Sağlık

"Alternatif tıp kanserde ölüm riskini artırıyor" - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sağlık>"Alternatif tıp kanserde ölüm riskini artırıyor"
Cennet 10:03 10.08.18
"Alternatif tıp kanserde ölüm riskini artırıyor"

Skyler B. Johnson ve arkadaşlarının 19 Temmuz 2018’de JAMA’da (doi:10.1001/jamaoncol.2018.2487) yayınladıkları orijinal makalede; tamamlayıcı tıp (Comlementary Medicine) uygulamalarının kanser tedavisine etkisinin irdelendiğini belirten Medikal Onkoloji uzmanı ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Sezer Sağlam, tamamlayıcı tıbbın; bitki kullanımı, vitaminler, mineraller, geleneksel Çin tıbbı, homeopati, naturopati, özel diyetler gibi geniş bir yelpazeyi kapsadığını hatırlattı.

Ülkemizde de tartışılan ve bazılarının SGK kapsamında geri ödeme listesine alınması gündemde olan tamamlayıcı tıp uygulamalarına değinen Prof. Sağlam, “Bazı tamamlayıcı tıp uygulamaları gerçek karşılaştırmalı bilimsel çalışma olmadan, tartışılmaya bile gerek duyulmadan uygulamaya sokulurken ABD’de yeni yayımlanan ilginç bir çalışma bize bu uygulamaların ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir” ifadesini kullandı.

Tamamlayıcı tıp tedavisi alan 258 hasta üzerinde yapılan çalışmayla ilgili makalenin çarpıcı sonuçlar içerdiğini belirten Sağlam, “ABD’de Ulusal Kanser Veri Tabanı’na (NCDB) bakılarak yapılan çalışma 1,901,815 hastanın kayıtları taranarak gözden geçirilmiştir. 2004-2014 yılları arasındaki 1500 kanser akreditasyonu olan merkezlerdeki hastalar değerlendirmeye alınarak yapılmıştır” dedi.

Çalışmaya katılan hastaların ek hastalıkları, sağlık sigorta tipleri, ırkları, etnisiteleri, kanser tanı yılları ve kanser tiplerine göre sınıflandırıldığını aktaran Onkoloji Uzmanı Sağlam, araştırmanın detayları hakkında şunları söyledi:

“4:1 oranına göre 1032 kanser tedavisini normal (geleneksel=conventional) alan hastalar ile ve tamamlayıcı tıp kullanan 258 hasta doğrudan karşılaştırılmıştır. Kanser çeşitleri ise metastatik (yayılmış) olmayan meme, prostat, akciğer, kolorektal kanser hastaları alınmış ve tamamlayıcı tıp (complementary) kullananların ömür süreleri incelenmiştir. Çalışma kapsamına cerrahi, kemoterapi, hormon tedavisi ve radyoterapiyi kabul etmeyen hastalar alınmıştır.

“ÖLÜM RİSKİ, TAMAMLAYICI TIP KULLANANLARDA 2.08 KAT DAHA YÜKSEK”

Tamamlayıcı tıp tedavisi alan 258 hastaya bakıldığında ilginç özellikleri olduğu görülüyor. Bu gruptakiler istatistiksel olarak daha genç, daha çok kadın ve çoğunlukla meme ile kolorektal kanser hastalarından oluşuyor. Yanı sıra bu gruptakilerin, sosyoekonomik açıdan daha iyi, yüksek eğitimli, özel sigortası bulunan ve yine ilginç olarak kanser dışı ek hastalığa sahip kişiler olduğu görülüyor. Ölüm riski, tamamlayıcı tıp kullananlarda 2.08 kat daha yüksek çıkmıştır. Bu ömür farkı, medikal tedaviye dönüş yaptığında ise kısmen düzeltilebilir olarak bulunmuştur.”

Bu çalışmanın, tamamlayıcı tıp kullanımının sağkalım üzerine etkisini gösteren ilk çok kapsamlı çalışma olduğunu dile getiren Medikal Onkolog Prof. Sezer Sağlam, “Tamamlayıcı tıbbın onkolojiyi olumsuz yönde etkilediğini gösteren en kapsamlı çalışmadır ve ölüm riskini arttırdığı kanıtlamıştır” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak:Yeniçağ

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147