Orijinalini görmek için tıklayınız : Sure ve Ayet Havasları


Sayfa : 1 [2] 3

 1. Şüphesiz Bir Ayet Biliyorumki, İnsanlar Buna Sarılsaydı Yeterdi
 2. Sorgusuz Sualsiz Cennetin Kapılarını Açan O Sure
 3. Düşman Şerrinden Korunmak İcin
 4. Zorda mı kaldın? İşlerin yolunda gitmiyor mu?
 5. Asr Suresi
 6. Şaki mi Said mi Olduğunu Bilmek İçin
 7. Haşr suresinin Son 3 Ayetinin Fazileti
 8. Fetih suresi ile mehabbet
 9. istihare (asr suresi ile)
 10. Elli Senelik Günahının Affını istersen
 11. Dünya ve Ahiret Saadetine Kavuşmak Istersen
 12. Ali İmran Suresi,Ayet 18-26-27
 13. Kadir suresi ile hertürlü hacet
 14. Ayetel Kürsi Sırlarından
 15. Allah Benzeri Görülmemiş Ayetler İndirdi
 16. Fecr suresinin bir hassesi
 17. Ruhsal Sıkıntılardan Kurtulmak İstersen
 18. Hud Süresi Havassı
 19. Hıcr Süresi Havassı
 20. Muavvezeteyn Surelerinin Havassı Celilesi
 21. 5 (Beş) Ayetlerin Havası
 22. Fatiha Suresi Havaslarından
 23. Manevi - Maddi Bütün Hastalıklara Şifa Olan Lokman Suresi
 24. İsra Suresinin 45. Ayeti
 25. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)-ı Rüyasında görür
 26. Gerçekten Zalim Olduğuna Eminseniz Okuyun !!
 27. Saygı Sevgi ve İtibar Görmek İstiyorsan
 28. Müzzemmil Suresi-nin Mucize Sırrı
 29. Ruhi Bunalım ve Vesveseden Kurtulmak İstersen
 30. Herkes Tarafından Sevilmek İstersen
 31. Bütün Kapılar Kapandığında Rabbine Bu Ayet İle Dua Et
 32. Yalancı Şahitlerin Şerrinden Korunmak İstersen
 33. Sihir ve Büyüyü Etkisiz Hale Getiren Mucize Sureler
 34. Tevbe suresinin son iki ayeti 128 ve 129
 35. Eşsiz Bir Havas Tertibi
 36. Anne ve Babanın Rızasını Kazanmak İstersen
 37. Maide Suresinin Bilinmeyen Sırları
 38. Tövbe Etmiş Olarak Ahirete Göçmek İsterseniz
 39. Kehf Suresi 110. Ayet Mucizesi
 40. Çocuk Özlemi Çeken Anne ve Babalar
 41. Nefs-i Emmareden Kurtulmak İstiyorsan
 42. Hasetçilerin Şerrinden Korunmak İstiyorsan
 43. Şeytanın Nefret Ettiği Evler
 44. Şüphesiz Kuran-ı Kerim Şifadır
 45. iyyake na'büdü ve iyyake nasta'in
 46. Para Para Para
 47. Yasin i şerifin Tesirini Kendi üstünde Hissetmek için
 48. Kötü Ahlaktan Kurtulmak İstiyorsan
 49. Şerrinden Korktuğunuz Kimsenin Yanına Girmeden Okuyun
 50. İman ile Ahirete Göçmek İstiyorsan
 51. Fakirlikten Kurtulmak İstiyorsan
 52. Yöneticilerin Gazabından Korunmak İstiyorsan
 53. Düşmanı Uzaklaştırmak İstiyorsan
 54. Surelerin Gizemi ve Sırları
 55. Başarıya Ulaşmak İstiyorsan
 56. 40 gün 1000 Ayet-el Kursi okuyan
 57. Herkese Şirin Görünmek İçin
 58. Hakk-a Yaklaşıp Dertlerden Kurtulmak İçin
 59. Haşr Süresinin Bir Havassı
 60. Vakıa suresi Havvası (Tüm okumaları ile birlikte)
 61. AHKÂF Suresi 15. Âyet İle Evladın Islahı
 62. Kıyamet Azabından Kurtulmak İçin
 63. Casiye Süresi Mucizeleri
 64. Sureler Ve Ayetler
 65. Ayetel Kürsi-nin müthiş sırrına tanık olun!
 66. Kün Fe Yekün
 67. Kuvvetli Bir Dua (Mucize)
 68. Mülk sûresinin bir faydası
 69. Zuhruf Suresi ile Gelen Şifa
 70. Selamun kavlen mir rabbir rahim havvasları
 71. Ayetel kursi 40 gece 1000 kere
 72. Dilediğini Rüyada Görmek
 73. ( Tekvir ) Ruhlar Bedenlerle Birleştirildiğinde !.
 74. Tekasür Suresinin SırlaRı
 75. Şura Suresi 19. Ayet Mucizesi
 76. Her türlü hastalık,stres ve sıkıntı için
 77. şans için
 78. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ
 79. hümeze suresi ile celb
 80. İhlas suresinin sırları
 81. Ayet'el Kürsi'nin Faydaları..ve kısa hikayeler :)
 82. Geçim darlığından şikayet edenler için
 83. Ayet-el Kürsinin Esrarı
 84. İhlas suresinin Fazileti
 85. Ayetel Kürsinin Sırrı
 86. Fatiha Suresinin Hüddamı
 87. Ayetel Kürsinin Ledunni Sırlarından
 88. Ayet'el Kursu Ozel Formulu
 89. Felak ve Nas Surelerinin Sırrı
 90. Karşılıksız Sevenler İçin Enfal Suresi
 91. ayetel kürsi ile muhabbet
 92. Havas (Imam Cafer)
 93. Rızk yönü ile Çok Güçlü Tesiri
 94. Yasin Süresi ile Tesir Etmek
 95. Bazı Dua Terkipleri
 96. Bilinmeyen Sırlarıyla Her Türlü Dilek İçin Rahman Suresi
 97. Eşinden Şikayetci Olanlara
 98. Hüzün ve sıkıntıdan kurtulmak istersen
 99. Yasini Şerif okumanın faziletleri
 100. İçkiyi Bırakmak İçin Etkili Bir Havas
 101. Sems Suresi Ile Baglama
 102. Evlenmek isteyenler için dua
 103. Geceleri Uyku Zorluğu Çekenler İçin
 104. Enam Süresi
 105. Beş Ayetler ve Sırları Nelerdir?
 106. Zor Durumdan Kurtulmak İçin Dua
 107. İftiraya Uğrayanlar İçin Dua
 108. Kötü İnsanlardan Korunma ve İftiradan Korunma Duası
 109. Ayetel Kürsinin Faydaları
 110. Fatiha Okumanın Faydaları
 111. Karşıdaki Kişiye Zarar Verme Duası
 112. Hırsızlıktan Korunma İçin Dua
 113. Muavvizeteyn Surelerinin Havası
 114. Yasin-i Şerifin Havassı
 115. Depremden Korunmak İçin Dua
 116. Ayet-el Kürsi ve Gücü - Ayet-el Kürsinin sırları
 117. Kur-andaki bazı şifa ayetleri
 118. Fatiha-i Şerif Havvası ile Celb
 119. FELAK VE NAS Sureleri
 120. Ayetel Kürsi(Cin tutmuşlar için)
 121. Ayet-El Kürsi Yöntemi
 122. Surelerin havasi
 123. Onar kaflı beş ayeti kerime
 124. Ayeti-Hamza
 125. Fatiha suresinde olmayan harflerin sırrı
 126. Ayetel Kürsi'nin Havas ve Esrarı
 127. Ayet-el Kürsinin imanı Koruyan Sırrı
 128. Hangi Sure Ne için Kaç Defa Okunur?
 129. Saffat Suresi ve Fazilet
 130. Et talak suresinin sırları
 131. İhlas Suresinin Havassı Celilesi
 132. İnşirah Suresinin Havassı Celilesi
 133. Muvazeteyen Surelerinin Havassı Celilesi
 134. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı-4/Fetih-1 Ayet
 135. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı-3/Nebe Suresi 38. Ayet
 136. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı-2/AHZAB-69
 137. Yedi Ayeti Kerimenin Havassı
 138. Sure-i Fetih ile Yapılan bazı Tertibler ve Havasslar
 139. 21 kere Tarık suresini okumak
 140. Iş, para ve evlilik
 141. Hakka Suresinin Fazileti
 142. Furkan suresinin Faziletleri Sırları
 143. İhlas Suresinin Faziletleri, Havas ve Esrarı
 144. Yedi âyet vardır ki,
 145. Okuyanın Kıyamet Gününde Sorgusu Suali az Olur
 146. maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için
 147. Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Havassı
 148. Fatiha suresinin sırları
 149. Sure i Ali İmran
 150. Hâ-Mîm İle Başlayan 7 Surenin Fazileti
 151. Enam Suresi Ayet-59 Havassı
 152. Rahman sure sinin bir hassesi her türlü dilek için
 153. Hızlı Borç Ödemek İçin
 154. FETİH SURESİ ve Havassları-Faziletleri
 155. Sureler Havassları ve Hikmetleri
 156. Taha Suresi-nin Havassı ve Faziletleri
 157. Yedi ayetler ve sırları
 158. BEŞ AYETLER VE SIRLARI-Havassları
 159. HAVVAS-I FATİHA-İ ŞERİFE-Hazreti Ali(k.v.)
 160. AYETEL KÜRSiNiN TASARRUFU
 161. Fil suresinin bir hassesi
 162. Tekasür Süresinin Havassı
 163. Rahman Suresi ve Faziletleri-2
 164. AYETEL KÜRSİNİN HAVASSI-Her Türlü Dilek İçin
 165. Nasr Suresi ile Teshiri Cin ve İns
 166. Fetih suresi ile yapılan terkipler
 167. inna fetehna leke fethan Mübina ayetinin havvassı
 168. Tarık Suresinin Fazilet ve Sırları
 169. Enbiyâ Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler
 170. Rahman Suresi ve Havassı-Faziletleri
 171. Sure-i Fatiha Havasslarından
 172. Sure-i Yasini Şerif Havasslarından
 173. Ayetel Kürsi Havasslarından
 174. Sure-i Haşr Havassları
 175. Sure-i Vakıa ile Rızık ve Hacet
 176. Sure-i Hicr Havasslarından
 177. Sure-i Hucurat Havasslarından
 178. Sure-i Kaf Havasslarından
 179. Sure-i İhlas Havasslarından
 180. Ya Munkide (Kurtarıcı) MAİDE SÜRESİ
 181. Azaimi (En üstün ) Yasin Suresi
 182. Yasin-i Şerif ve Azimetleri
 183. Yasin-i Serifin Farkli Okuma Usulleri
 184. Ayet-el Kürsi ile işlem (mücerrebtir)
 185. Enfal ve Tevbe Surelerinin Havassları
 186. Saff Suresi ile Zenginlik
 187. TAHRİM SURESİ Havassları
 188. Mümtehine Suresinin Fazileti ve Sırları Hakkında
 189. İhlas Suresinin Havassı-Fazilet ve Sırları
 190. Fil Suresinin Fazilet ve Sırları
 191. Kureyş Suresinin Fazilet ve Sırları
 192. Kafirun Suresinin Havassı ve Faziletleri
 193. Hümeze Suresi ve Havassı
 194. Yasin-Hacetler İçin Çok Etkili Havassı
 195. Nasr Suresinin Fazilet ve Sırları
 196. Fatır Suresi ve Faziletleri
 197. Tarık Suresi ve Faziletleri
 198. Nur Suresi Havassı ve Fazileti
 199. Saffat Suresi ve Faziletleri
 200. Ayetel Kürsinin Havas ve Esrarı
 201. İnşirah Suresinin Havası
 202. Nas Suresinin Fazilet ve Sırları
 203. Rad Suresinin Fazileti
 204. Enbiya Suresinin Fazilet ve Esrarı
 205. Nasr süresi Havassı
 206. Enam Suresinin Fazileti ve Havassı
 207. Necm suresi Havassı ve Sırları
 208. Sure-i enfal ve sure-i tevbe
 209. Enfal suresinin sırları ve fazileti
 210. Havvas-ul Kuran
 211. Surelerin Faziletleri ve Sırları
 212. Al-i İmran süresinin fazileti
 213. Ayetel Kursi SIRLARI - 1000 Ayetel Kursi
 214. Latiful Habir
 215. Havvası Fatiha
 216. Bazı Surelerin Fazileti
 217. Vakıa suresinin yüce bir sırrı
 218. İnşirah Suresi Elemneşrahleke Mucizesi
 219. Rızık Ayetleri ve Vakıa Azimeti (Çok Etkili)
 220. isra suresinin son iki ayeti
 221. Yasin-i Şerifin Faziletleri
 222. Fetih Suresini okuma usulü
 223. Hümeze Suresi ve Havassları
 224. Kadir suresinin azimeti
 225. Bazı Surelerin Ne Için ve Kaçar Defa Okunduğu
 226. Asr suresi ve havassı
 227. İbrahim Suresinin Sır Ayetleri Hakkında
 228. FETİH SURESİ ve YA RAKİB ESMASI ile yapılan ÖZEL BİR TERKİP
 229. Fatiha-ı Şerife-nin Sırları ve Havassları
 230. Duha suresi havassi
 231. Rahman Suresi ve Faziletleri
 232. inşirah suresinin havvası celilesi
 233. İnşirah Suresi Faziletleri
 234. Kevser Süresi Ve Esrarı ; Çok Uyuyanlar İçin Dua ...
 235. Mülk Suresinin Havassı
 236. ŞÛRÂ Suresi Havassları
 237. Cuma suresinin faziletleri
 238. Sır yüklü ayetı kerime
 239. Yasini Şerif ile yapılan mücerreb bir dua şekli.
 240. Yasin Suresi-nin Sırları Hakkında
 241. Sure-i Yasin Havassları
 242. Besmele-i Şerifin Havassı Celilesi
 243. Ayet’el Kürsi İle Salat-ı Mücerrebenin Havas ve sırrı
 244. Tevbe Suresi Son 2 Ayeti
 245. Havvası surei kul uhiye (cin suresinin havvasları)
 246. ihlas suresinin insandaki etkisi
 247. Kuran-ı kerim surelerinin havassı
 248. Ya-sin sûresi ve fazileti
 249. Cin Suresinin bazı özellikleri
 250. AYET-EL KÜRSi-nin Özel Formülü