Sağlık

Kan Bağışı ve Kızılay Kan Merkezleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>Kan Bağışı ve Kızılay Kan Merkezleri
SiLence 00:04 14.02.17
Kan Bağışçısı Tipleri


DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTܒNÜN KAN BAĞIŞÇISI TİPLERİ


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporunda kan bağışçılarını temel olarak 3 gruba ayırmıştır.

1)Replasman Kan Bağışçısı :

Kana kan, yerine koyma, zorunlu kan bağışı, aile kan bağışçıları yöntemi olarak tanımlanır. Ulusal kan bankacılığı organizasyonunun yetersiz olduğu ülkelerde uygulanmaktadır. Güvenli kan bağışı yetersizliği sebebiyle ülkemizde hastane kan merkezlerinin tercih etmek zorunda kaldıkları yöntemdir.


Avantajları

* Ucuz ve kolay uygulanan bir yöntemdir.
* Gönüllü kan bağışının yetersiz olduğu ülkelerde çözüm olabilir.
* Yakınları için kan bağışlayan kişiler durumun önemini algılayabilir ve güvenli kan bağışçısı olarak kazanılabilir.

Dezavantajları

* Güvenilir olmayan kan temin yöntemlerinden biridir.
* Hasta yakınları kan bağışına zorlanmaktadır. Bu durum zaten zor durumda olan hasta yakınlarına ayrı bir sorumluluk ve olumsuz duygu yükler.
* Aile içi baskıya maruz kalan hasta yakınları kan bağışına engel teşkil edebilecek durumları saklayabilmektedir.
*Yeterli miktarda kan temin edilemezse veya hasta yakınlarından bağışçı bulunamazsa ticari kan bağışçılarına (kan simsarlarına) yönlenilir.
*Bu şekilde çözüm ile toplum için gerekli olan kan ihtiyacı uygun ve sürekli bir şekilde karşılanamaz.

2) Ticari Kan Bağışçısı:


Kan simsarları veya profesyonel kan bağışçıları olarak tanımlanır.


Avantajları

* Hiçbir avantajı yoktur.


Dezavantajları

* Güvenilir olmayan kan temini yöntemlerinden biridir. Bu yöntem güvenli kan bağışının temelini oluşturan “karşılık beklemeksizin” kan bağışı sistemini olumsuz etkiler.
* Bağışladıkları kan karşılığında para veya paraya dönüşebilecek bir çıkar beklentisi içindedirler.
*Maddi gücü olmayan aileler bu parayı her zaman karşılayamaz.
* Ticari kan bağışçıları hayatlarını sürdürmek için söz konusu paraya ihtiyaç duydukları için toplumun düşük gelir düzeyine sahip bölgelerinden gelirler. Sağlık durumları uygun olmayabilir, kötü beslenmiş olabilirler veya alıcıyı tehlikeye sokabilen bulaşıcı hastalıklara sahip olabilirler.
*Maddi bir çıkar uğruna kan verdikleri için kan bağışına engel teşkil edebilecek durumları saklamaktadırlar.
* Ticari kan bağışçıları kanlarını tavsiye edilenlerden daha sık verebilirler. Bu durum kendi sağlıkları üzerinde zararlı etkilere neden olabilir, ayrıca standartlara uymayan bir kan bağışı gerçekleştirmiş olurlar, verilen kan alıcının ihtiyaçlarını karşılamaz veya hiç yararı olmaz.3) Gönüllü Kan Bağışçısı :

Dünya Sağlık Örgütü’nün en güvenilir yöntem olarak kabul ettiği kan temini yöntemidir. İhtiyaç duyulan kanın; gönüllü, karşılık beklemeksizin, düzenli ve bilinçli bağışçılardan temin edilmesi halinde en düşük riske sahip olduğunu bildirmiştir.


Gönüllü Olmanın Avantajları


* Kan bağışçıları kan vermek için bir baskı altında değildirler ve bundan dolayı düşük riskli bağışçı kriterlerine sahiptirler..
* Bu kişiler tanımadıkları insanların hayatını kurtarmak için güdülenmişlerdir.
* Düzenli kan bağışlamaya daha fazla isteklidirler. Bu durum sürdürülebilir kan stoku için önemlidir.
* Acil kan ihtiyacı durumunda yapılan çağrılara cevap verme ihtimalleri daha yüksektir.
* Sağlık açısından kan bağışına engel teşkil edebilecek durumlarda otokontrollerini sağlarlar, kan bağışını ertelerler veya yapmazlar.

Düzenli Olmanın Avantajları
* Güvenli kanın önemi hususunda bilinçlidirler ve her kan bağışlarında taramadan geçmektedirler. Bundan dolayı transfüzyonla geçen hastalık riskini daha az taşırlar.
* Hastalık tespit edilirse geriye dönük izlenebilirlik sağlanır.
* Günümüzde ithal edilen kan ürünlerinden yapılan ilaçların ülkemizde üretilebilmesi için düzenli kan bağışçısı sayımızın belirli bir düzeyde olması gerekir.
* Sürdürebilir güvenli kan stokunun sağlanabilmesi için düzenli bağış gerekmektedir.


Karşılık Beklemeksizin Kan Bağışının Avantajları


*Maddi bir çıkar uğruna güdülenmemişlerdir. Maddi bir beklenti içinde olmadıkları için kan bağışına engel teşkil eden durumlarda kan bağışını ertelerler veya yapmazlar.Bilinçli Olmanın Avantajları


*Kan bağışı konusunda tedirginlik yaşamazlar. Tabuları yoktur.
* Bulaşıcı hastalıklar ve “pencere dönemi” konusunda bilinçlidir. Güvenli yaşam biçimi edinmişlerdir. Kan bağışlamamaları gereken durumlarda kendi kendilerini ertelerler ve otokontrollerini sağlarlar.
* Kanın; bağış dışında elde edilemeyeceğini bilirler ve etraflarındaki insanları da teşvik ederler.
Zorlukları
*Etkin bir ulusal kan bankacılığı organizasyonunun kurulması gerekir ve maliyeti çok yüksektir.
* Profesyonel kadro istihdamı gerekir.
*Toplumun her kesiminde “kan bağışçısı kazanım ve eğitim faaliyetleri”ni gerçekleştirmesi gerekir.
* Gönüllü kazanımında iyi bir yönetim gerekir.

---------- Post added 14.02.17 at 00:34 ----------

Kimler Kan Bağışında Bulunabilir?


18-65 Yaş arasında, ağırlığı 50 kg üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan kan merkezine kan vermek için geldiğinde yapılan muayenede sağlığı uygun olduğu tespit edilen ve hemoglobin düzeyi uygun olan herkes 3 ayda 1 kez, yılda toplam 4 kez kan bağışında bulunabilir.


KAN BAĞIŞINA UYGUNLUK İÇİN ARANAN KRİTERLER


(NewYork Blood Center "Criteria For An Acceptable Donation"dan kısmen alıntı yapılmıştır)

1. Kendinizi iyi ve sağlıklı hissediyor musunuz?

Kan bağışı öncesinde yorgun ve uykusuz olmamanız tercih edilir. Kan bağışından önceki öğünde bir şeyler yemiş olmanız ve aç karına kan bağışlamamanız önerilmektedir.


2. Viral hepatit geçirdiniz mi?

Viral hepatitlerle ilgili test sonuçlarınızda herhangi bir pozitiflik var mı? 10 yaşından sonra bulaşıcı sarılık geçirenler, B ve C sarılığı testlerde pozitif olduğu tespit edilmiş olan bireyler hiçbir zaman kan bağışında bulunamazlar.


3. Son 12 ay içinde size; kan transfüzyonu yapıldı mı?

Organ veya doku nakli yapıldı mı? Akupunktur, dövme, cildinizin herhangi bir yerini deldirme (kulak deldirme vb) işlemi yaptırdınız mı? Bu sorulara cevabınız evet ise 12 ay süreyle kan bağışı yapmamalısınız.


4. Son 12 ay içinde; bulaşıcı sarılığı olan biri ile yakın temasınız (örneğin cinsel ilişki) oldu mu?

Bu soruya cevabınız evet ise 12 ay kan bağışı yapmamalısınız.


5. HIV (AIDS) testiniz pozitif mi ?

HIV pozitif olanlar hiçbir zaman kan bağışı yapamazlar.


6. Son 3 yıl içinde sıtma (malarya) hastalığı geçirdiniz mi?

Son 3 yıl içinde sıtma hastalığı geçirenler kan veremezler. Sıtma hastalığının salgın olarak bulunduğu coğrafi bölgelerde 6 aydan fazla kalanlar 2 yıl süre ile; 6 aydan az kalanlar ise 12 ay kan bağışında bulunamazlar.


7. Aşağıda sıralanan ilaçları kullandınız mı?


Tegison, Akutan, Proscar, Propecia, Soriatane. Tegison (etretinat) sedef hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır ve bu ilacı alanlar hiçbir zaman kan veremezler. Soriatane (acitretin) de aynı hastalığın tedavisinde kullanımakla beraber son doz alımından 3 yıl sonra kan bağışı yapılabilir.

Aşağıdaki ilaçları alanlar, ilacın son dozunu aldıktan 1 ay sonra kan bağışında bulunabilirler:

Akutan (isotretinoin) akne tedavisi için kullanılır.
Proscar (finasteride) iyi huylu prostat bezi büyümesinin tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.
Propecia (finasteride) saç dökülmesi için kullanılan bir ilaçtır.


8. Hiç beyin ameliyatı oldunuz mu?


Dura mater grefti uygulanan kişiler kan bağışı yapamazlar.


9. Son 12 ay içerisinde hangi aşıları oldunuz?

Bazı aşılar kan bağışı için süre kısıtlaması getirmezken bazıları 12 aya kadar kan bağışı için engel teşkil edebilmektedir. Aşılar; bağış öncesinde doktora bildirilmelidir.


10. Şu anda mevcut bir solunum yolu rahatsızlığınız var mı?

Soğuk algınlığı geçirenler şikayetlerinin kesilmesinden 3 gün sonra kan bağışı yapabilirler. Diğer solunum rahatsızlıkları olanlar muayene sonucuna göre kan merkezi doktoru tarafından değerlendirilirler.


11. Herhangi bir kalp, akciğer, böbrek hastalığınız; kan hastalığınız, anormal kanamalara eğilim, kanser hastalığınız var mı?

Bu tür hastalıklar hastalığın derecesine ve tipine göre kan merkezi doktoru tarafından değerlendirilerek donörlük için uygun olup olmadığınıza karar verilir. Örneğin kalp enfarktüsü geçiren bir kişi kan veremez. Burada değerlendirme kriteri; kan bağışının kanı verecek kişinin sağlığını olumsuz etkilememesi ve bağışlanan kanın verilecek hasta için güvenli bir kan olmasıdır.


12. Son 1 ay içinde her hangi bir tıbbi tedavi gördünüz mü, bununla ilgili ilaç kullandınız mı?

Esasen ilaçların büyük bir çoğunluğu kan bağışı için engel teşkil etmemektedir. Örneğin hipertansiyon için kullanılan ilaçların çoğunluğu kan bağışı için engel teşkil etmemektedir. Ancak kanı verecek kişinin tansiyonu kabul edilir sınırlarda olmalıdır. Diğer taraftan aspirin gibi trombosit fonksiyonlarını etkileyen bazı ilaçların alımı söz konusuysa bu ilaçları alan donörler 3 gün süre ile trombosit süspansiyonu için kan veremezler, ancak tam kan veya eritrosit süspansiyonu için bağışçı olabilirler.

Lütfen kullandığınız ilaçları kan merkezi doktoruna bildiriniz!


13.Son 24 saat içinde aşırı miktarda alkol aldınız mı?


Alkol vücudumuzda sıvı kaybına neden olur. Son 24 saatte aşırı miktarda alkol alınması kan bağışına engel teşkil eden bir durumdur.


14. Son 1 yıl içinde herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi? Özellikle kan kaybının söz konusu olduğu ciddi bir kaza geçirdiniz mi?

Kadınlar için: hamilelik, doğum oldu mu? Ameliyat geçirenler, ameliyat sürecinde kan nakli almışsa 1 yıl süre ile kan veremezler. Ameliyat sürecinde kan nakli alınmamışsa iyileştikten 6 hafta sonra kan bağışı yapabilirler. Hamile kadınlar, hamilelik döneminde kan veremezler. Doğumu takiben 6 hafta sonra kan bağışı yapılabilir.


15. Ağırlığınız 50 kg ve üzerinde mi?

50 kg altında olanlar kan bağışı yapamazlar. Ayrıca boyuna göre olması gereken ağırlıktan çok düşük olan kişiler kan bağışında bulunamazlar.


16. Yüksek risk içeren aktiviteler:

Damardan uyuşturucu bağımlılığınız var mı?
Erkek erkeğe cinsel ilişkiniz oldu mu?
Pıhtılaşma faktör konsantresi ile tedavi oldunuz mu?
HIV (AIDS) Pozitif misiniz?
Para karşılığı cinsel ilişki yaptınız mı?
Cinsel yolla bulaşmış bir hastalık geçirdiniz mi?
Yukarıda sayılan riskli aktiviteleri yapan biri ile cinsel ilişkiniz oldu mu?
AIDS hastaları, damardan uyuşturucu kullananlar, HIV pozitif olanlar, erkek erkeğe cinsel ilişki yapmış olanlar, faktör konsantresi kullanan hastalar ve bütün bu gruplardan herhangi biri ile cinsel ilişkisi olanlar hiçbir zaman kan bağışı yapamazlar!


17. Hemoglobin ve hematokrit düzeyleriniz normal mi?

Hemoglobinin normal seviyesi Erkeklerde:13-18 gr/100ml

Kadınlarda:12-16gr/100ml
Kan bağışı yapabilmek için hemoglobin düzeyi en az 12.5/100ml gr ve en çok 20 gr/100 ml olmalıdır. Bunun üstü ve altı değerler söz konusuysa kan bağışı alınamaz. Hematokrit normal seviyesi Erkeklerde:%45 - %52
Kadınlarda:%37 - %48
Kan bağışı yapabilmek için hematokrit düzeyi en az %38 ve en çok %60 olmalıdır. Bunun üstü ve altı değerler söz konusuysa kan bağışı alınamaz.


18. Vücut ısısı miktarı:

Muayenede 37.5 C0 den fazla vücut ısısı olanlar kan bağışlayamaz.


19. Nabız atış sayısı:

Dakikada 50 - 100 olmalıdır. Bu değerlerin altında veya üstünde ise kan bağışı alınamaz. Ayrıca nabız normal ritimde olmalıdır.


20. Kan basıncı (tansiyon):

Sistolik (büyük) tansiyon 90 -180 mmHg arasında
Diyastolik (küçük) tansiyon 50 -100 mmHg arasında olmalıdır.
Yapılan muayenede tansiyonu bu değerler arasında çıkmayan bağışçılardan kan alınamaz.


21. Yaş sınırı:

18 - 65 yaşında olanlar kan bağışlayabilirler.


22. Ne sıklıkla kan bağışlanabilir?

3 ay aralıklarla yılda 4 kez kan bağışlayabilirsiniz.

---------- Post added 14.02.17 at 00:34 ----------

Kan Bağışı Nasıl Gerçekleşir?


Kan bağışı dört adımda gerçekleşir.


Kayıt


Kan bağışı için kan merkezine başvurduğunuzda öncelikle bir form doldurmanız gerekmektedir. Bu formda gerek sizin gerekse kanı alacak hastanın sağlığını korumaya yönelik sorular vardır. Formun doldurulması evet/hayır şeklinde işaretlenerek yapılır. Sorularla veya kan verme ile ilgili merak edilen her şey görevli hemşire ve doktora sorulabilir. Bu formda kan veren kişinin cinsel hayatını da içeren özel sorular vardır. Bunların sorulması ve bağışçı tarafından samimiyetle cevaplanması güvenli kan alınması açısından zorunludur. Sorulara verilen bütün cevaplar gizli tutulur.
Daha sonra kimlik bilgileriniz, adresiniz görevli tarafından kayıt edilir. Resimli ve resmi bir kimlik belgesi (ehliyet, nüfus cüzdanı, vb) ibraz etmeniz kayıtların doğru ve güvenli olması açısından zorunludur. Kan bağış merkezimizin verdiği kan bağışı kartı da kabul edilir.

Doktor Muayenesi

Doldurduğunuz form doktorumuz tarafından değerlendirilir (verdiğiniz bilgiler gizli tutulur). Nabız sayımı, kan basıncı ölçümü ve gerekli görülen diğer muayenelerin kan merkezi doktoru tarafından yapıldığı kısa bir muayeneden geçirilirsiniz. Kan hemoglobin düzeyiniz ölçülerek kan bağışı için uygun olup olmadığınız değerlendirilir. Kan bağışı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi doktorlarımıza hiç çekinmeden sorabilirsiniz.

Kan Bağışı İşlemi


Kan bağışı için özel olarak tasarlanmış kan alma yataklarına alınacaksınız. Kan alma işlemi; konusunda özel eğitim almış tecrübeli uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Bu işlem için kullanılan iğneler steril ve tek kullanımlıktır. Size kullanıldıktan sonra imha edilmek için özel bir cihazla ayrılır ve imha edilir.* Kan kolunuzda dirsek çukurundan alınır.
* Bu bölge kan alma işlemi öncesinde itinayla antiseptik solüsyonlarla temizlenerek işlem için hazır hale getirilir, steril şartlara uyularak damara iğne ile girilir.
* Kan verme işlemi nedeniyle herhangi bir hastalığın bağışçıya bulaşma riski yoktur.
* İğnenin damara girmesini takiben kan torbası dolmaya başlar, 4-8 dakikada istenilen miktardaki kan alınmış olur.
* Ortalama 450 ml (yaklaşık 480 gram) kan alınır. İnsan vücudunda yaklaşık 5000-6000 ml kan vardır.
* Alınan bu miktardaki kan sağlık için herhangi bir risk oluşturmaz.
* Kan alma işlemi bittikten sonra iğne damardan çıkarılır; bir süre kanamanın durması için kolunuza baskı yapmanız ve yatakta yatmanız gerekecektir. Baskıyı görevlinin size göstereceği şekilde yapınız, bu esnada iğnenin çıktığı yeri ovuşturmayınız;

* Kalkmak için acele etmeyiniz. Sağlığınız bizim için önemlidir.

İkram


Daha sonra 10-15 dakika istirahat edeceğiniz ikram bölümüne alınacaksınız. Burada ikram edilen meyve suyunun içilmesinde sıvı kaybının karşılanması açısından fayda vardır.
Bütün işlemler ortalama 30-35 dakikanızı alacaktır; ne dersiniz; bir hayat kurtarmak için bu süreyi gözden çıkarmaya değmez mi?

Kan Bağışından Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?


Kan bağışı günlük yaşantınızın akışında önemli bir değişikliğe yol açmayacaktır. Ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır.


* Sigara kullanıyorsanız kan bağışından sonra en az 30 dk geçmeden sigara içmeyiniz. Böyle bir durumda sigara kullanımı baş dönmesi, bulantı gibi şikayetlere yol açabilir.
* İlk birkaç saat kan verdiğiniz kolunuzla ağır şeyler taşımayınız. Bu kanamaya neden olabilir.
* İlk 4 saat boyunca her zaman olduğundan daha çok sıvı şeyler (su, kola, meyve suyu vb) almaya çalışınız.
* Bir sonraki öğünden önce alkollü içecekler almayınız. Alkol vücuttan sıvı kaybını arttıracağı için şikâyetlere yol açabilir.
* Sporla uğraşıyorsanız kan bağışladığınız gün ağır spor faaliyetleri yapmayınız.
* Kan bağışladıktan sonraki ilk 4 saat aşırı sıcak ortamlarda (hamam,sauna v.b.) bulunmayınız.
* Pilot, ticari araç şoförleri, tehlikeli makine operatörleri, yüksek yerlerde bedeni faaliyet gösteren meslek grupları v.b.nın kan bağışladıktan sonra 24 saat işlerine ara vermeleri önerilir.
* Eğer baygınlık hissi, baş dönmesi olursa bir yere uzanın veya başınızı iki dizinizin arasına alacak şekilde oturun.Bağışlanan Kanlara Uygulanan Testler


Bağış olarak alınan her kan aşağıdaki testlere tabi tutulur:

* Anti-HIV Testi (AIDS)
* Anti-HCV Testi (C sarılığı)
* HBsAg Testi (B sarılığı)
* Sifiliz (Frengi) Testi
* Kan grubu testi

---------- Post added 14.02.17 at 00:34 ----------

KIZILAY KAN MERKEZLERİ


ADANA KAN MERKEZİ

Kurtuluş Mah. 16. Sokak. No : 11 ADANA
0 322 454 26 08
0 322 454 40 63


ANKARA KAN MERKEZİ

Mamak Cad. No : 10 Cebeci / ANKARA
0 312 362 97 00
0 312 320 31 45


ANTALYA KAN MERKEZİ

Anafartalar Cad. Balcı Apt. No : 62/ 1 ANTALYA
0 242 247 30 23
0 242 247 30 23


BALIKESİR KAN MERKEZİ

Atatürk Mah. Bandırma Cad. No : 1 BALIKESİR
0 266 246 04 80
0 266 246 34 50


BURSA KAN MERKEZİ

Orhan M. İmaret Sok. No : 9 / B Tayyare Kültür Merkezi Altı BURSA
0 224 221 15 08
0 224 224 47 09


DENİZLİ KAN MERKEZİ

Gelzeren Cad. Atnur Apt. No : 1 Yeşilköy DENİZLİ
0 258 265 49 76
0 258 265 47 51


DİYARBAKIR KAN MERKEZİ

Hastaneler Cad. Kızılay İş Hanı Kat : 4 Dağ kapı DİYARBAKIR
0 412 228 40 71
0 412 228 40 71


DÜZCE KAN MERKEZİ

Eski İstanbul Cad. Anıt park karşısı DÜZCE
0 380 523 84 87
0 380 523 84 87


EDİRNE KAN MERKEZİ

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cad. No : 48 EDİRNE
0 284 213 03 69
0 284 213 03 69


ERZURUM KAN MERKEZİ

Atalar Cad. Maliye Sok. Kızılay İş Hanı Kat : 3 ERZURUM
0 442 235 36 37
0 442 235 36 37


ESKİŞEHİR KAN MERKEZİ

Arifiye Mah. Postane Sok. No : 16 ESKİŞEHİR
0 222 221 99 06
0 222 230 07 75


GAZİANTEP KAN MERKEZİ

Kemal Toker Cad. No : 18 Kırkayak GAZİANTEP
0 342 232 66 66
0 342 233 23 11


ISPARTA KAN MERKEZİ

Hızır bey Mah. No: 1 Doğumevi yanı ISPARTA
0 246 232 80 23
0 246 223 33 35


İSTANBUL ÇAPA KAN MERKEZİ

Millet Cad. No : 122 Çapa İSTANBUL
0 212 534 69 73
0 212 635 29 07


İZMİR KAN MERKEZİ

Kızılay Cad. No : 1/ 1 Alsancak İZMİR
0 232 421 47 89
0 232 463 89 01


KAYSERİ KAN MERKEZİ

Örnek Evler Mah. Ay Sokak. No : 6 Kocasinan KAYSERİ
0 352 221 07 10
0 352 221 07 12


KONYA KAN MERKEZİ

Eski Garaj Cad. No : 23 / A KONYA
0 332 351 13 54
0 332 351 63 13


SAMSUN KAN MERKEZİ

Abalı Cad. No : 1 SAMSUN
0 362 433 16 61
0 362 433 03 20


SİVAS KAN MERKEZİ

Kepenek Cad. Sular başı Sok. M.Aliağa Camisi yanı No : 4 SİVAS
0 346 221 25 78
0 346 221 99 25


ŞANLIURFA KAN MERKEZİ

prübaşı Kızılay İş Hanı ŞANLI URFA
0 414 216 34 84
0 414 216 34 81


TRABZON KAN MERKEZİ

Uzun Sok. Kızılay İş Hanı Kat : 4 TRABZON
0 462 321 32 41
0 462 321 32 41


Z.KAMİL KAN MERKEZİ

Toptaşı Cad. Üsküdar İSTANBUL
0 216 310 03 85
0 216 310 43 33


ZONGULDAK KAN MERKEZİ

Üzülmez Cad. No : 28 ZONGULDAK
0 372 253 30 15
0 372 253 42 89
KIZILAY KAN İSTASYONLARIAYDIN KAN İSTASYONU

Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No . 45 Kat : 1
0 256 213 77 31


ÇANAKKALE KAN İSTASYONU

Adres: Kemalpaşa Mah. Kızılay Sok. No : 16
0 286 217 12 84


İSKENDERUN KAN İSTASYONU

Çay Mah. 102. Sok. No: 19
0 326 613 63 28
0 326 613 63 27


İZMİT KAN İSTASYONU

Kızılay İş Hanı
0 262 321 22 34


ÖDEMİŞ KAN İSTASYONU

Ulus Meydanı No : 3 0 232 544 86 85


UŞAK KAN İSTASYONU

Milli Egemenlik Cad. No : 6
0 276 224 03 86


KARABÜK KAN İSTASYONU

Karabük Kızılay Binası
0 370 412 47 74


SİNOP KAN İSTASYONU

Sinop Kızılay Binası
0 368 261 27 23MANİSA KAN İSTASYONU

Avni Gemicioğlu Cad. No: 83
0 236 231 77 86


RİZE KAN İSTASYONU

Rize Kızılay Binası
0 464 213 29 29

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Tuana 11:05 19.06.17
ALLah Razı OLsun..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up