Salavat-ı Şerifeler

Salavât-ı Kübrâ Duâsı (Büyük Salavât) - Sayfa 6 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Birinci ... 2 3 4 5 6
Salavat-ı Şerifeler>Salavât-ı Kübrâ Duâsı (Büyük Salavât)
fatih1453 01:14 12.01.20
Havasokulu Nickli Üyeden Alıntı:
Salavât-ı Kübrâ Duâsı (Büyük Salavât)


Salavât-ı Kübrâ Duâsı (Büyük Salavât)

Eûzü billâhi mineş-şeytânir-raciym. Bismillâhirrahmânirrahıym.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-mürseliyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-nebiyyîn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-sâdigıyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-râki’ıyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyides-sâcidiyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-gâ’ıdiyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-gâ’imiyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-musalliyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-zâkiriyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyideş-şâhidiyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-evveliyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-âhıriyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Rasûlallâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Nebiyyallâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Habiyballâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men Ekramehullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men Azzamehullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men Şerrafehullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men azherahullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men’ihtârahullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men Savverahullâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men Abedellâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Hayra halgıllâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Hâteme rusülillâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Sültânel-Enbiyâ’

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Bürhânel-Asfiyâ’

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Mustafâ

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Mu’allâ

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Müctebâ

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Müzekkî

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ a Mekkiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Medeniyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Arabiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Gureşiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Hâşimiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Ebtahıyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Zemzemiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Tihâmiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Ümmiyyü

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyide veled-i Âdem

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Ahmed

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Muhammed

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Tâhâ

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Yâsîn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Müddessir

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Sâhibel-Kevser

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Şâfi’a yevmil-mahşer

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Sâhibet-tâc

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Sâhibel-Mi’râc

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-evveliyne vel-âhıriyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-Muhsiniyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-kevneyni ves-segaleyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sâhiben-Na’leyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Seyyidiy yâ Rasûlallâhi yâ Hâtemel-enbiyâ’i vel-mürseliyn

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Nebiyyallâhi yevmed-diyn.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ammâ yasıfûn, ve selâmün alel-mürseliyn, vel-hamdü lillâhi Rabbil-Âlemiyn.

Salavât-ı Kübrâ Hz. Muhammed’e (s.a.a.) Cebrâîl (a.s.) aracılığı ile gelmiştir. Allâh'ın bir hediyesidir. Bu salavâtın bir ismi de gökyüzüdür.

Salavât-ı Kübrâ’nın okuyucular için faydaları ve fazîleti çoktur. Bu salavatta bilgelik ve büyük nimet vardır.

Salavât-ı Kübrâ’yı her gün 3-5 veya 7 defa okuyanın Allâh'ın izniyle bütün tehlikelerden korunacağı ilgili eserlerde belirtilmiştir.

Kim bu salavâtı okursa, Allâhu Teâlâ ondan yetmişbin çeşit belâyı def eder.. buyurulmuştur.


Hocam Bu salavatın birde duası vardı heralde o var mı ?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ismail66 15:13 30.04.20
salavat ı kübrayı okuyunca insanın içi huzur doluyor, sabah akşam okumak çok faydalıdır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Huzur islamda 13:12 21.06.20
[QUOTE=Fuzuli;153187]Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük salavat, salavat-ı Kübra'dır.

Salâvatı Kübra duasının okunmasındaki hikmetler:
*Sürekli okunması halinde Allah (c.c) kişilere bol rızık ve zenginlik verir.

*Salâvatı Kübra duası, hafızayı kuvvetlendirir ve ruhsal gücü sağlamlaştırır.

*Kutsal toprakları gitmek isteyen kişilerin çok sık okuması gerekir.

*Perşembe günü eğer kuşluk vaktinde bu dua okunursa dilekler yerine getirilir.

*Muhabbet etmek istenen kişiye karşı bu salâvatı Kübra 11-45 kere okunursa muhabbet artar.

*Sıkıntı bir dönemden ve ağır borçlardan kurtulmak için her namazın arkasından okunması fayda sağlar.

*Düşmanı mağlup etmek için 100 defa okunmasında gerekir.

*Gizemli sırlara kavuşmak ve kalp gözünün açılması için Allahın 99 isminden Ya Latif kelamının 1000 kere okunması ve ardından Salavatı Kübra’nın 3 kere okunması gerekir.

*Çeşitli hastalıklardan kurutulmak ve tedaviye kavuşmak için sürekli okunmasında fayda var.

*Devamlı okuyan kişilere büyü ve sihir işlemez, aynı zamanda feraha kavuşur.

*Aile içinde olan tatsızlıkların giderilmesi ve huzura kavuşmak için okunmasında yarar var.

Salavatı Kübra (Büyük Salavat)
Bismillahirrahmanirrahim
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame
Elfu elfi salatin ve elfu

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Huzur islamda 13:19 21.06.20
Merhaba, bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Uzun zamandan beri salavatı Kübrayı arastırdım, tesadüf eseri evimizde ki bi kitapta gördüm. Dün nasip oldu okumak.abdest alıp oturdum tam halini okumak için, yalnız inanılmaz bir uyku bastırdı, gözlerim kapanıyordu.o kadar kalp çarpıntısı oldu ki yarıda bırakmayı düşündüm.sonra korkup devam ettim. Sormak istedigim sey ben bu salabatı okurken sanki odanın içinde özellikle tam önümde beyaz bi hareketlenme oldu ama bitene kadar. Gördügüm birşey yok, ama sanki devamlı hareket ediyor, hissediyorum. Bu neden kaynaklanır ya da bana agır mı geldi? Beni bu konuda aydınlatabilirseniz cok memnun olurum.huzurla uyudum ama okurken oyle olunca cok da korktum. Okumalı mıyım ısrarla. Allah hepinizden razı olsun inşallah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Gönülköşkü 19:11 21.06.20
Huzur islamda Nickli Üyeden Alıntı:
Merhaba, bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Uzun zamandan beri salavatı Kübrayı arastırdım, tesadüf eseri evimizde ki bi kitapta gördüm. Dün nasip oldu okumak.abdest alıp oturdum tam halini okumak için, yalnız inanılmaz bir uyku bastırdı, gözlerim kapanıyordu.o kadar kalp çarpıntısı oldu ki yarıda bırakmayı düşündüm.sonra korkup devam ettim. Sormak istedigim sey ben bu salabatı okurken sanki odanın içinde özellikle tam önümde beyaz bi hareketlenme oldu ama bitene kadar. Gördügüm birşey yok, ama sanki devamlı hareket ediyor, hissediyorum. Bu neden kaynaklanır ya da bana agır mı geldi? Beni bu konuda aydınlatabilirseniz cok memnun olurum.huzurla uyudum ama okurken oyle olunca cok da korktum. Okumalı mıyım ısrarla. Allah hepinizden razı olsun inşallah
Uyku hâli olunca öyle hissetmiş olabilirsiniz.Kıymetli bir salavatı şerifedir.Uzun süredir bu salavatı ve ek olarak başka salavatları da okuyorum.Düzenli olarak okuyorum kesinlikle sıradışı bir hadise yaşamadım okuma esnasında.Farklı zamanlarda da okuyup bir bakın duruma.Mesela sabah saatlerinde okuyun.Günün yorgunluğu çökmediği için bu vakitlerde uyku hali olmaz diye düşünüyorum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Huzur islamda 19:59 21.06.20
Belki de bilemiyorum bir de sabah ezanında deneyeyim. O sekilde hissedince ben de korktum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birinci ... 2 3 4 5 6