Sağlık

Combicid Im-iv - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Combicid Im-iv
SiLence 19:34 12.02.17
Formülü:

0.25 g : Sulbactam Sodium,125 mg; Ampicillin Sodium,250 mg

0.5 g : Sulbactam Sodium,250 mg; Ampicillin Sodium,500 mg

1 g : Sulbactam Sodium,500 mg; Ampicillin Sodium,1 g

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu infeksiyonlarda Combicid endikedir. Bunlardan belli başlı olanlar şunlardır.

-Üst ve alt solunum yolu infeksiyonları:Sinüzit, otitis media, epiglotit ve bakteriyel pnömoni vb.

-İdrar yolu infeksiyonları ve piyelonefrit

-Peritonit, endometrit ve pelvik sellülit gibi intraabdominal infeksiyonlar

-Bakteriyel septisemi

-Deri ve yumuşak doku infeksiyonları

-Kemik ve eklem infeksiyonları

-Jinekolojik ve gonokokal infeksiyonlar

-Profilaktik olarak; cerrahi proflaksi ve doğum veya sezaryen sonrası infeksiyon riskini azaltmak amacı ile uygulanır.

-Ayrıca Combicid abdominal ve pelvik cerrahi müdahale yapılan hastalarda post operatif yara enfeksiyonu insidansını azaltmak için peri operatif olarak kullanılabilir. Post operatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezeryan ameliyatı sonrası profilaktik olarak da kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Penisilin alerjisi bulunanlarda kontrendikedir. Ayrıca lokal anasteziklere aşırı duyarlılığı olan kişiler veya kalp bloğu olan hastalarda eriyiğinde lidokain hidroklorür bulunması nedeni ile uygulanmamalıdır

Uyarılar/Önlemler:

Geçmişinde penisilin ve/veya birçok alerjene aşırı hassasiyeti olan kişilerde penisilin kullanımına bağlı bazen fatal aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu yüzden penisilin tedavisinden önce geçmişteki penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Alerjik bir reaksiyon oluşursa ilaç kesilmeli hemen uygun tedaviye başlanmalıdır.Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda adrenalin kullanılmalıdır. Ayrıca oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon dahil hava yollarının açık tutulması sağlanmalıdır.Mononükleozlu hastalarda deri raşı gelişebileceğinden bu hastalara Combicid verilmemelidir.Mikotik veya bakteriyel ajanlarla süperenfeksiyon olasılığı hatırda tutulmalıdır. Süperenfeksiyon olması halinde (özellikle candida veya Pseudomonas ile ilgili ise) ilaç kesilmeli ve/veya uygun tedavi başlanmalıdır. Neredeyse bütün antibakteriyel ajanlarla değişen şiddette psödomembanoz kolit bildirildiğinden antibakteriyel ajan uygulanmasından sonra gelişen diyarelerde bu olasılık düşünülmelidir.Uzun süre kullanımında süperinfeksiyon gelişebilir. Bu durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır.Uzun süre kullanımında böbrek, karaciğer ve hematopoetik sistemlerin periyodik olarak kontrolü tavsiye edilir. Bu özellikle prematüreler olmak üzere yenidoğanlarda önemlidir.Sodyum kısıtlaması gereken hastaların tedavisinde her Combicid 500 mg'ın (500 mg ampisilin + 250 mg sulbaktam) yaklaşık 57.5 mg (2.5 mmol) sodyum içerdiği dikkate alınmalıdır.Gebelerde ve Laktasyonda Kullanımı:

Hayvan çalışmalarında sulbaktam ya da ampisilinin fertilite üzerine ya da fetüse zararlı bir etkisi saptanmamıştır. Ancak insanlarda hamilelik ve süt verme döneminde kullanımı ile ilgili yeterli veri yoktur. Bu nedenle zorunlu durumlar dışında gebelerde ve laktasyonda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Adele içi uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı lidokain kullanımı ile önlenmiştir. Lokal Yan Etkiler:

Tromboflebit %3

Sistemik Yan Etkiler:

En sık bildirilen yan etki diare (%3) ve raş (hastaların %2'sinden daha azı)'tır.

Bildirilen %1'den az diğer sistemik reaksiyonlar: kaşıntı, bulantı, kusma, kandidiazis, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, göğüs ağrısı, flatulans, abdominal distansiyon, glossit, idrar retansiyonu, dizüri, ödem, yüzde şişme, eritem, döküntüler, gırtlakta tıkanıklık, substernal ağrı, epistaksis ve mukozal kanamadır.

Pediatrik Hastalar:Yan etki profili olarak erişkinlerde görülenlere benzer.

İlaç etkileşimleri:

Combicid içeriğinde bulunan ampisilin, aminoglikozidler ile invitro geçimsizlik gösterir, aminoglikozid aktivitesini kaybeder.

Ampisilinin, allopurinol ile birlikte kullanımında, hastada deri döküntüsü insidansı, yalnız ampisilin kullananlardakine oranla önemli derecede fazladır. Ancak Combicid ve allopurinol'ün birlikte kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktır.

Probenesid, Combicid ile birlikte kullanıldığında renal tubuler sekresyon azalacağından, ampisilin ve sulbaktamın etki süresi uzayabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

% 0.5 Lidokain hidroklorür çözeltisi ile hazırlanmış olan Combicid, derin intramuskuler injeksiyon ile uygulanmalıdır. Lidokain kesinlikle I.V. uygulanmamalıdır.Böbrek Fonksiyonu Normal Erişkinlerdeki Kullanımı

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde Combicid 500 mg her altı-sekiz saatte bir (1.5-3 g) önerilir. Toplam günlük sulbaktam miktarı 4 g'ı aşmamalıdır. Hafif vak'alarda uygulama 12 saat ara ile de yapılabilir.

Pediatrik Kullanım:

Çocuklar, bebekler ve yenidoğanlarda enfeksiyonların çoğu için dozaj 150 mg/kg/gün (100 mg/kg/gün/ampisilin ve 50 mg/kg/gün sulbaktam)'dır. Bebek ve çocuklarda uygulama 6-8 saatte, yenidoğanlarda ise 12 saatte bir olmalıdır. Doz aralığı hastalığın şiddeti ve hastanın renal fonksiyonlarına göre ayarlanabilir. Tedavi genellikle ateş düştükten 48 saat sonraya veya diğer patolojik belirtiler kaybolana kadar devam ettirilir. Tedavi süresi normalde 5-14 gündür ancak ağır vak'alarda bu süre uzatılabilir.

Cerrahi Proflakside Pozoloji:

Operasyon sırasında etkili serum ve doku konsantrasyonları sağlanması amacı ile anestezi başlangıcında 2-4 flakon (1.5-3g g) Combicid 500 mg verilir. Doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir. Eğer Combicid ile bir terapötik kür gerekmiyor ise Combicid uygulanması 24 saat sonunda kesilmelidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 11:04 19.06.17
ALLah Razı OLsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up