Sağlık

Klinoksin - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Klinoksin
Adalet 19:30 12.02.17
Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Özellikle anaerob. Steph, Strep.ve Pneumococ ların neden olduğu; Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kadınlarda pelvis ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında periferit ve endokardit profilaksisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Klindaver: klindamisin ya da linkomisin içeren preparatlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilinin uygun olmadığı durumlarda veya penisiline duyarlı hastalarda kullanılabilir. Klindamisin veya linkomisine duyarlı kişilerde, gebelerde, laktasyonda ve menenjitte kullanılmaz. Eritromisinle antagonist etki gösterir. Nöromusküler blokaj yapan preparatların etkisini arttırır. Betahemolitik strep. enfeksiyonların tedavi süresi en az 10 gündür. Kleosin fosfat, ampisilin, difenil hidantoin, barbitürat, aminofilin, kalsiyum glukonat ve magnezyum strearatla geçimsizdir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yerel belirtiler: İntramüsküler uygulamadan sonra, injeksiyon yerinde ağrı, endurasayon steril apse; intravenöz uygulamadan sonra da tromboflebit bildirilmiştir bu reaksiyonlar inramüsküler injeksiyonklar kas içine derin olarak yapılarak ve aynı intravenöz kateteri uzun süreli kullanmktan kaçınarak önlenebilir. Mide- baarsak sistemi: Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare ve kolit. Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Ürtiker ve deri döküntüsü görülmştür. Yan etkiler arasında en sık rastlananı kızarıklığa benzer hafif ve orta şiddette deri döküntüleridir. Klindamisine bağlı olarak bazıları Stevens- Johnson sendromuna benzeyen eritema mültiforma vakaları seyrek olarak bildirilmiştir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu göçsteren birkaç vaka bildirilmiştir. Karaciğer: Klindamisinde tedavi sırasında karaciğer işlev testlerinde bazı anormallikler ve sarılık görülmüştür. Hematopoetik sistem: Geçici nötropeni ve eozinojili bildirilmiştir. Ayrıca agranülositoz ve trombositopeni görülmüştür. Bu vakaların klindamisin tedavisine olan ilişkileri bilinmemektedir. .

İlaç etkileşimleri:

Oda ısısında 24 saat süren fiziksael ve biyolojik geçimsizlik çalışmalrında Klindaver'in sodyum klorür, glukoz, kalsiyum ya da potasyum intravenöz çözeltileriyle ve kliniklerde kullanılan yoğunluklarda B kompleksi içeren çözeltilerle etkileşmediği gösterilmişti. Sefalotin, kanamisin, penisilin ve karbenisilin ile klindamisin etkileşmez .

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinlerde hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda 2x1 ampul/gün veya 3-4x1 kapsül/gün dozda,ağır enfeksiyonlarda 4x300-450mg/gün dozda ,(Max. doz 4.8g dır.)Çocuklarda hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda 3-4 eşit kısımda olmak üzere 8-18mg/kg/gün dozda, ağır enfeksiyonlarda 17-25mg/kg/gün dozda kullanılır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
SiLence 22:07 05.05.17
Hiç bir ilacı doktor tavsiye olmadan kullanmayınız. Bilgilendirme için teşekkürler.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Acizkul98 22:15 05.05.17
Teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Havasokulu 22:54 02.05.18
Sayın Adalet, konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:klinoksin
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146