmamalıdır. Oral yoldan kullanımı ile müstahzarın içerdiği Amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaşmakta, bu durum idrarda Clinitest tabletleri, benedict ve Fehling solüsyonları kullanılarak yapılan glukoz testlerinin yalancı pozitif sonuç vermesine yol açabilir. Bu nedenle idrarda glukozun, enzimatik oksidasyona dayanan testlerle araştırılması uygundur. Semi sentetik penisilinlerin hamilelerde kullanımı takiben total konjugue estriol, estriol glukuronid, konjuge estron ve estradiol plazma konsantrasyonlarında geçici düşmeler kaydedilmişitir.

Kullanım şekli ve dozu:

Aç ya da tok karnına alınabilir. Solunum yılu ile deri yumuşak doku enfeksiyonları: Erişkinler ve 12 yaşından büyükler için önerilen doz 12 saatte bir 250 mg'dır. Ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir. Bu enfeksiyonlarda ortalama tedavi süresi 7-14 gündür. Streptokoklarla oluşmuş enfeksiyonlarda, komplikasyon riskini en aza indirgemek amacıyla , redavi 10 günden önce kesilmemelidir. Helicobacter pylori eradikasyonu: Erişkin hastalar için önerilen kllaritromisin dozu 14 gün süreyle günde 2 ya da 3 defa 500 mg'dır (asit sekresyonunu önleyici bir preparatla birlikte). Kombine kullanılan proton pompası inhibitörü gibi asit sekresyonunu önleyici preparata ise kombine tedavi kesildikten sonra 14 gün daha devam edilmelidir. Toplam tedavi süresi 28 gün.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 22:07 05.05.17
Hiç bir ilacı doktor tavsiye olmadan kullanmayınız. Bilgilendirme için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Acizkul98 22:15 05.05.17
Cevapla Up