Simya ve diğer ilimler

İlm-i Simya Nedir? Neler Yapılabilir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Simya ve diğer ilimler>İlm-i Simya Nedir? Neler Yapılabilir?
Yafes 23:11 13.05.18
Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin’de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan’da, Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa’da simyaya ilgi duyulmuştur. Mısırdan tutunda, Yunanlara kadar bu ilmi işlememiş çok azı kalmıştır yer yüzünde. Simya ile birçok şey yapılabildiğini herkes bilir. Örneğin gecenin yarısında güneşi tepeye getirmek, durduk yere seller yağdırıp, şimşekler çaktırabilmek veya kurumuş bir ağacı meyvelendirebilmek simya ilmi ile yapılabileceklerin sadece birkaçıdır. Ama gerçeği şuki bunu yaptığınızda sadece o civarda sizden haberdar olankimseler bunu öyle görür ve inanır.( herkez için geçerli degil ) Yani aslında bunu yapamazsınız ama yaptığınızı sanırlar. Bunlarlada sınırlı değildir simya. Aslında simya ünyesinde metafizik, kimya, astroloji, felsefe, eskatoloji ve daha birçok ilmi bünyesinde barındıran acayip birşeydir.Simya gerçekten de kimyaya benzemez: Aralarında gerek düşünce ve gerekse uygulama farklılıkları vardır:Örneğin kimyager müsbet bilimlere önem verir onun uygulamalarında madde dışında bir gerçek yoktur. Oysa simyacı sadece madde ile uğraşmaz. O uygulamasını yaparken dua eder, Tanrısına başarılı olmak için yalvarır ve takdime sunar. O kimyagerden farklı olarak maddenin kendisi ile değil özüyle ve daha da içerisi ile ilgilidir. Kimyager için maddenin en küçük hali atomlardan oluşurken, simyacı için maddenin en içrek hali onun ruhudur.Kimyager için madde ölüdür. Oysa simyacı için madde yaşayan bir varlıktır. Onun yaşayışı tabiatı ile ilgidir. Günümüzde hala bazı simya tabirlerini kullanmaya devam ederiz. Örneğin kezzap için tuz-ruhu dememiz onun ile simyacılar arasındaki ciddi bağdan kaynaklanmaktadır. İspirto’nun anlamı “Ruh” kelimesidir. İngilizceki Spirit-Ruh günümüzde ispirto olarak kullanılmaya devam edilmektedir.Simya bir dönüşüm sanatıdır. Kirli olanı, hasta olanı birçok süreçten geçirerek arınmış ve mükemmel olana dönüştürmeyi amaçlar. Simyacılara göre madde hastadır ve iyileştiğinde ortaya altın çıkacaktır. Simyanın, maddeden altını çıkarma uğraşı, ezoterik olarak insandaki Tanrı özünün ortaya çıkartılmasına denk gelir. Bu anlamda “felsefe taşı” da mutlak olana kavuşturan bilinç anlamını kazanır. “Felsefe taşı” en güzel ifadesini VITRIOL sözcüğünde bulur. VIT-RIO1. Latince bir cümledeki sözcüklerin baş harflerinden oluşmuştur. Bu cümle ‘”Visİta Interiora Terra; Rectificando Invçnies Oeeultum La-pidem’dirve “‘Dünyanın derinliklerini ziyaret et gizli taşı bulacaksın” anlamına gelir. Simya düşüncesi aslında Tanrı’nın birliğinden kaynaklanır. Evreni yaratan Tanrı. Ruh’a çeşitli formlar vermiş ve böylelikle madde oluşmuştur: yani madde Tek olanın farklı görünüşlerinden ibarettir. Simyacı ise bu formların arasında altın olanı arar. Bu arayış tarih boyunca simyacıların kent meydanlarında yakılmasıyla bile sonuçlansa hiçbir zaman bitmedi.
SİMYA İLMİ İLE NELER YAPILABİLİR?
1-Büyü yapimında Kullanılabilir
2-Molekullerin yapisini degistirmede kullanılabilir
3-Demirden Altin yapılabilir
4-Çamurdan Petrol yapılabilir ,
5- Güneşli Havada Yagmur Yagdırma
6-Şimşegi Kontrol Etmek
7-Doğal Afet Olaylarını Kontrol Etmek
8- Maddeyi Başka Bir Görünüme BüründürmekGibi Acayip İşler Vardır Simya İlminde. Bazı Simyaların Gerçek Oldugu Gibi Bazıları İse Göz Yanılgısından İbarettir Yani Maddeyi O Anlık Kişiye Yanılgı Olarak Gösterir.Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 02:06 17.05.18
acar 01:07 19.05.18
Havasokulu 22:03 22.05.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz. Paylaşımlarınızın devamını bekliyoruz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 14:09 30.05.18
Türk 21:05 17.09.18
Demirden altın yapmak ilgi çekici,erbaini idrisiyye de bir ismi azam var tertibini yapınca evliyaullahtan bir zat altın yapma sanatını öğretmeye geliyormuş simya ile bağlantılı galiba.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 21:17 17.09.18
Esma-i idrisiyye Şerhi – 17. isim ve Havasları

«YÂ MENNÂNÜ ZÜL İHSANI KAD AMME KÜLLE’L HALAIKI MENNEHÜ»

Allah Teâlâ’nm isimlerinden bir ism-i şerif de

«Mennân»

dır.
Zahirî, bâtınî ni’metlerin her çeşidini çokça verici demekdir. Asla münkat’i olmaz. Öyle Men-nân Vacibül vücutdur ki; ihsan sahibidir. İsm-i Men-nân tecellisinin Süryanî (sirayet etmesi hâli) bütün mümkünat umuma sirayet etmiştir. Bütün yaratılmışların hepsi nasiblerini almış ve el’an almaktadır.

Manâsı:

Ey mübalağa ile envai ni’metler verici ni’-met ve ihsan sahibi olan Allahım! Fazl ve ni’metleri-nin ve kereminin ihsan ve bağışı bütün yaratılmışlara umumidir. Mü’min kâfir fark ettirmeksizin, hepsine veren sensin.

Havass ve Esran :
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
• Bir kimse bu ism-i şerifi günde 9000 defa olmak üzere 70 gün zikir etse; o kimseye ricâl-ullahdan (Allah’ın mânevi kudret ve kuvvet sahibi evliyasından) 74
GÎZLÎ İLİMLER HAZÎNESİ
bir recül zahir olur. (bir kimse görünür.) Ve ilm-i kimyayı sıhhati üzere ona öğretir. Onun öğrettiğinden terkip olunan eczalar kıymetli taş ve altın olur. Yani Allah’ın evliyası o kimseye altın yapma sanatını öğretir.
Bu ismin hassalanndandır:Bir kimse bu ismi çok okusa;

borcu kendisine ödettirilir.

Ve hakk Teâlâ’nın ve insanların sevgilisi olur.

ömrü uzun olur. Zürriyeti çok olur. Sonu hayırlı olur.

• Bir kimse bu şerefli isimle meşgul olup hayva-natdan ve ondan çıkanlardan riyâzet-i kâmile üzere perhiz edip halvetinde günde 5000 kere zikir etse (okusa) esnaf-ı kimyâ’dan bir sınıf zahir olur. Yahut rical-i gaybdan bir recül gelip ona kimya İlmini (altın yapma) sanatım öğretir (73).
• Bir kişinin borcu çok olsa; kimse de ona bir-şey vermese. Bu adı sıdk ile çok okusa; herkes ona ba-ğışda bulunur. O kadar ki; kendi halka ödünç verir. Malı, oğlu-kızı çok olur. ömrü uzun olur (74)

Senin bahsettiğin bu @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Türk 21:54 17.09.18
RvP Nickli Üyeden Alıntı:
Esma-i idrisiyye Şerhi – 17. isim ve Havasları

«Y MENNÂNÜ ZÜL İHSANI KAD AMME KÜLLE’L HALAIKI MENNEHÜ»

Allah Teâlâ’nm isimlerinden bir ism-i şerif de

«Mennân»


dır.
Zahirî, bâtınî ni’metlerin her çeşidini çokça verici demekdir. Asla münkat’i olmaz. Öyle Men-nân Vacibül vücutdur ki; ihsan sahibidir. İsm-i Men-nân tecellisinin Süryanî (sirayet etmesi hâli) bütün mümkünat umuma sirayet etmiştir. Bütün yaratılmışların hepsi nasiblerini almış ve el’an almaktadır.

Manâsı:

Ey mübalağa ile envai ni’metler verici ni’-met ve ihsan sahibi olan Allahım! Fazl ve ni’metleri-nin ve kereminin ihsan ve bağışı bütün yaratılmışlara umumidir. Mü’min kâfir fark ettirmeksizin, hepsine veren sensin.

Havass ve Esran :
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
• Bir kimse bu ism-i şerifi günde 9000 defa olmak üzere 70 gün zikir etse; o kimseye ricâl-ullahdan (Allah’ın mânevi kudret ve kuvvet sahibi evliyasından) 74
GÎZLÎ İLİMLER HAZÎNESİ
bir recül zahir olur. (bir kimse görünür.) Ve ilm-i kimyayı sıhhati üzere ona öğretir. Onun öğrettiğinden terkip olunan eczalar kıymetli taş ve altın olur. Yani Allah’ın evliyası o kimseye altın yapma sanatını öğretir.
Bu ismin hassalanndandır:

•

Bir kimse bu ismi çok okusa;

borcu kendisine ödettirilir.

Ve hakk Teâlâ’nın ve insanların sevgilisi olur.

ömrü uzun olur. Zürriyeti çok olur. Sonu hayırlı olur.

• Bir kimse bu şerefli isimle meşgul olup hayva-natdan ve ondan çıkanlardan riyâzet-i kâmile üzere perhiz edip halvetinde günde 5000 kere zikir etse (okusa) esnaf-ı kimyâ’dan bir sınıf zahir olur. Yahut rical-i gaybdan bir recül gelip ona kimya İlmini (altın yapma) sanatım öğretir (73).
• Bir kişinin borcu çok olsa; kimse de ona bir-şey vermese. Bu adı sıdk ile çok okusa; herkes ona ba-ğışda bulunur. O kadar ki; kendi halka ödünç verir. Malı, oğlu-kızı çok olur. ömrü uzun olur (74)

Senin bahsettiğin bu @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Hay Allah razı olsun ben telefondan baktigim için detaylı yazamadım şu sıralar Allah nasip ettikçe okuyorum bu esmayi ona rağmen rüyalar görmeye başladım ama sonuç yok inşallah sonuca ulaşırım bir gün ☺

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
arif68 22:46 25.10.18
Emeğinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 14:22 26.10.18
turk Nickli Üyeden Alıntı:
Hay Allah razı olsun ben telefondan baktigim için detaylı yazamadım şu sıralar Allah nasip ettikçe okuyorum bu esmayi ona rağmen rüyalar görmeye başladım ama sonuç yok inşallah sonuca ulaşırım bir gün ☺
Allah makbul eylesin,bende okuyorum bayağıdır,henüz rüya vb. bir iz yok.Siz gelişmelerden izin verileni kadar bildirirseniz sevinirim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2