Seğirmeler

Seğirme (ihtilaç) nedir - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Seğirmeler>Seğirme (ihtilaç) nedir
Sin 10:03 30.07.18
Seğirmeler, Vahiy; Sözlükte ‘’ima, işaret etmek, gizle fısıldamak, Gizli konuşmak, gizli, süratli, özetle bilgilendirmek, toplu, özetle bildirmek, sezdirmek demektir. Resuller için adı vahiydir, nebilere, velilere ve müminlere ilhamdır… İHTİLAÇ EDERSE
Bir damar oynar, deprenir azizim neden
Hakk’tır ilm-i ledünde, halıktır depreden
Boş sayma arif ol anla işaretini
Tez zaman içinde bekle beşaretini
Seğridiyse vücudunda bir yerin meğer
Cenabı hakk hikmetullahtan verdi haber
Riayet eyledi bu ilme her peygamber
Bu ilim evliyaların dahi rehberi oldu…

İhtilaç ile KADERİ MUALLÂK‘tan haber alınır,
İstenmeyenler dua ile değişir hüküm iptal olunur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Sin 12:15 30.07.18
İhtilaç ederse ayak küçük parmağı;

Sağda ve solda rızık ve maldır.

Yazdı bunu yadigâr, imam-ı zaman

Selamet yolunu bildirdi tastamam

Tecrübe ile bu ihtilaç nameyi tamam

Amel ederler selamet bulur vesselam.

Böyle seyirir ise vücudunda bir yerin eğer

Bil cenabı hakk hikmetullahtan veriyor haber

Riayet eylediler bu ilme bunca peygamber

Bu ilim bütün evliyaların rehberi oldu.

Yazdığım ahkamı sana bıraktım yad

Şüphesiz cümleniz ediniz itikat

Amel etmesine eder isen murat

Hikmetullahın Lütfi, ihsanı oldu.

Ol damar ki oynar vücudunda neden

Hikmetullahın efal tecellisinden

Kudretullahtan hak’tır onu depreden

Bütün bunlar habir sıfatının işareti oldu.

Anla işaretinden nedir haberi

O haberden zuhur eder müjdeleri

İçirir hayatta hep ab-ı kevseri

Vuslatullahın doğru yolu bu oldu.

Bu ilimde her yerde teslim olunmaz

Zira insan bir daha cihana gelmez

Zevki ruhani burada her yerde olmaz

Kanaat, hikmette bozar kaideyi

Teslim, tevekkül, kanaat zahirde olur

İlmiledün mücahede ile yol bulur

Bulur doğru yolu cemale teslim olur

Cemalde tevekkül eder, kâmilen oldu.

Efalde olan ihsanları kâmilen bilmek

İlmi ledünü doğru dürüst bilerek girmek

Ki boşa gitmesin ömrünce çektiğin emek

Gerek dünyevi gerek uhrevi bulsun necatı

Eğer bütün vücut birden ihtilaç ederse

Hemen sağ ayak başparmağından başlarsa

okursa

Bunu sağ el şahadet parmağında okumalı

Hemen sağdan bir devirle işe başlarsa

Bunu dört azasıyla sırasıyle yaparsa

Sağ ayak, sağ el, sol ayak, sol elde okursa

Mahveder celalı, bu yapmış olduğu tecelli.

Dört kuvvetle karşılandı kalp oldu münceli

Sırrı hakikatte zata bu pek büyük bir tecelli

Kemalı hakikat efali kemalden etti tecelli.

Zata marifetullah ihsanından bahşeder belli

Tecelli değişti yoktur zata zeval

Dört efalde birden okundu kemal.

Kuvvet buldu tecelli-i efalden cemal

Celal efalinden olan tecelli zail oldu.

Bu pek büyük zarar eder dikkat etmeli

Sırrı marifetullahta daim cemal ile gitmeli

Kudret tecellisinin seyrini etmeli

Saadetle karşılandı celal zail oldu.

İlmi ledün hayat ve saadet yeridir

Bilen erbabı kemalat dağları taşları eridir

Yedi cehennem zat üzerine gelse reddedebilir

Gösterir heybetin cihana, pek az kalır cürmü

Saadet keramet hakikat ilmi ledünde

Metanet sebat, hakikat marifetullah hep anda

Hakkın sevgilisinin efal tecellisinde

Kudret, kuvvet, saadet ilmi ledündedir eder efalini

Sırrı hakikatten kemal bahşeder

Efal cemal kudretullahtan müminler istifade eder

Zat ilmi ledünde marifetullahtan hünerler eder

Marifetullah sırrındandır sırrı efalin tecellisi

Bütün tecelliyat hep zat efalinden

Sırrı marifetullah hikmet ilminden

Şifa-i hakikat hep ilmi ledünden

Mükevvenatta o tecelliden eder zuhuru.

Zat hakkın kemal sırrı marifetullah hüneri

Sırrı yezdandan hikmette böyledir kaderi

Cemal efali hep şereflendirir müminleri

Hayatı ebedi hep zatın efalinden oldu.

Kimyayı hakikattir zata, hem sırrı saadet

İlmi ledün zata bildirdi hakikat, hikmet

Marifetullahtan zata bu bir azim devlet

Zatta sıfatullahın olmuştur, azim irfanı

Tecelliyat haktır, daima zat efalinden

İlmi ledün bilindi sıfatullah nurundan

Zat düzenli terfi eder şuhudiyetinden

Kemal irfan ile işler cemal efalini

Feyzi ilahidir sıfatullahtan

Zatı tefyız etti nuru tevhitten

Zatın efali marıfetullahtan

Tecelli hakk hem sıfatullah oldu

Zat sıfatullah ile nuru tevhitte

Sırrı marifetullah, kemal kudrette

Zahir olur hakikat iktiza-i hikmete

Seyir eder zat, derece-i terfi-i oldu

Zat daim tealide âli derecatta

Sırrı efal tecellisi kemalı hakikatte

Lütfi ilahide daim azim devlette

İlmi ledünde vuslat, nuru tevhitte oldu.

İhtilaç nameyi şimdi güzel bildin amma

Bunun bazı hakikatleri daha var.

Konuların tamamında bunlara vakıf olacaksın.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 20:29 12.10.18
Paylaşım için teşekkürler..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aytek 23:54 24.10.18
fatih1453 19:37 01.12.19
Benim haftalardır sol gözüm seyriyor sebepsiz yere benle konuşan herkes farkediyor.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Nikko 00:37 02.12.19
fatih1453 Nickli Üyeden Alıntı:
Benim haftalardır sol gözüm seyriyor sebepsiz yere benle konuşan herkes farkediyor.
Seğirmeler bölümüne bakabilirsin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi