Salavat-ı Şerifeler

Allah'ın Resulüne Salât Getirmek - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Salavat-ı Şerifeler>Allah'ın Resulüne Salât Getirmek
Swordsfish 22:05 07.07.20
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Allah Teâlâ buyuruyor:
"Allah ve melekleri, Peygambere "Salât" ederler. Ey iman edenler, siz
ona salât ve selâm ediniz. "

Peygambere salât getirmenin faziletine ve bununla emre dair hadîsler
sayılamayacak kadar çoktur. Ancak biz, bunların bir kısmını göstereceğiz
ve diğerlerinin üzerine de ilgi toplayarak onlarla kitabımızı
bereketlendireceğiz.

Abdullah ibni Amr ibni'I-As'dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet
edildiğine göre, Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle
buyurduğunu işitmiştir:
"Kim bana SALÂT ederse, ondan dolayı Allah ona on salât (rahmet)
eder. "


Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:
"Kim bana bir salât ederse (bana Allah'tan rahmet isterse), Allah ona on
rahmet (salât) eder. "

Abdullah İbn-i Mes'ud'dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine
göre, Rasûlüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur.
"Kıyamet gününde insanların bana en iyisi, bana en çok salât getirenidir."

Sahîh isnadlarla Evs ibni Evs'den (Rradıyallahu Anh) rivayet
edildiğine göre, demiştir ki Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle
buyurdu:
"Sizin günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu günde bana salâtı çok
yapın; çünkü sizin salâtınız bana arzolunur. Ashab dediler ki, ey Allah'ın
Resulü! Senin kemiklerin ufalanmışken, bizim salâtımız sana nasıl
arzolunur? Buyurdular: Allah, Peygamberlerin cesedlerini arza haram
kılmıştır (toprak onları çürütmez). "


Ebû Davud'un Sünen'inde "Kitabu'l-Hacc'm sonunda Kabirleri
ziyaret bölümünde sahîh bir isnadla Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh)
rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem
şöyle buyurdu:
"Benim kabrimi (toplanılıp eğlenilen) bir bayram yapmayın, bana salât
edin; çünkü sizin salâtınız (bana rahmet duanız), nerede olursanız bana
ulaşır. "

Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resülüllah Sallallahu
Aleyhi ve Sellem buyurmuştur:
"Kim bana selâm ederse, Allah ruhumu bana iade eder de ben onun
selâmını alırım (ona iade ederim). "

Yanında Peygamber Anılan Kimsenin Peygambere Salât Ve Selam İle
Emredilmesi

Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir
ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
"O adamın burnu yere sürünsün (zelil olsun) ki, yanında anıldım da, bana
SALAT getirmemiştir. "


İyi bir isnadla Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre
demiştir ki Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
"Ben, kimin yanında anılırsam, bana SALAT getirsin; çünkü bana bir
defa salât getirene (Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammed, diyene)
Allah Azze ve Celle on rahmet ihsan eder.”
Cabir'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki,
Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
"Kimin yanında anılmışım da bana salât getirmemiştir, o günah
işlemiştir. "
Hazreti Ali'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir
ki, Resûlüllah SaUalla.hu Aleyhi ve Sellem buyurdu:
"Cimri o kimsedir ki, yanında anıldığım halde bana salât getirmemiştir. "
İmam Ebû İsa Et-Tirmizî demiştir ki, alimlerden birinden rivayet
edildiğine göre şöyle demiştir:
"Bir kimse, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir defa mecliste
(oturup sohbet edilen yerde) salât getirirse, o salât, mecliste olan tekrar
anılmalara kifayet eder."

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146