Salavat-ı Şerifeler

Salât-ı Tefrîciye-i Kurtûbî - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Salavat-ı Şerifeler>Salât-ı Tefrîciye-i Kurtûbî
DiLara 14:30 05.02.17
Faydaları hakkında kitaplar yazılan, okunmasının bazı şartları bulunduğu belirtilen, devam edenin belâ ve musîbetlerden emin olacağı, düşman istilası ve zulmünden kurtulacağı, rızkının bollaşarak zenginliğe nâil olacağı söylenen salavât şöyledir:

“Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihi’l-ukadü ve tenfericü bihi’l-kürabü ve tukdâ bihi’l-havâicü ve tünâlü bihi’r-regâibü ve hüsnü’l-havâtimü ve yüsteska’l-ğamâmü bi vechihi’l-kerîmi ve alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi ma’lûmi’l-lek”İmam Kurtubî bu salavâtı, “Tefrîciye” olarak, Garb ulemâsı (Endülüs, Fas, Tunus, ve Cezayirliler) muratlarının bu salavât-ı şerîfe sebebiyle hemen yerine gelmesinden dolayı “Salât-ı Nâriye”, ehl-i esrâr şifâ bulmaları sebebiyle “Miftâhı kenzi’l-muhît” (Âlemleri kuşatan hazînenin anahtarı) olarak adlandırmıştır.

İmam Kurtubî; “Bir mü’min önemli bir işinin hâsıl olmasına yahut büyük bir belânın def’ini murat ettiği vakit bu Salât-ı Tefrîciye’yi 4444 defa okursa Allah o mü’minin niyet ettiğini muvaffak kılar, matlûbunu hâsıl eder.” der. Hatta her gün kırk bir kere bu salât-ı şerîfeyi okursa, Allah o mü’minin kalbinden gam ve hüznü giderir, bağlı işini feth eder, zararları giderir, her işini kolaylaştırır, rızkını genişletir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 11:29 20.04.17
İnşirah 13:17 07.09.18
SALKIM 01:47 02.09.19
Allah razı olsun. Bende yeni bitirdiö hayırlısıyla kabul etsin allah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi