Sağlık

Cipro Iv - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Cipro Iv
SiLence 19:45 12.02.17
Formülü:

Bir filmtablette ; 250 mg veya 500 mg Siprofloksasin içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı patojenlerin neden olduğu deri ve yumuşak doku , solunum yolları, kemik ve eklem, gastrointestinal ve genitoüriner sistem infeksiyonları ve generalize infeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Kinolon derivelerine karşı hipersensitivitesi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk veya dializdeki hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Karaciğer fonksiyonları bozuk olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde diğer potent ilaçlarda olduğu gibi renal, hepatik, hematopoietik gibi sistemlerin periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Serebral ateroskleroz ve epilepside dikkatli kullanılmalıdır

Yan etkiler/Advers etkiler:

Siprofloksasin iyi tolere edilen bir ilaçtır. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, dispepsi, iştahsızlık, baş ağrısı, anksiyete ve fotosensivite görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Siprofloksasin teofilinle birlikte alındığında plazmadaki teofilin seviyesi yükselmekte ve eliminasyon yarı ömrü uzamaktadır. ? - Laktam antibiyotikleri sinerjizm gösterir. Eritromisin, Kloramfenikol ve Tetrasiklin ile antagonizm gösterir. Mg ve Al hidroksit ihtiva eden antiasitlerle beraber kullanıldığında ve yemekle beraber alındığında siprofloksasin'in absorpsiyonu azalmaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:

Üriner : Hafif/Orta Şiddet 12 saatte 250 mg tedavi süresi 3 gün, şiddetli- komplike 12 saatte 500 mg(2x250 mg) tedavi süresi 7-14 gün.Solunum Yolu Deri ve Yumuşak Dokularda: Hafif/Orta şiddet 12 saatte 500 mg (2x250 mg) 7-14 gün, Şiddetli- Komplike 12 saatte 750 mg (3 tablet x 250 mg) tedavi süresi 7-14 günKemik-Eklem: Hafif-Orta şiddet 500 mg (2 tabletx250 mg)tedavi süresi 4-6 hafta, Şiddetli-komplike 12 saatte 750 mg (3 tablet x 250 mg) tedavi süresi 4-6 hafta.İnfeksiyöz Diare : Hafif/Orta şiddetli 12 saatte 500 mg (2 tablet x 250 mg) tedavi süresi 5-7 gün.Üretal- Servikal Gonokok : Non komplike 12 saatte 250 mg Tek Doz tedavi süresi 1 gün

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 21:08 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up