Orijinalini görmek için tıklayınız : Salavat-ı Şerifeler


 1. Allah'a yaklaşmak ve Efendimize vasıl olmak için
 2. Bi vakit vird edindiğim salavatlar
 3. Salavat getirmenin önemi
 4. Affedilmek için salavat
 5. İmam-ı Becuri Salavatı
 6. İnam
 7. Deveyi dile getiren salavat
 8. "Bu salatın 1 tanesi bile cehennemden kurtarır."
 9. Mecburiyetten emanet verilen para-malları geri alabilmek için Dualar?
 10. 100 milyon salata denk salavat(Salavat-ı Muzaafat)
 11. Ahirette Havz-ı Kevser'den doyasıya içmek istiyorsanız..
 12. 33 defa okunur inşallah Efendimiz (s.a.v) rüyada görülür
 13. Salat-ul inkaz (Düğümleri çözen)
 14. Salavatlar ve Manaları
 15. Efendimize (s.a.v.) Salavati Şerifler
 16. Salatü Selam ve Salavati Şerifeler
 17. Şifa Salatı
 18. büyük kapıları acan salavat delailül sırrı
 19. Dilek için yapılan zikir ( bizzat kendim denedim ) ve oldu
 20. Emir Seyyid Ali Hemedani Hazretleri’nin okuduğu salavat
 21. Dört büyük halifenin salatü selam duası.
 22. Seyyid Ali Hemedani Hz'nin Zikirleri
 23. 100 salavat-ı fatih ve 1000 ya latif
 24. Selavati Muza"afat
 25. Himaye Salavati
 26. Salat-ul inkaz (Kurtarma Salatı)
 27. ibrahim-i Dessuki (k.s) Salavatı
 28. Salavat çekenler
 29. Efendimize Selam
 30. Delail-i Hayrat ve Medine-i Münevvere Salavati
 31. Salavat-i Sır Keşif ve Kalp Gözü için
 32. Perşembe ikindiden sonra
 33. ism-i Azam Salevati
 34. Salavat-ı Vasl
 35. İbrahimiyye Salavatı–İbrâhimiyye Sığası
 36. aklı olan bu salavatı hergün 41 kere okusun.. bakın neler oluyor
 37. Bu salavatı 1000 kere okuyanın haceti şimşekten hızlı yerine gelir ..
 38. Efendimizi rüyada görmek için salavat
 39. Salavat ne zaman getirilmez
 40. Maksada Ulaşmak İçin Salavat-ı Şerife
 41. Salatı Nuril Kıyameti(Kudretten taş üzerine yazılan salvatı şerife)
 42. Salavat-ı Suĝra
 43. Sadaka Veremeyenin Okuyacağı Salâvat
 44. Salâtı Enesiyye
 45. Salat-i Şa-baniye
 46. Salavatü-l Hitam Ale-n Nebiyyi-l Hattam Siğası
 47. Salatul İnkâz (Kurtarma Siğası)
 48. Rauf-u Rahim Salavati
 49. Nur-u Zat Salavati
 50. Salavat-i Teslimat
 51. 100 Milyon Salavata Denk Olan Salavat-ı Şerîf
 52. İsm-i Azam salavat-ı şerif
 53. Salât-ı Fevziye ve Tercümesi
 54. Salavatı Sair
 55. Salavat-ı Tevessül
 56. 100 Salavat Vird edinmenin Faydası..
 57. Peygamber Efendimize Hergün Bir Salavatı Şerif Gönderelim
 58. Salavat Yetişir İmdadına..
 59. Salavât-ı Kübrâ Duâsı (Büyük Salavât)
 60. Her Gün Salavat-ı Şerîfe Okuyalım
 61. Azrâîl aleyhisselâmın Tavsiye Ettiği Salavat
 62. Muhammed Bahaeddin Nakşibendi'nin Salavatı
 63. Emir Buhari Hazretlerinin Salavatı
 64. Peygamberlerin Şefaatine vesile olan Salavatı Şerife
 65. İhlâsla Ömründe 1 kere dahi bu salâtı okuyan kişi cehenneme girmez.
 66. Aliyyü'l-kadr siğası
 67. rufai seyhlerinden bir salavat
 68. Sırlı Salavatı Şerife
 69. Bütün GünahLarın Affı İçin Mucize Salavat
 70. Salat-i Mecule Mucizesi (Yazarın tecrübeleri)
 71. Bağışlanmaya vesile olan Salavat
 72. hacet için etkili
 73. Salavat-ı Şerifeler
 74. Salât-ı Mec'ûle
 75. Salavât-ı Fatih
 76. Salât-ı Tefrîciye-i Kurtûbî
 77. Salat-ı Şerifeyi 1000 Defa Okuyanlara Verilen 10 Keramet
 78. Salavat-ı meşiş
 79. Çözülmez Düğümü Çözen Salavat
 80. Salat-ı Fetih
 81. Salâvat-ı Künhiyye
 82. Biz Kulların Okunmasında Fayda Görülen Salavatlar
 83. Cuma Günü 100 Defa Okunacak Salât-ı Şerife
 84. Hastalıklarına şifa borçlarına eda
 85. Haksızlık yada İftirada Okunacak Salavat
 86. Mutlu ve Huzurlu Olmak İçin Salavat
 87. Rızık kapılarının açılmasına bir vesile olan salavat
 88. Salat-ı Mecule Tam Bir Mucize
 89. Salavat-i Sirril Guyub - Gizli Kalpler Salavatı
 90. Salavat-ı Tibbil Kulubi - Vücutların Şifası
 91. Bu Salavatı Okuyan Cehenneme Girmez
 92. Salavat-ı Yakutiyye - Resulü Ekrem ile Görüşmeyi Arzu Edenler
 93. Salavatı Fatih-in Mübarek Sırlı Duası
 94. Sıkıntıları gideren Salavat
 95. Salavatı iksiri azam
 96. SALAVAT-I MELUCEnin Faziletleri
 97. Peygamber Efendimize Hergün Bir Salavatı Şerif Gönderelim
 98. Muhammed Tihami Hz.lerinden Çok Kıymetli Salavat
 99. Çaresiz Derdin Dermanı Salavat
 100. Salaten Tüncinanın Havas Terkibi
 101. 700 Bin Salavat Değerinde
 102. Idrar ve Damar Tıkanıklığı için Salavat
 103. Salavat - ı semaniye
 104. Stres ve Bunaldığında Okunacak Şifa Salavat
 105. Peygamberimizin minberinde okunduğu görülen salavat
 106. şefaate nail olmak içın sırlı salavat
 107. Salavatlar
 108. Hızlı Borç Ödemek İçin Salavat
 109. Efendimizi rüyada görmek için salavat
 110. Göz hastalığına karşı salavat
 111. Borçtan kurtulmak için salavat
 112. Sultânul-Evliyâ Seyyid Ahmeder-Rufâî k.s.a Hz.lerinin okuduğu salavat
 113. Yediyüz bin salat ü selam gücünde salavat
 114. Salavat-ı şemsiyye
 115. 600 bin salavat-ı şerife değerinde bir salavat
 116. Tesiri yüzbin salavata denk salavat-ı şerifeler
 117. Yetmiş bin salavat-ı şerife
 118. Otuz bin salavat-ı şerife
 119. Ondört bin salavat-ı şerife
 120. On bir bin salavat-ı şerife
 121. On bin salavat gücünde
 122. Salat-ı tefriciyye
 123. Salavat-ı fatih
 124. Salavat-ı künhiyye
 125. Dünya ve ahiret rızkının bolluğu için salavat
 126. Salavat-ı azam
 127. Gönenli mehmed efendi hazretlerinin salavat-ı şerifesi
 128. Salavat-ı şerife getirmenin fazileti
 129. Salavat-ı şerifeler hususunda kıssalar
 130. 7 kere okuyanın hacetinin görüleceği , düğümlerinin çözüleceği Bir Salavat
 131. Resululahın Öğrettiği Salavat
 132. Hz. Alinin Okuduğu Salavat
 133. Salavat-ı Kübranın Haftalık Okuma şekli
 134. Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvât (Hızır Aleyhisselamın öğrettiği salavat
 135. En Büyük Hazine Güneşi Salavatı(Şemsül Kenzil Azam)
 136. Dikkat Çok büyük Salavat
 137. rızık için salavat
 138. Cuma Günü Salavat
 139. Huccetül-islam imam-i Gazalinin Sığası
 140. Salavat-i Taç-İş-Rızık konusunda
 141. Salavât-ı Kevser
 142. 40 Salavatı Şerife ve Hikmeti
 143. Her Kim Yedi Cuma Yedişer Defa Salavat Verirse
 144. kuran ve salavat hakkinda
 145. Mecmuatu Salavatu Muhtara Seçilmiş Salavatlar
 146. salavat ve esma
 147. Her Kim Yedi Cuma Yedişer Defa Salavat Verirse
 148. Dikkat! Çok Büyük Salavat
 149. salavat ı mechule
 150. Delalül Hayrat Salavat
 151. Delail-i Hayrat derina anlamlı salavat-ı şerife
 152. peygamberimize salavat kampanyası
 153. Salavat-i Fetih
 154. Salavat-ı Beşairul Hayrat