Sağlık

Cifluron - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Cifluron
SiLence 19:46 12.02.17
Endikasyonları:

Siprofloksazin duyarlı patojenlerin hasıl ettiği deri ve yumuşak doku, solunum yolları,kemik ve eklem , gastrointestinal ve genitoüriner sistem ve cerrahi ve enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Yaygın enfeksiyonlarda i.v. formu tercih edilir. Solunum yolları:Otitis media, sinusitis, pharyngitis, tonsillitis, bronchitis, pneumoni, bronchopneumonia, cystic fibrosis'in akut hecmelerinde.İdrar yolları:Cystitis, pyelitis, pyclonephritis, prostatisis, seminal, vesiculutis.Gonore, urethritis.İntraabdominal:Cholecystitis, cholangitis, perfore yara ve fistüller, intraabdominal abse.Gastrointestinal:Enteritis, enterecolitis, gezginlerin diaresi.Deri ve yumuşak doku: Dermatitis, yara enfeksiyonları, lenfangitis, abse, flegmon (cellulitis).Pelvis enfeksiyonlrı:Pelviperitonitis, salpingitis, endometritis, vulvovaginitis.Kemik ve eklem :Osteomyelitis, septik arhritis.

Kontrendikasyonları:

Siprofloksazin, guinolone derivelerine karşı hipersansitivite gösteren kimselerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

1-Siprofloksazin başlıca böbreklerle itrah edildiğinden böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk veya dializdeki hastalarda dozaj 1/3-1/2 oranında azaltılmalıdır. Mümkünse serum konsantrasyon eğrisi tayin edilmemelidir.

2-Siprofloksazin hastaların reaksiyon kapasitesini değiştirebilir. ve alkol buetkiyi arttırır. Otomobil ve makina kullananlar, yüksekte çalışanlar bu konuda uyarılmalıdır.

3-Siprofloksazin tedavisi sırasında süperenfeksiyonlar görülebilir. Özellikle enterokolit vakalarında dışkı kültürü ve hassasiyet testi yapılmalıdır. Antidiareik kullanılmamalıdır.4-Antasidler Siprofloksazin'in biyoyararlığını azaltır, ancak absorpsiyon hızını değiştiremez.Siprofloksazin ileantasidler'in alımı arasında en az 2 saat ara olmalıdır. Teofilinin etkisini güçlendirebilir.

5-S.S.S. Lezyonları mevcut olan hastalarad özellikle konvülsiyon geçirenlerde ihtiyatla kullanılmalıdır.

6-Kristaluri riski nedeniyle aşırı alkali idrardan kaçınmalı, yeterli miktarda sıvı alınımına dikkat edilmelidir.

7-Bütün antibiyotiklerde olduğu gibi Siprofloksazin ile de psödomembranöz enterokolit görülebilir. Bu vakaların çoğu ilacın kesilmesiyle iyileşirse de ağır vakalarda intravenöz su ve elektrolitler ve oral vankomisin tedavisi gerekebilir.

8-Gebelerde, emzirenlerde, gelişme fazını tamamlamamış bulunan çocuk ve gençlerde kullanılmamalıdlr.

9-Siprofloksazin kas kuvvetinde azalmaya yol açarak yorgunluk, kuvvetsizlik, bitkinlik gibi yan etkiler yapabilir ve myasthenia gravisli hastalarda miyastenik krizlere neden olabilir. Bu hastalarda bu olasılığa karşı önlem alınmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Siprofloksazin tedavisine iyi tolore edilir. Bugüne kadar ciddi bir toksik etki görülmemiştir. Aşağıda bildirilen yan etkilerin bir kısmı ilaca bağlı ise de bir kısmının ilaçla ilgisi şüphelidir.Sindirim sistemi:Bulantı,kusma ishal, karın ağrısı, dispepsi, anoreksi, meteorismus.Merkezi sinir sistemi:Baş dönmesi, Baş ağrısı, ansiyete, ajitasyon, yorgunluk, migren diplopi. Çocuklarda benign intrakranial hipertansiyon.Dolaşım sistemi :Vazodilatasyon, taşikardi, hipertansiyon.Allerji:Eritem, kaşıntı, ödem.

İlaç etkileşimleri:

1-Siprofloksazin ile birlikte kullanıldığında Teofilin'in serum konsantrasyonları yükselebilir ve eliminasyon yarı ömrü uzayabilir. Bu da Teofili'in toksisite riskini arttırır. Bu iki ilacı kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ya da serum teofilin konsantrasyonları monitör edilmelidir.2-Siprofloksazin kafein metabolizmasını etkileyerek kafein klirensini azaltabilir ve yarı ömrünü uzatabilir.3-Siklosporin tedavisi gören hastalarda Siprofloksazin geçici kreatinin yükselmesine neden olabilir.4-Fluorokinolonlar warfarin ve derivelerinin antikoagulan etkisini arttırabileceğinden, Siprofloksazin ve bir oral antikoagulanı birlikte alan hastalardab protrombin zamanı dikkatle izlenmelidir. 5-Probenesid Siprofloksazin renal tübüler sekresyonunu inhibe ederek plasma seviyelerini yükseltebilir. 6-Magnezyum, aliminyum veya üç değerli katiyonlar birlikte alındıkları siprofloksazininabsorpsiyonunu engelleyerek biyoyararlılığını azaltabilirler. Aynı etki daha az ölçümde multivitamin prepeatları ile de görülmüştür.

Kullanım şekli ve dozu:

Duyarlı bakteriler tarafından hasıl edilen non komplike ve ağır olmayan enfeksiyonların tedavisi için 12 saat ara ile sabah akşam 1 tablet 500 mg. Siprofloksazin yeterlidir. Septisemi, abse, pnömoni endokardit ve ostemtelit gibi generalize ve ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir 50 mg. Siprofloksazin verilir. Komplikasyonsuz akut üriner enfeksiyonlarda 12 saat ara ile 250 mg. (1/2 tablet) yeterli olabilir.Gonorode 500 mg. (1 tablet) lik tek doz verilir.Ancak bazı araştırmacılar 2 günlük bir tedaviyi yeğlemektedir.Tedaviye hastalar klinik ve bakteriyolojik iyileşme gösterdikten sonra 2-3 gün daha devam edilmelidir. Streptokoksik boğaz enfeksiyonlarında minumum tedavi 10 gün olmalıdır.Böbrek fonksiyomları bozuk hastalarda aşağıdaki doz şeması uygulanır. Kreatinin Klirensi (ml/dak)Doz:>50 Mutad doz uygulanır. 30-5012 saatte bir 250-500 mg.5-29 18 saatte bir 250-500 mg.Hemodiyaliz veya Peritoneal diyaliz hastalarında24 saatte bir 250-500.(diyalizden sonra)

Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 21:08 20.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up