Sağlık

Cleocin Vaginal - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Cleocin Vaginal
Tuana 19:35 12.02.17
Formülü:

Her kapsülde 150 mg klindamisin baza eşdeğer miktarda klindamisin hidroklorür.

Ampülün her ml'sinde 150 mg klindamisin baza eşdeğer miktarda klindamisin fosfat.

Granülün her 5 ml' sinde 75 mg klindamisin palmitat

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Cleocin özellikle anaerop mikroorganizmalar, stafilokoklar ve stretokoklar gibi duyarlı patojenlerin yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, pelvis ve intra-abdominal enfeksiyonlar, septimesi, endometrit Cleocin'in kullanım alanı içindedir.

Kontrendikasyonları:

Klindamisin veya linkomisine aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Birçok antibiyotiğin ve bu arada klindamisinin kullanımı sırasında ağır diyare ve psödomembranöz kolit durumları bildirilmiştir. Başlıca nedeni Clostridium difficile'ye bağlı bir toksindir. Enjektabl klindamisinde bulunan benzil alkol prematüre çocuklarda "Gasping Syndrome" a yol açabilir. Cleocin, mide-barsak hastalığı, özellikle koliti olan şahıslarda ihtiyatla kullanılmalıdır. Serebro-spinal sıvıya geçmediğinden, menenjit tedavisinde önerilmez. Cleocin ampul damar içine sulandırılmadan verilmemeli, sulandırıldıktan sonra 10-60 dakikada uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde karaciğer ve böbrek fonksiyonları yakından izlenmelidir. Tedavi sırasında, preparata duyarlı olmayan mikroorganizmalar, özellikle de mayalar gelişebilir. Klindamisin ve eritomisin, antagonizma nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır. Klindamisin nöromüsküler blokaj yapan ilaçların etkisini arttırdığından, bu ilaçları kullanan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. İlacın gebelikteki güvenilirliği araştırılmamıştır. Anne sütüne geçebilir. Atopik kişilerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Mide-barsak Sistemi: Karın ağrısı, bulantı, kusma ve diyare. Orla yolla tedavcisinde özofajit. Aşırı Duyarlık Reaksiyonları: Makülopapüler deri döküntüleri ürtiker, Stevens-Johnson sendromuna benzeyen morbiliform deri döküntüleri, birkaç vakada anaflaktoid reaksiyonlar. Karaciğer:Sarılık ve karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik. Deri ve Mukozalar: Pruritus, vaginitis ve nadiren eksfolyatif, vezikobülloz dermatit. Hematopoetik Sistem: Geçici nötropeni, (lökopeni) ve eozinofili; ayrıca agranülositoz ve trombositopeni bildirilmiş fakat etiyolojik bir ilişki saptanmamıştır. Kardiyovasküler Sistem: Hızlı enflüzyona bağlı olarak nediren kardiyopülmoner arrest ve hipotansiyon. Lokal Reaksiyonlar: Adale içi enjeksiyonlarda lokal tahriş, ağrı ve apse oluşması, damar içi enjeksiyonlarda tromboflebit.

İlaç etkileşimleri:

Cleocin Ampul ile fiziksel olarak geçimsizlik gösteren ilaçlar: Ampisilin, fenitoin sodyum, barbitüratlar, aminoflin, kalsiyum glükonat, magnezyum stearat. Cleocin Kapsül ve Süspansiyon: Yetişkinler: Her 6 saatte 150-450 mg . Çocuklar: 1 aylıktan yukarı olanlar: günde kilo başına 8-25 mg, 3-4 eşit dozda verilir. 10 kg' dan aşağı olanlar: minimum doz günde 3 defa 37.5 mg' dır. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonları en az 10 gün tedavi edilmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Cleocin ampul: Yetişkinlerde: Parenteral uygulama(IM veya IV) ciddi enfeksiyonlar 600-1200 mg'lik günlük doz 2,3 veya 4 eşit dozda uygulanılır. Çok ağır enfeksiyonlarda bu dozlar arttırılabilir. Hayati tehlike gösteren durumlarda, yetişkinlerde intravenöz yoldan günde 4,8 gramlık dozlar uygulanmıştır. Adale içinde bir defada 600 mg'dan yukarı dozlar önerilmez. Çocuklar, 1 aylıktan yukarı olanlar: Günde kilo başına 20-40 mg, 3 veya 4 eşit dozda uygulanır. Yeni doğanlar: Günde kilo başına 15-20 mg ; 3 veya 4 eşit dozda uygulanır. Sulandırma Oranı ve Enfüzyon Hızı: Cleocin ampul, 1 ml çözücüde 12 mg' dan fazla ilaç bulunmayacak şekilde sulandırılır. Enfüzyon hızı dakikada 30 mg ilacı geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Bir saatte uygulanacak bir enfüzyonda 1200 mg'dan yukarı dozlar verilmemelidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 22:14 05.05.17
Hiç bir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız. Bilgilendirme için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up