Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran-ı Kerim


 1. 91-şems sûresi
 2. 92-leyl sûresi
 3. 93-duhâ sûresi
 4. 94-inşirâh sûresi
 5. 95-tîn sûresi
 6. 96-alak sûresi
 7. 97-kadr sûresi
 8. 98-beyyine sûresi
 9. 99-zilzâl sûresi
 10. 100-adiyât sûresi
 11. 101-kâria sûresi
 12. 102-tekâsür sûresi
 13. 103-asr sûresi
 14. 104-hümeze sûresi
 15. 105-fîl sûresi
 16. 106-kureyş sûresi
 17. 107-mâûn sûresi
 18. 108-kevser sûresi
 19. 109-kâfirûn sûresi
 20. 110-nasr sûresi
 21. 111-tebbet sûresi
 22. 112-ihlas suresi
 23. 113-felak suresi
 24. 114-nas suresi
 25. 1-fatiha suresi
 26. ruh ile ilgili bazı ayetler...
 27. Yetimler ile ilgili ayetler...
 28. Kuran-ı Kerim de geçen amel ayetleri...
 29. Ramazan ayı için sizi hatime davet ediyorum
 30. öfke ile ilgili bazı ayetler...
 31. Kuran-ı Kerimi ezberlemek için...
 32. Eskiyen yıprana kuranıkerimler
 33. Kuran-ı Kerim'in bu ayrıntılarını Biliyor muydunuz?
 34. Bu ayet lafla peynir gemisi yürümez diyor:
 35. Kur'an'ın şu hikmetini biliyor muydunuz?
 36. Kuranın secdesi farz olan ayetleri
 37. Kuranda adı geçen hayvanlar
 38. Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur
 39. Ol emrinden gelen harflerin maddi tesiri
 40. Sevgi ile ilgili ayetler
 41. Sabır ve sebat ile ilgili ayetler
 42. Sözünda durmak
 43. Kuranda geçen erkek isimleri
 44. Kuranda geçen kadın isimleri
 45. Mazlum kalan Allahın kitabı Kuran
 46. Kur'ân yıldızlarına perde çekilmez!
 47. Kur'an mucizeleri parmak izlerindeki kimlik
 48. Kur'an'da insana nimet verilmesi ve alınmasındaki sırlar
 49. Gizli Ve Aşikâre Kur'an Okumanın Fazileti
 50. Hatmin Edebleri Ve Bunlarla İlgili Hususlar
 51. Kur'an Okumak İçin Seçilen Vakitler
 52. Kur'an okumanın fazileti ve adabı
 53. Kur'an'da Yazım Hataları Var mı?
 54. Kur'an'ı anlamaya çalışırken soyunmak gerekir
 55. Ölümlünün ölümlü eseri olur. Ölümsüzün ölümsüz eseri olur.
 56. Atalarının işledikleri suça ortak olmak
 57. Ey iman edenler, iman ediniz ayetini nasıl anlamalıyız?
 58.  fatıha sûresı ve tefsırı
 59. Kur'ân'ın Matematik Mucizesi
 60. Abrogation (to repeal) in the Quran
 61. Kur’an’ın elektrikten haber vermesi
 62. Ebu Leheb’in küfür üzere ölmesi
 63. Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi?
 64. Savaşmama İzni Alanlar ile ilgili ayet
 65. Kurani Kerimin anayasaya girmesi
 66. Kur’an-ı Kerim Güneş Gibidir
 67. Kur'an'da Bir Mucize
 68. Kur’an Hakkında Aldığım Sır Dolu Notlar
 69. Hatim Yapmaya Var mısınız?
 70. Hastamın ruhuna yardım duası istiyorum.
 71. Sûreler de kelime ve harf sayısı
 72. 1 Ayet 2 Hikmet
 73. Fatiha Suresinin Sırrı
 74. Kur-an Sayfalarında Kıl Aramak!
 75. Kur’ân kalesine gir ve kurtul
 76. kuranı kerim hakkında müthiş bilgi
 77. Kuran denilince artık bağırıp çağırma geliyor
 78. Kuran Hatim Kitabı değildir !
 79. Allah Yolundan Men Etmek İçin Mallarını Harcayanla ile ilgili ayetler
 80. Allah Yolunda Savaşanlar ile ilgili ayetler
 81. Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmenin Küfür Oluşu ile ilgili ayetler
 82. Kuran-ı Kerim Ayeteri İle İlgili Açıklamalar
 83. Kur an da müminlerin sıfatları
 84. Kuran Okumanın Faziletli Olduğu Yer ve Zamanlar
 85. Bazı Sureleri Okuma Sevabının Fazla Olması
 86. Kafirun Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 87. Ankebut Suresinin Fazilet ve Sırları Hakkında Rivayetler
 88. Bir şahıs Ayetten delil getirerek velilerin bizi koruduklarına inanır
 89. Kur’anda On gün yerine “On gece” zikredilmesinin hikmeti
 90. Kur'an-ı Kerim in İndirilme Şekli
 91. Mim harfi ve Sırrı
 92. Kuran-ı Kerim ilginç detaylarla dolu
 93. Kur'an hareketin hızını HEDEFE göre ayarlıyor:
 94. Kur'an'ın müthiş bir hukuk anlayışı vardır
 95. Kafirler hakkında
 96. Tedavi ayetleri
 97. Kuran Hangi Esaslara Göre Anlaşılır?
 98. Kuran-ı Kerim Surelerinin Arapça ve Türkçe İsimleri
 99. Kuran-i Kerim Okumanın Fazileti
 100. kurandaki harfler hurufu mukatta
 101. mim yüzügü ve kolyesi
 102. Kuran-i Kerimi Ezberlemek ister misiniz?
 103. Kur’anın korunması 2
 104. Kuranın korunması
 105. Kuranda 7&19 şifreleri
 106. Kur’anda 7&19 şifreleri
 107. Mukatta harflerinin ebcedleri
 108. Besmeledeki isimleri ebcedleri
 109. Kur-anda 7&19 şifresi
 110. Kur-anda 7&19 şifresi
 111. Kur-anda 7&19 şifresi
 112. Kuran-i kerim - Mahmut ustaosmanoğlu tefsiri pdf
 113. Kuranda 7&19 şifresi
 114. Tevafuk ve ötesi
 115. Mahmud Ustaosmanoğlu - Kuran-ı Mecid ve Tefsirli Meali Pdf
 116. Kehf suresi ve bilimsel hakikat
 117. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz diliyemezsiniz
 118. Tecvid Nedir?
 119. İdgam Mütekaribeyn ( اِدْغَامُ مُتَقَارِبَيْنِ)
 120. İdgam Mütecâniseyn ( إِدْغَامُ مُتَجَانِـثَيْنِ )
 121. İdgam Misleyn ( إِدْغَامُ مِثْلَيْنِ )
 122. İhfâ ( َاْلإِخْفاَءُ )
 123. İklâb ( َاْلإِقْلاَبُ )
 124. İdgam Me-algunne ve İdgam Bilagunne
 125. İzhar ( َاْلإِظْهَارُ )
 126. Nun-u Sakin (Cezimli Nun) ve Tenvin
 127. Dudak İzharı ( الشَّفَوِىُّ إِظْهَارُ )
 128. İdgam Misleyn Mealgunne إِدْغَامُ مِثْلَيْنِ مَعَ الْغُنَّ
 129. Dudak İhfâsı (Cezimli Mim-den sonra ب gelirse)
 130. Sebebi Sükûn olan Med-ler Meddi Lîn ( مَدُّ اللِّينِ )
 131. Sebebi Sükûn olan Med-ler Meddi Ârız ( مَدُّ الْعَارِضِِ )
 132. Sebebi Sükûn olan Med-ler Meddi Lâzım ( مَدُّ اللاَّزِمِ )
 133. Sebebi Hemze olan Med-ler ( Medd-i Muttasıl - Medd-i Munfasıl)
 134. Med Ölçüleri
 135. İki Hareke Miktarı Uzatmak Ne Demektir?
 136. Med (Uzatma) Nedir?
 137. Zamir He (ه ـه) nin Uzatılması (Sıletü Hâi’d-Damîr)
 138. Lafzatullah-ın Kalın ve İnce Okunması ( لَفْظَةُ اللهِ )
 139. Ra ( ر ) Harfinin Kalın ve İnce Okunduğu Durumlar
 140. Vakıf ve İşaretleri
 141. Sekte Nedir? Nasıl Uygulanır?
 142. Allah ismi ve 7&19 şifresi
 143. Allah ismi ve 7&19 şifresi 4
 144. 7/19 şifresi
 145. Allah ismi ve 7&19 şüfresi 3
 146. Allah ismi ve 7&19 şifresi 2
 147. Allah isminde 7&19 şifresi
 148. Başlangıç harfleri ve 7&19 şifresi. 7
 149. Başlangıç harflerindeki 7&19 şifresi 6
 150. Başlangıç harfleri ve 7&19 şifresi 5
 151. Başlangıç harfkerindeki 7&19 şifresi 4
 152. Başlangıç harfler(mukatta harfleri) ve 7&19 şifresi
 153. Başlangıç harfleri ve 7&19 şifresi 2
 154. Başlangıç harfleri ve 7&19 şifresi 1
 155. Hicr 87. Ayet - iyi okuyun
 156. Kur’anda 7&19 şifreleri
 157. kur’anda 7&19 şifreleri
 158. Kur-an Okumak demektir
 159. Lebid
 160. Kuran-i Kerim ve Meydan Okuma
 161. Hurufu Mukatta
 162. Gönüllere Şifa
 163. Kuranda çocuk yaşta evlilik yoktur (Talak 4. ayet) vallahi yoktur
 164. Kuran-i kerimi herkes anlayabilir mi?
 165. Kur-anda geçen sayılar
 166. 7 sayısına ait kodlamayı bildiren ayetin incelenmesi
 167. Fatiha Suresi, namaz ve 7&19 kodu
 168. Namaz vakitlerindeki 7&19 kodlaması
 169. Fatiha Suresi ve 7&19 kodlaması
 170. Kuran-ın işaretleri
 171. Kuranda besmelenin oluşturduğu kodlama
 172. Kuranın sırları
 173. Kur’anda coğrafi işaretler
 174. Kur’anın sırları 3
 175. Kur’anın sırları
 176. Kur’anın sırları 2
 177. Kur’anın Sırları
 178. Hurufu Mukatta ve birkaç Sure
 179. Besmelede 10 harf kullanılmıştır
 180. Mucize kitaptan alıntı..
 181. Kur'an-ı Kerim Hakkında Münakaşaya Girmek!
 182. Mü-min (Hâ mim ) Fazileti
 183. Kur-an da Rahmet Kavramı
 184. Kuran-ı Kerim Okumak
 185. Kıyamet Suresi Eşsiz Okuyuş(Şeyh Abdulbasıt M. Abdussamed r.a)
 186. Haksızlığa Uğramak
 187. Kullan korkma Bozulmaz !!
 188. kalpleri yakan bir OKUMA ... Tekvir Suresi..
 189. Münacatü-l Kur-an
 190. Bu iki ayet arasında bir fark yoktur
 191. Hareke Nedir?
 192. Tecvid Nedir?
 193. Yıpranmış Kur'ân Sayfaları Ne Yapılmalıdır?
 194. Müslümanlara cesaret veren ayet
 195. Lokman Süresi
 196. kuranda sihir ve hükümleri
 197. Kuran-ı Kerim de RuhÖlümü
 198. Gökteki Şuurlular ve Yerdekiler (Kuranı Kerim den)
 199. Efendimizden - Kuran Okumanın Fazileti
 200. Fatiha Şifadır
 201. konuşan karıncalar
 202. zilzal suresinin 7. ve 8. ayetleri ile ilgili açıklama
 203. Örümceğin Evinden Bahseden Ayet:
 204. Yasin-i Şerif ile Hacet ve Dua Tertibleri
 205. Fatiha suresi
 206. Üveys Zikri Ve Kuranı Kerim Bağlantısı
 207. Hacetleriniz için Kuran-ı Kerim-in Vird Şekli
 208. Kuran anlaşılması zor bir kitapmıdır?
 209. Hıfz ayetleri
 210. Fatiha-i şerife ile Keşifin Açılması
 211. Sure-i yasinden sonra okunması tavsiye edilen dua
 212. Kur'an'ın Bilimsel Mucizeleri / Geri döndüren gök
 213. Sabır :Tahammül etmek değildir..
 214. Sebe (9) 11-12-13.ayetler
 215. Kurani kerimdeki kişisel gelişim ayetleri
 216. Ayetel Kürsinin, Duasıyla beraber okunuşu
 217. Dünyanın en gelişmiş Kuran araştırma programı
 218. Kuranı Kerimde yer alan belli başlı konulara ulaşabileceğiniz liste
 219. Kuran-ı Kerimdeki Müthiş Simetri - Şaşıracaksınız
 220. Yasini Şerif Süresi/ 9. Ayeti Ve Yusuf Süresi/64.Ayetleri :
 221. Yasin.. Faideleri
 222. Fetih Suresinin Hatmi