Sağlık

Cetaflu Fort - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Cetaflu Fort
Tuana 19:32 12.02.17
Formülü:

Beher film tablet 650 mg Parasetamol, 25 mg Fenilpropanolamin HCI ve

4 mg Klorfeniramin maleat ve boyar madde olarak İndigo karmin alüminyum lake ve FD&C mavisi No.2, Sarı demir oksit ve Titan dioksit ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Grip ve soğuk algınlığına bağlı baş ağrısı, adale ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırgınlığı, ateş burun tıkanıklığı, nezle, aksırma, gözde sulanma ve kaşıntı gibi durumların semptomatik tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Etken maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık, MAO inhibitörleri ile, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Hipertansiyon, ciddi kardiyavasküler bozukluk, hipertiroidizm, diyabet, astma, glokom, amfizem, kronik akciğer hastalığı, böbrek bozukluğu, prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonu gibi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Klorfeniramin maleat sedatif etkisiyle, dikkat gerektiren makinalarla çalışanlarda, tehlikeli ve/veya yüksek yerlerde çalışanlarda veya vasıta kullananlarda kazaya neden olabileceğinde CETAFLU - FORTE Film Tablet kullanımında bu işler yapılmamalıdır.Hastalıkla ilgili belirti ve bulguların düzelmemesi, yenilerinin ortaya çıkması ya da ateşin üç günden fazla sürmesi durumlarında doktorunuza başvurunuz. Genel olarak 3-4 günden fazla kullanılmamalıdır.Doktor tavsiyesi olmadan gebe ya da emziren kadınlarda ve çocuklularda kullanılmamalıdır.Kullanırken ilaç etkileşmeleri göz önüne alınmalıdır.Hepatik nekroz görülebilir. Hepatik nekroz parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselir, Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g'ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Deri döküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi, baş dönmesi, nadiren gastrointestinal bozukluklar, sedasyon, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilite görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Antihistaminikler alkol ve antidepresanların etkilerini arttırırlar.Fenilpropanolamin ß-adrenerjik blokerlerle beraber kullanılması taşikardiye neden olabilir. Alkol antidepresanlar ve ß-adrenerjik blokerlerle birlikte CETAFLU - FORTE kullanılmasına dikkat edilmelidir.MAO inhibitörleri, antihistaminiklerin antimuskarinik ve merkezi depresan etkileri ile fenilpropanolaminin vazopressör ve kardiyak stimulan etkilerinde artışa ve etki sürelerinde uzamaya neden olabileceklerinden CETAFLU - FORTE ile birlikte kullanılmamalıdır.Antiepileptikler, barbitüratlar trisiklik antidepresanlar ve alkol parasetamol'ün yarı ömrünü uzatabilir ve toksisitesini artırabilir. Antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamol'ün terapötik düzeylere ulaşmasını engelleyebilir. Metaklopramid parasetamol'ün ince barsaklardan absorpsiyonunu hızlandırır. Kloramfenikol ile parasetamol etkileşir.

Kullanım şekli ve dozu:

12 yaş ve üzeri erişkinlerde genel olarak 6 saatte 1 tablet alınır. Doktor gerekli gördüğünde, hastanın durumuna göre 4 saatte 1 tablet verilebilir. Günde maksimum 6 tableti aşmamalıdır.DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:Semptomlar: Başağrısı, baş dönmesi, gerginlik, konfüzyon, halüsinasyon, konvülsiyonlar, taşikardi, aritmi.Tedavi: Gastrik lavaj yapılıp, duruma göre aktif kömür verilebilir. Kardiyovasküler sistem ve solunum sisteminin yakın izlenmesiyle birlikte semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır. Akut parasetamol zehirlenmesi durumunda spesifik antidotu N-asetilsistein ilk 16 saat içinde uygulanır. N-asetilsistein oral uygulanacaksa daha önce verilen aktif kömür ya lavaj ile temizlenmeli ya da verilmemelidir. Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon yapılabilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 22:09 05.05.17
Hiç bir ilacı doktor tavsiye olmadan kullanmayınız. Bilgilendirme için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up