Sağlık

4 Şubat Dünya Kanser Günü - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>4 Şubat Dünya Kanser Günü
Cennet 18:18 04.02.18
4 Şubat Dünya Kanser Günü Basın Açıklaması


Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir ve toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bunun yanısıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açmıştır ki bu amaçla oluşturulan “Dünya Kanser Günü” her yıl 4 Şubat Günü Kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmaktadır.
2013 yılında gerçekleştirilen Dünya Sağlık Toplantısı’nda “Dünya Kanser Bildirge” si yayınlanmış ve bu bildirgede global kanser yüküne değinilerek kanser kontrolünün önemi vurgulanmıştır. Bu bildirgeye göre ana hedef “Kansere bağlı erken ölümlerin engellenmesiyle beraber kanser tanısı alanlarda yaşam oranlarının ve yaşam kalitesinin artırılması” olarak belirlenmiştir.
UICC tarafından bu yıl yayınlanan bildirgede kanserle mücadele hususunda dünya genelinde yapılması gerekenler ve bu konudaki önemli noktalar vurgulanmıştır;
Ulusal seviyede etkili kanser mücadelesi, o ülkenin kanser yükü ve risk faktörlerine göre hazırlanmış Ulusal Kanser Kontrol Programı ile başlar.
Kanser kontrol planları, hasta ve yakınlarının, duygusal, zihinsel ve bedensel iyiliğine etki eden tüm faktörlere yönelik psikososyal destek sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki gerek kayıtçılık ve tarama, gerekse de tedavi ve palyatif bakım olsun birden fazla alt başlığı bulunan ve bu başlıklar arasında çok önemli bir koordinasyon ve planlama bütünlüğünü gerektiren “Kanser ile mücadele”de şüphesiz ki etkin bir “Ulusal Kontrol Programı”nın bulunması en önemli adımı oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; dünya genelindeki tüm bilimsel ve sağlık politikalarındaki konu ile ilgili gelişmeler takip edilerek ve daha önce uygulamış olduğumuz 1. fazdan edindiğimiz ulusal tecrübelerimizi de bunlara ilave ederek 2013-2018 yılları arasında uygulamayı planladığımız “Ulusal Kanser Kontrol Programı”nın 2. Fazı hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.
Sağlıklı Yaşamayı Seçmek İmkansız Değildir;
Bireyler ve toplumlar, yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile önlenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Sigara da eklendiğinde bu rakam %50’ye ulaşmaktadır. Ayrıca ultraviyole radyasyondan korunma cilt kanserinin önlenmesinde, mesleksel ve çevresel maruziyetler, örneğin asbestoz da kanser yükünün artmasında önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde de bu konuya oldukça fazla önem verilmektedir ki mevcut tütün ve obezite eylem planlarımız çok başarılı sonuçlar ile hızla devam etmektedir. Bu programlara ek olarak kanser özelinde Türkiye Radon Haritalandırma ve Eylem Planı, Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Eylem Planı, Elektromanyetik Alanların Sağlık Etkileriniz İzlenmesi gibi çok yeni programlar da başlatılmıştır.
Kanserde Erken Tanı İmkansız Değildir;
Meme, kolorektal ve servikal kanserler için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun nüfus tabanlı tarama programı oluşturmak için sağlam kanıtlar bulunmaktadır. Kanserde erken tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini arttırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı arttırmalıdır. Bu konuda da ülkemizde önemli çalışmalar yürütülmekte olup her ilimizde açılan Kanserde Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimizin (KETEM) sayısı 2014 itibariyle 7’si Mobil olmak üzere 126’ya ulaşmıştır. Bu yıl 40 yeni KETEM ve 10 da mobil üniteyi daha hizmete açacağız. Meme, serviks ve kolorektal kanser taramaları bu merkezlerde ücretsiz olarak yapılmakta olup yapılan kanser tarama sayısı hem Türkiye genelinde hem de birinci basamak düzeyinde rekor kırmıştır. 2014 yılında sadece birinci basamakta; 2012 yılında yapılan 146 bin meme kanseri taraması 335 bine, rahim ağzı taramaları 214 binden 510 bine, kolorektal taramalar ise 59 binde 774 bine çıkmıştır. Emeği geçen tüm Türkiye Halk Sağlığı Kurumu çalışanlarına, Aile Hekimleri, Toplum Sağlığı Merkezi ve KETEM personellerimize sonsuz şükranlarımızı sunarız. Kanser taramalarına Aile Hekimlerimizin entegrasyonu sürecinin tamamlanması ve KETEM sayılarının arttırılarak 2018’e kadar 254’e çıkarılması hedeflerimizle bu sayıların çok daha yüksek değerlere ulaşması hedeflenmektedir.
halksaglik
Kanserde Tedavi İmkansız Değildir;
Uygun fiyatlarla kanser tedavisine erişimin iyileştirilmesi 2015 sonrası kalkınma planlarında öncelikli olarak yer almalıdır, devletler küresel bir hedef olarak kabul edilen, temel ilaç ve teknolojilere %80 oranında erişimin sağlanması için harekete geçmelidir. Uluslararası Standart Kanser Tedavisi rehberlerinde yer alan tüm tedavilere ülkemizde ücretsiz olarak ulaşım mümkün olmakla beraber yerli ilaç üretimine geçmek hususunda da ülkemizde son yıllarda önemli atılımlar yapılmıştır. Benzer şekilde ilk defa ulusal ilaç firmalarımızca yerli kemoterapiler üretilmeye ve hatta ihraç edilmeye başlanmıştır. Robotik kemoterapi hazırlama ünitelerimizi ve radyoterapi-kemoterapi merkezlerimizi planlamamıza göre yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.
Kanserde Yaşam Kalitesi İmkansız Değildir.
Kanser kişinin duygusal, fiziksel ve zihinsel durumuna önemli etkiler yapabilmekte, ayrıca hasta yakınlarına da önemli bir psikolojik yük oluşturabilmektedir. Ağrı kesicilere erişimdeki güçlükler kanserli hastalarda yaşam kalitesini önemli düzeylerde bozmaktadır. DSÖ morfini temel ilaçlar arasında kabul etse de dünya genelinde morfin kullanımındaki eşitsizlik kabul edilemez düzeydedir. Yüksek gelirli ülkeler, dünya genelinde morfin üretiminin %93’ünü tüketirken, kansere bağlı ölümlerin %65’i düşük ve orta gelirli ülkelerde olmaktadır. Bu nedenlerle dünya genelinde palyatif bakım hizmetlerinin önemi hususu gündeme gelmiş ve Mayıs 2014 tarihinde 67. Dünya Sağlık genel Kurulu’nda “Palyatif Bakım Yönergesi” kabul edilmiştir. UICC de yayınladığı bildirgede bu yönergeye değinmekte, palyatif bakımın tüm sağlık politikaları ve bütçelerine girmesi ve bu hizmetlerin dünya genelinde güçlendirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Palyatif bakım konusunda tüm ülkelerde gerekli çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.
Ülkemizde de Palyatif Bakım Yönergesi hazırlanarak yürürlüğe girmiş ve bu konuda en önemli adım atılmıştır. Ayrıca kanser tedavisi gören hastalarımızın ağrı kontrolünde kullanılan morfinlere ulaşabilmeleri için başlatılan yerli morfin üretim çalışmaları da tamamlanmıştır.
Kanser ile mücadele kanser kayıtçılığından tedavi ve palyatif bakıma kadar uzanan geniş bir yelpazeden oluşan oldukça komplike bir süreçtir. Ama unutulmamalıdır ki Ulusal ve uluslararası uzman bilim adamlarına danışarak oluşturduğumuz ve yeni projeler ile revize ettiğimiz Ulusal Kanser Kontrol Programımızın başarısı temelde halkımızın ve sağlık personellerimizin farkındalığının arttırılmasına bağlıdır. Bu gün de şüphesiz ki bu konuda en önemli fırsatlardan biri olup, kanserle mücadelede daha güzel başarılara imza atmamız ümidiyle .....
Kaynak:Kanser.gov.tr

---------- Post added 04.02.18 at 18:20 ----------

4 Şubat Dünya Kanser Gününde, kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam da 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Prof. Sağlam, bireylerin ve toplumların, yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile önlenebileceği konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.


“AKCİĞER KANSERİNDE TANI GECİKİYOR”

Türkiye’de her yıl yaklaşık 180 bin kişinin kanser teşhisi aldığını ve hastaların üçte ikisinin erkek olduğunu belirten Sağlam, erkeklerde akciğer, prostat ve bağırsak kanserlerinin ilk 3 sırada yer aldığını söyledi. Kadınlarda ise meme, tiroid ve bağırsak kanserleri en sık görülen türler.

“YAPABİLİRİZ, KANSERİ YENEBİLİRİZ”

Kanser konusunda farkındalık ve bilincin artırılması için Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve ortak kuruluşların çalışmalar yaptığını belirten Sağlam, bu yılın sloganının “Yapabiliriz ve Yapabilirim” olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Kanser hastalığı çözümsüz değil ve doğru tedavilerle pek çok hasta hastalıktan kurtulabilir. Kanser algısı maalesef hastalığın kendinden daha ön plana çıkmış durumdadır. Kanser eşittir ölüm algısı, hastaları ve yakınlarını sarsmaktadır. Ancak günümüzde pek çok tedavi yöntemi gelişmiş ve hastalıkta oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bilinen risk faktörlerinin en başında sigara geliyor. Düzenli ve uygun beslenme rejimleri ve egzersiz kanserden korunmada önemli. Ayrıca güneş enerjisinden faydalanalım ama fazlasından korunmak da önemlidir.”

"KAMPANYALARA RAĞMEN SİGARA İÇME ORANI AZALMADI "

Kanserle mücadelede erken teşhisin önemine vurgu yapan, 40 yaş ve sonrasında mamografi çekimi ve kontrollerin yaygınlaşması ile artık meme kanserinin sıklıkla erken evrede tespit edildiğini belirten Dr. Sağlam, sigara içme oranının ise kampanyalara rağmen ciddi azalma göstermediğini aktardı, “Sigara içen kişilerde öksürük, balgam gibi sık görülen şikayetler önemsenmemekte ve doktor kontrolleri gecikmektedir. Halen ülkemizde akciğer kanserleri ile ilgili tarama programları yoktur ve hastalar genellikle yaygın evrede tespit edilebilmektedir" dedi.

Her iki cinste de en sık görülen kanserlerden biri olan bağırsak kanserlerinin, 50 yaş ve sonrasında kolonoskopi ile erken dönemde saptanabildiğini, ailevi yatkınlığı olan kişilerin daha genç yaşta kolonoskopi yaptırması gerektiğini anlatan Uzman, kansızlık (anemi) tespit edilen herkesin endoskopi-kolonoskopi yaptırmasının zorunlu olduğunu belirtti.
Prof. Esra Kaytan Sağlam, radyoterapideki gelişmelerin kanser tedavisinde başarı oranını artırdığını söyledi.
Prof. Esra Kaytan Sağlam, radyoterapideki gelişmelerin kanser tedavisinde başarı oranını artırdığını söyledi.
"PROTEİN ZENGİNİ BESİNLER KANSER KALKANI"

Kanserden korunmada ve kanser tedavisi sırasında beslenmenin önemli olduğunu dile getiren Sağlam, “Düzenli ve doğru beslenmek, hem kanser hastaları hem de hasta olmayanlar için çok önemli. Kanser hastalarında tedaviler sırasında vücuttaki yıkıma paralel olarak yapım ve onarım oranlarını artırmamız lazım. Yani protein ile yoğun ve düzenli beslenmek önemli. Daha az tatlı ve şekerli gıdalar, daha az yağlı gıdalar tüketilebilir. Karbonhidratlardan uzak durun. Daha az tuzlu gıdalar tüketin’’ önerisinde bulundu.

"D VİTAMİNİ DÜŞÜKLÜĞÜ KANSERE YOL AÇABİLİR"

D vitamini eksikliğinin kansere etkisini de değerlendiren Sağlam, Türkiye’nin bir Akdeniz ülkesi olmasına rağmen halkta D vitamini düşüklüğü oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekti, “Bu vitaminin düşüklüğü meme ve bağırsak kanseri gibi bazı kanserlerle ilintili olabiliyor. Dolayısıyla D vitamini düşüklüğü olan hastalara, bu düşüklüğü gidermelerini öneriyoruz. Gerek damlalarla gerek ampullerle doktor kontrolünde düşüklüğü gidermek önemli. Çünkü D vitamini de aşırı yüksek dozlarda toksik olup hastaya zarar verebilir” şeklinde konuştu.
Kaynak.NTV

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İpek 16:32 21.01.19
Allah razı olsun mübarek @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cennet 13:16 25.01.19
İpek Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razı olsun mübarek @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Rabbim senden de razı olsun ipek kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kosmoz 17:43 26.01.19
Bilgilendirmeniz ve farkındalığınız için teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi