Sağlık

Concor 5 Mg - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Concor 5 Mg
SiLence 19:33 12.02.17
Formülü:

Bir tablet 10 mg bisoprolol fumarat içerir.

Yardımcı maddeler: Demir oksit sarı, Demir oksit kırmızı, titan IV. oksit.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), koroner kalp hastalığı (Angina pectoris).

Kontrendikasyonları:

Tedavi edilmemiş miyokard yetmezliği (dekompanse kalp yetmezliği), yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, şok, atrioventriküler ileti bozuklukları (II. ve III. derece AV blok), hasta sinüs sendromu, sinoatrial düğüm ve atrium arasında ileti bozukluğu (sinoatrial blok), tedaviye başlama öncesi çok yavaş nabız (dakikada 50 vurudan daha az bradikardi), çok düşük kan basıncı (hipotansiyon), bronşial astım ve ilerlemiş dönemlerdeki periferal dolaşım bozuklukları vakalarında kullanılmamalıdır. Adrenal tümör (feokromositoma) vakalarında, Concor® ancak a-blokajından sonra verilebilir. Yeterli klinik tecrübe olmadığından, Concor®, gebelik sırasında, emzirme sırasında ve çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Hayvan deneylerinde fertiliteye veya yavrulara bir zarar vermediği gösterilmiştir.Not: Kan glukoz düzeyleri sık sık iniş çıkış gösteren diyabetik hastalarda, uzun süreli açlık dönemlerinde ve asidozlu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Concor®'un antihipertansif etkisine bağlı olarak, ilaca karşı reaksiyon sonucu, araç veya makine kullanma yeteneği kişiden kişiye farklı olarak azalabilir. Bu, özellikle tedavinin başlangıcında, ilaç değiştirilmesinde ve alkol ile etkileşimde karşılaşılan bir durumdur.Spesifik araştırmalar Concor®'un doğrudan ters bir etki meydana getirmediğini ortaya koymaktadır. Eğer istisnai bir durumda Concor® gebelik sırasında kullanılmışsa yenidoğanda muhtemel bradikardi, hipotansiyon ve hipoglisemi oluşma olasılığından dolayı, beklenen doğum tarihinden 72 saat önce tedavi kesilmelidir. Eğer bu mümkün değilse doğum sonrası yenidoğan ilk 48-72 saat dikkatle izlenmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Özellikle tedavinin başlangıcında yorgunluk, baş dönmesi, hafif baş ağrısı, terleme, uyku bozuklukları, canlı rüyalar ve depresif ruh hali görülebilir. Bu semptomlar genellikle hafif şiddettedir ve çoğunlukla tedavi başlangıcından sonraki ilk 1-2 hafta içinde kaybolur. Nadir vakalarda gastrointestinal bozukluklar (diyare, konstipasyon, bulantı, karın ağrısı) ve cilt reaksiyonları (örn: eritem, pruritis) olabilir. Seyrek olarak kan basıncında belirgin bir düşme, nabızda yavaşlama veya AV iletide bir bozulma gözlenmiştir. Tedavi bazen kol ve bacaklarda sızlama, üşüme hissine ve nadir olarak kas güçsüzlüğü, kas krampları ve göz yaşında azalmaya yol açabilir (eğer kontakt lensler kullanılmaktaysa göz önüne alınmalıdır). Tedavi başlangıcında claudication intermittent ve Raynaud fenomeninden yakınan hastaların şikayetleri şiddetlenebilir ve miyokardial yetmezlik ağırlaşabilir. Nadir vakalarda hava yolları direncinde artma olabilir (bronkospastik reaksiyonlara eğilim gösteren hastalarda solunumda zorlanma, örneğin asthmoid bronchitis). Diabetes mellitus'u olan yaşlı hastalarda glukoz toleransı bozulabilir. Düşük kan glukoz seviyesinin belirtileri (örn: artmış kalp hızı) maskelenebilir.

İlaç etkileşimleri:

Concor® birlikte kullanılan diğer antihipertansif ilaçların etkilerini artırabilir. Tedavide, Concor® ile rezerpin, ?-metildopa, klonidin veya guanfasinin birlikte kullanılması, kalp hızında belirgin bir azalmaya neden olabilir. Klonidin ile birlikte kullanımda, Concor®'un kesilmesi üzerinden birkaç gün geçmeden klonidin tedavisi kesilmemelidir. Nifedipinin birlikte kullanılması, Concor®'un antihipertansif etkisini artırabilir. Concor® ile birlikte verapamil veya diltiazem tipi kalsiyum antagonistlerinin veya antiaritmik ajanların kullanılması hipotansiyon, bradikardi ve diğer aritmilere yol açabileceği için hastanın dikkatle izlenmesi gerekir. Bu nedenle kalsiyum antagonistlerinin ve antiaritmik ajanların intravenöz kullanımları, Concor® ile tedavi sırasında tavsiye edilmez. Concor® ve rifampisinin birlikte kullanımı Concor®'un yarı ömrünü bir miktar azaltsa da genellikle dozun artırılması gerekmez. Concor® ile birlikte insülin veya oral antidiyabetik kullanımı, bu ikinci ilaçların etkilerini artırabilir. Hipoglisemi semptomları (özellikle taşikardi) maskelenir veya hafif görülebilir. Kan glukoz düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir. Anestezi altında kalp debisi bozulabileceği için hasta Concor® ile tedavi ediliyorsa, cerrahi girişim öncesi anestezist uyarılmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:Doktor tavsiyesine göre günde 1 adet 5 mg veya 10 mg Concor® Tablet kullanılır. Tedavinin başlangıcında ve hastalığın hafif formlarında vakaların çoğunda günde 1 adet Concor® 5 mg tablet yeterlidir. Gerekirse bu doz günde 2 adet 5 mg veya 1 adet 10 mg tablete yüseltilebilir. Çok az sayıda vakada 20 mg'a (günde 2 adet 10 mg tablet) varan doz artışı gerekebilir. Tabletler bir miktar sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır.Concor®'un sabah aç karnına veya kahvaltı ile alınması tavsiye edilir. Hafif veya orta şiddette hepatik veya renal yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması genellikle gerekmez.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 11:04 19.06.17
ALLah Razı OLsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up