Sesli Kur-an Sureleri Dinle ve Oku

Enbiyâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sesli Kur-an Sureleri Dinle ve Oku>Enbiyâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku
Havasokulu 10:00 10.11.17
ENBİYÂ SÛRESİ

(سورة الأنبياء)

Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi birinci sûresi.

Mekke devrinde nâzil olmuştur. İbn Abbas ve İbnü’z-Zübeyr’den gelen rivayetler bu konuda ittifak bulunduğunu ortaya koymaktadır (Süyütî, ed-Dürrü’l-menŝûr, V, 615; Âlûsî, XVII, 2). Ancak Süyûtî el-İtķān’da 44. âyetin Mekkî olmadığını kaydetmiş (I, 47) fakat bunun mesnedini göstermemiştir. Buhârî, İbn Mes‘ûd’un İsrâ, Kehf, Meryem, Tâhâ ve Enbiyâ sûrelerinin Mekke devrinde gelen ilk sûreler arasında bulunduğunu ima eden bir rivayetine yer vermişse de (“Tefsîr”, 17/1, 21/1) gerek muhtevası gerekse diğer kaynakların bu sûreyi nüzûl sırasına göre yetmiş üçüncü olarak göstermesi, bunun ilk gelen sûrelerden değil Mekke devrinin ortalarında veya sonlarına doğru gelen sûrelerden olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Sûre 112 âyet olup fâsıla*sı (م، ن) harfleridir.Enbiyâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 10:00 10.11.17
Havasokulu 10:00 10.11.17
İpek 13:57 05.04.18