Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran-ı Kerim


 1. ruh ile ilgili bazı ayetler...
 2. Yetimler ile ilgili ayetler...
 3. Kuran-ı Kerim de geçen amel ayetleri...
 4. Ramazan ayı için sizi hatime davet ediyorum
 5. öfke ile ilgili bazı ayetler...
 6. Kuran-ı Kerimi ezberlemek için...
 7. Eskiyen yıprana kuranıkerimler
 8. Kuran-ı Kerim'in bu ayrıntılarını Biliyor muydunuz?
 9. Bu ayet lafla peynir gemisi yürümez diyor:
 10. Kur'an'ın şu hikmetini biliyor muydunuz?
 11. Kuranın secdesi farz olan ayetleri
 12. Kuranda adı geçen hayvanlar
 13. Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur
 14. Ol emrinden gelen harflerin maddi tesiri
 15. Sevgi ile ilgili ayetler
 16. Sabır ve sebat ile ilgili ayetler
 17. Sözünda durmak
 18. Kuranda geçen erkek isimleri
 19. Kuranda geçen kadın isimleri
 20. Mazlum kalan Allahın kitabı Kuran
 21. Kur'ân yıldızlarına perde çekilmez!
 22. Kur'an mucizeleri parmak izlerindeki kimlik
 23. Kur'an'da insana nimet verilmesi ve alınmasındaki sırlar
 24. Gizli Ve Aşikâre Kur'an Okumanın Fazileti
 25. Hatmin Edebleri Ve Bunlarla İlgili Hususlar
 26. Kur'an Okumak İçin Seçilen Vakitler
 27. Kur'an okumanın fazileti ve adabı
 28. Kur'an'da Yazım Hataları Var mı?
 29. Kur'an'ı anlamaya çalışırken soyunmak gerekir
 30. Ölümlünün ölümlü eseri olur. Ölümsüzün ölümsüz eseri olur.
 31. Atalarının işledikleri suça ortak olmak
 32. Ey iman edenler, iman ediniz ayetini nasıl anlamalıyız?
 33.  fatıha sûresı ve tefsırı
 34. Kur'ân'ın Matematik Mucizesi
 35. Abrogation (to repeal) in the Quran
 36. Kur’an’ın elektrikten haber vermesi
 37. Ebu Leheb’in küfür üzere ölmesi
 38. Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi?
 39. Savaşmama İzni Alanlar ile ilgili ayet
 40. Kurani Kerimin anayasaya girmesi
 41. Kur’an-ı Kerim Güneş Gibidir
 42. Kur'an'da Bir Mucize
 43. Kur’an Hakkında Aldığım Sır Dolu Notlar
 44. Hatim Yapmaya Var mısınız?
 45. Hastamın ruhuna yardım duası istiyorum.
 46. Sûreler de kelime ve harf sayısı
 47. 1 Ayet 2 Hikmet
 48. Fatiha Suresinin Sırrı
 49. Kur-an Sayfalarında Kıl Aramak!
 50. Kur’ân kalesine gir ve kurtul
 51. kuranı kerim hakkında müthiş bilgi
 52. Kuran denilince artık bağırıp çağırma geliyor
 53. Kuran Hatim Kitabı değildir !
 54. Allah Yolundan Men Etmek İçin Mallarını Harcayanla ile ilgili ayetler
 55. Allah Yolunda Savaşanlar ile ilgili ayetler
 56. Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmenin Küfür Oluşu ile ilgili ayetler
 57. Kuran-ı Kerim Ayeteri İle İlgili Açıklamalar
 58. Kur an da müminlerin sıfatları
 59. Kuran Okumanın Faziletli Olduğu Yer ve Zamanlar
 60. Bazı Sureleri Okuma Sevabının Fazla Olması
 61. Kafirun Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 62. Ankebut Suresinin Fazilet ve Sırları Hakkında Rivayetler
 63. Bir şahıs Ayetten delil getirerek velilerin bizi koruduklarına inanır
 64. Kur’anda On gün yerine “On gece” zikredilmesinin hikmeti
 65. Kur'an-ı Kerim in İndirilme Şekli
 66. Mim harfi ve Sırrı
 67. Kuran-ı Kerim ilginç detaylarla dolu
 68. Kur'an hareketin hızını HEDEFE göre ayarlıyor:
 69. Kur'an'ın müthiş bir hukuk anlayışı vardır
 70. Kafirler hakkında
 71. Tedavi ayetleri
 72. Kuran Hangi Esaslara Göre Anlaşılır?
 73. Kuran-ı Kerim Surelerinin Arapça ve Türkçe İsimleri
 74. Kuran-i Kerim Okumanın Fazileti
 75. kurandaki harfler hurufu mukatta
 76. mim yüzügü ve kolyesi
 77. Kuran-i Kerimi Ezberlemek ister misiniz?
 78. Kur’anın korunması 2
 79. Kuranın korunması
 80. Kuranda 7&19 şifreleri
 81. Kur’anda 7&19 şifreleri
 82. Mukatta harflerinin ebcedleri
 83. Besmeledeki isimleri ebcedleri
 84. Kur-anda 7&19 şifresi
 85. Kur-anda 7&19 şifresi
 86. Kur-anda 7&19 şifresi
 87. Kuran-i kerim - Mahmut ustaosmanoğlu tefsiri pdf
 88. Kuranda 7&19 şifresi
 89. Tevafuk ve ötesi
 90. Mahmud Ustaosmanoğlu - Kuran-ı Mecid ve Tefsirli Meali Pdf
 91. Kehf suresi ve bilimsel hakikat
 92. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz diliyemezsiniz
 93. Tecvid Nedir?
 94. İdgam Mütekaribeyn ( اِدْغَامُ مُتَقَارِبَيْنِ)
 95. İdgam Mütecâniseyn ( إِدْغَامُ مُتَجَانِـثَيْنِ )
 96. İdgam Misleyn ( إِدْغَامُ مِثْلَيْنِ )
 97. İhfâ ( َاْلإِخْفاَءُ )
 98. İklâb ( َاْلإِقْلاَبُ )
 99. İdgam Me-algunne ve İdgam Bilagunne
 100. İzhar ( َاْلإِظْهَارُ )
 101. Nun-u Sakin (Cezimli Nun) ve Tenvin
 102. Dudak İzharı ( الشَّفَوِىُّ إِظْهَارُ )
 103. İdgam Misleyn Mealgunne إِدْغَامُ مِثْلَيْنِ مَعَ الْغُنَّ
 104. Dudak İhfâsı (Cezimli Mim-den sonra ب gelirse)
 105. Sebebi Sükûn olan Med-ler Meddi Lîn ( مَدُّ اللِّينِ )
 106. Sebebi Sükûn olan Med-ler Meddi Ârız ( مَدُّ الْعَارِضِِ )
 107. Sebebi Sükûn olan Med-ler Meddi Lâzım ( مَدُّ اللاَّزِمِ )
 108. Sebebi Hemze olan Med-ler ( Medd-i Muttasıl - Medd-i Munfasıl)
 109. Med Ölçüleri
 110. İki Hareke Miktarı Uzatmak Ne Demektir?
 111. Med (Uzatma) Nedir?
 112. Zamir He (ه ـه) nin Uzatılması (Sıletü Hâi’d-Damîr)
 113. Lafzatullah-ın Kalın ve İnce Okunması ( لَفْظَةُ اللهِ )
 114. Ra ( ر ) Harfinin Kalın ve İnce Okunduğu Durumlar
 115. Vakıf ve İşaretleri
 116. Sekte Nedir? Nasıl Uygulanır?
 117. Allah ismi ve 7&19 şifresi
 118. Allah ismi ve 7&19 şifresi 4
 119. 7/19 şifresi
 120. Allah ismi ve 7&19 şüfresi 3
 121. Allah ismi ve 7&19 şifresi 2
 122. Allah isminde 7&19 şifresi
 123. Başlangıç harfleri ve 7&19 şifresi. 7
 124. Başlangıç harflerindeki 7&19 şifresi 6
 125. Başlangıç harfleri ve 7&19 şifresi 5
 126. Başlangıç harfkerindeki 7&19 şifresi 4
 127. Başlangıç harfler(mukatta harfleri) ve 7&19 şifresi
 128. Başlangıç harfleri ve 7&19 şifresi 2
 129. Başlangıç harfleri ve 7&19 şifresi 1
 130. Hicr 87. Ayet - iyi okuyun
 131. Kur’anda 7&19 şifreleri
 132. kur’anda 7&19 şifreleri
 133. Kur-an Okumak demektir
 134. Lebid
 135. Kuran-i Kerim ve Meydan Okuma
 136. Hurufu Mukatta
 137. Gönüllere Şifa
 138. Kuranda çocuk yaşta evlilik yoktur (Talak 4. ayet) vallahi yoktur
 139. Kuran-i kerimi herkes anlayabilir mi?
 140. Kur-anda geçen sayılar
 141. 7 sayısına ait kodlamayı bildiren ayetin incelenmesi
 142. Fatiha Suresi, namaz ve 7&19 kodu
 143. Namaz vakitlerindeki 7&19 kodlaması
 144. Fatiha Suresi ve 7&19 kodlaması
 145. Kuran-ın işaretleri
 146. Kuranda besmelenin oluşturduğu kodlama
 147. Kuranın sırları
 148. Kur’anda coğrafi işaretler
 149. Kur’anın sırları 3
 150. Kur’anın sırları
 151. Kur’anın sırları 2
 152. Kur’anın Sırları
 153. Hurufu Mukatta ve birkaç Sure
 154. Besmelede 10 harf kullanılmıştır
 155. Mucize kitaptan alıntı..
 156. Kur'an-ı Kerim Hakkında Münakaşaya Girmek!
 157. Mü-min (Hâ mim ) Fazileti
 158. Kur-an da Rahmet Kavramı
 159. Kuran-ı Kerim Okumak
 160. Kıyamet Suresi Eşsiz Okuyuş(Şeyh Abdulbasıt M. Abdussamed r.a)
 161. Haksızlığa Uğramak
 162. Kullan korkma Bozulmaz !!
 163. kalpleri yakan bir OKUMA ... Tekvir Suresi..
 164. Münacatü-l Kur-an
 165. Bu iki ayet arasında bir fark yoktur
 166. Hareke Nedir?
 167. Tecvid Nedir?
 168. Yıpranmış Kur'ân Sayfaları Ne Yapılmalıdır?
 169. Müslümanlara cesaret veren ayet
 170. Lokman Süresi
 171. kuranda sihir ve hükümleri
 172. Kuran-ı Kerim de RuhÖlümü
 173. Gökteki Şuurlular ve Yerdekiler (Kuranı Kerim den)
 174. Efendimizden - Kuran Okumanın Fazileti
 175. Fatiha Şifadır
 176. konuşan karıncalar
 177. zilzal suresinin 7. ve 8. ayetleri ile ilgili açıklama
 178. Örümceğin Evinden Bahseden Ayet:
 179. Yasin-i Şerif ile Hacet ve Dua Tertibleri
 180. Fatiha suresi
 181. Üveys Zikri Ve Kuranı Kerim Bağlantısı
 182. Hacetleriniz için Kuran-ı Kerim-in Vird Şekli
 183. Kuran anlaşılması zor bir kitapmıdır?
 184. Hıfz ayetleri
 185. Fatiha-i şerife ile Keşifin Açılması
 186. Sure-i yasinden sonra okunması tavsiye edilen dua
 187. Kur'an'ın Bilimsel Mucizeleri / Geri döndüren gök
 188. Sabır :Tahammül etmek değildir..
 189. Sebe (9) 11-12-13.ayetler
 190. Kurani kerimdeki kişisel gelişim ayetleri
 191. Ayetel Kürsinin, Duasıyla beraber okunuşu
 192. Dünyanın en gelişmiş Kuran araştırma programı
 193. Kuranı Kerimde yer alan belli başlı konulara ulaşabileceğiniz liste
 194. Kuran-ı Kerimdeki Müthiş Simetri - Şaşıracaksınız
 195. Yasini Şerif Süresi/ 9. Ayeti Ve Yusuf Süresi/64.Ayetleri :
 196. Yasin.. Faideleri
 197. Fetih Suresinin Hatmi