Sağlık

ESTREVA Transdermal Jel - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>ESTREVA Transdermal Jel
aşk 00:41 18.02.17
ESTREVA

Transdermal Jel

Merck

Etken Madde(ler):

Estradiol (Hemihidrat) 0.1 %Piyasa Şekilleri:

100 doz’luk doz pompalı tüp şişelerde.Kullanım Şekli:

Herbir doz 0.5 mg estradiole karşılık gelen 0.5 g jel bırakır. Günlük doz 3 basıma karşılık gelen 1.5 gramın uygulanması şeklindedir. Tedaviye 24-28 gün devam edilir.Endikasyonları:

Doğal veya ameliyat sonrası menopoza bağlı, estrojen yetersizliği semptom ve belirtilerinin (sıcak basması, uyku bozuklukları, ürogenital atrofi, atrofik vajinit ve bunun yanında eşlik eden ruh hali değişiklikleri) tedavisinde, postmenopozal olarak hızlanan kemik kaybının önlenmesinde kullanılır. Histerektomi geçirmemiş hastalarda estrojen mutlaka ardışık olarak verilmiş bir progestinle takviye edilmelidir.Kontrendikasyonları:

Aktif bir estrojene bağımlı kanser, göğüs veya endometriyum kanseri, endometriyozis, nedeni bilinmeyen vajinal kanama, ciddi karaciğer hasarı, geçirilmiş veya aktif tromboflebit, trombozis veya tromboembolik hastalıklar, etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılık, porfiria, gebelik ve emzirme durumlarında kontrendikedir.Uyarılar:

Estrojenlerle uzun süreli tedavi, endometriyumu korumak üzere ardışık olarak progestin verilmezse, postmenopozal kadınlarda endometriyal hiperplazi ve karsinoma riskini artırır. Progestin ve dozajın seçimi oluşabilecek yan etki ve riskleri en aza indirmede önemlidir. Bütün diğer cinsiyet hormonlarıyla yapılan tedavilerde olduğu gibi, estradiol de ancak genel tıbbi ve tam bir jinekolojik muayene yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavi altındaki hastalar, endometriyal tetkikler de dahil olmak üzere, düzenli aralıklarla genel tıbbi ve jinekolojik muayeneden geçirilmelidir. Bu tedavinin uygulandığı, özellikle memede fibrokistik hastalığı olan veya birinci derecede akrabalarında meme kanseri öyküsü bulunan hastalara düzenli meme muayenesi yapılmalı ve kendi kendilerine meme muayenesi yapmaları öğretilmelidir. Herhangi bir estrojen tedavisine başlamadan önce hastanın fizik muayenesinin yanı sıra medikal ve ailesel öyküsünün detaylı biçimde alınması gerekir. Özellikle kan basıncı ölçülmeli, meme, karın ve jinekolojik muayene ayrıntıyla yapılmalıdır ve düzenli aralıklarla tekrarı önerilir. Sağlam bir uterusu olan ancak nedeni belli olmayan genital kanamadan şikayet eden kadınlarda ve yine sağlam bir uterusu olan ve daha önce korumasız olarak östrojenle tedavi görmüş kadınlarda; endometriyumda olası bir hiperstimülasyon veya maligniteye karşı ilaç tedavisine başlamadan önce özel dikkat gösterilmelidir ve tedaviye başlamadan önce varsa vajinal enfeksiyonlar tedavi edilmelidir. Uterusta leyomiyomu bulunan hastalar, estrojen tedavisi altındayken leyomiyom büyüyebileceğinden dikkatle izlenmelidir. Yüksek dozda estrojen sıvı retansiyonuna neden olabileceğinden kalp yetmezliği, hipertansiyonu, renal veya hepatik fonksiyon bozukluğu, epilepsisi veya migreni olan hastalar özel gözetim altında tutulmalıdır. Şu ana kadar yapılan gözlemlerde estradiol gibi estrojenlerin düşük dozlarda progestinle birlikte kullanılmasının karbonhidrat metabolizmasını yavaşlatmadığını düşündürse de, kombine tedavi uygulaması gereken diyabetik hastaların, özel gözetim altında tutulması önerilmektedir. Tedavi Sırasında: Genel kural olarak yapılan jinekolojik muayenenin dışında herhangi bir fiziksel muayene yapılmadan estrojenlerin kullanımı bir yıldan daha uzun süreli olmamalıdır. Tedavi sırasında veya tedaviden hemen sonra anormal ve düzensiz kanamalar gelişirse; olası bir uterus malignitesini ekarte etmek için diyagnostik aspirasyon biyopsisi veya küretaj yapılmalıdır.Yan Etkileri:

Sık sık ara kanama (genellikle estrojen dozunun fazla olduğunu gösterir), memede duyarlılık ve büyüme, libidoda değişiklik; bazen bulantı, kusma, karın krampları ve şişkinlik, kolestatik sarılık, baş ağrısı, migren; ender olarak baş dönmesi, ödem ve/veya kilo değişiklikleri; çok ender olarak tromboflebit, varikoz venlerin genişlemesi, kan basıncında aırtış, anafilaktoid reaksiyonlar görülebilir. Korneal kurvaturun artması, kontakt lenslere karşı intolerans da görülebilir

İlaç Etkileşimleri:

Bu grup ilaçların içerdiği estrojenin çok düşük olması ve plazma 17 Beta-estradiol düzeylerinde ancak çok hafif bir artışa yol açması nedeniyle ilaçlarla etkileşimi beklenmez. Bununla beraber ve genel olarak karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar estrojenlerin metabolizmasını artırır. Bu, estrojenin etkisinin azalmasına yol açabilir. Barbitüratlar, fenitoin, rifampisin ve karbamazepin gibi karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlarla etkileştiği gösterilmiştir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 00:42 05.06.17
Hiçbir ilacı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız.. Bilgilendirme için teşekkürler..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 07:59 08.06.17
Bu güzel Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up