Orijinalini görmek için tıklayınız : Sesli Kur-an Sureleri Dinle ve Oku


 1. Mukaddime
 2. Bakara Suresi Sesli Dinle ve Oku
 3. Fetih Suresi Sesli Dinle ve Oku
 4. Hümeze Suresi Sesli Dinle ve Oku
 5. Şura Suresi Sesli Dinle ve Oku
 6. Nebe Suresi Sesli Dinle ve Oku
 7. Abese Suresi Sesli Dinle ve Oku
 8. Müzzemmil Suresi Sesli Dinle ve Oku
 9. Leyl Suresi Sesli Dinle ve Oku
 10. Kadir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 11. Tahrim Suresi Sesli Dinle ve Oku
 12. Fil Suresi Sesli Dinle ve Oku
 13. Karia Suresi Sesli Dinle ve Oku
 14. A-la Suresi Sesli Dinle ve Oku
 15. Kafirun Suresi- Nasr Suresi-Tebbet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 16. Cuma Suresi Sesli Dinle ve Oku
 17. İnşirâh Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 18. Zilzal Suresi Sesli Dinle ve Oku
 19. Mülk Suresi Sesli Dinle ve Oku
 20. Mutaffifin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 21. Cin Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 22. Kureyş Suresi-Maun Suresi-Kevser Suresi Sesli Dinle ve Oku
 23. Lokman Suresi Sesli Dinle ve Oku
 24. Tegabün Suresi Sesli Dinle ve Oku
 25. Asr Suresi Sesli Dinle ve Oku
 26. Kaf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 27. Fussilet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 28. Ahkaf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 29. Yasin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 30. Zariyat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 31. Ankebut Suresi Sesli Dinle ve Oku
 32. Ahzab Suresi Sesli Dinle ve Oku
 33. Nahl Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 34. Târık Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 35. Secde Suresi Sesli Dinle ve Oku
 36. İnsân Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 37. Naziat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 38. Rum Suresi Sesli Dinle ve Oku
 39. Fatiha Suresi Sesli Dinle ve Oku
 40. Neml Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 41. Mürselat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 42. Kıyamet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 43. Müddessir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 44. Tekvir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 45. İnfitar Suresi Sesli Dinle ve Oku
 46. İnşikak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 47. Buruc Suresi Sesli Dinle ve Oku
 48. Necm Suresi Sesli Dinle ve Oku
 49. Haşr Suresi Sesi Dinle ve Oku
 50. Rahman Suresi Sesli Dinle ve Oku
 51. Tur Suresi Sesli Dinle ve Oku
 52. Zuhruf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 53. Mü-min Suresi Sesli Dinle ve Oku
 54. Casiye Suresi Sesli Dinle ve Oku
 55. Fatır Suresi Sesli Dinle ve Oku
 56. Hucurat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 57. Hadid Suresi Sesli Dinle ve Oku
 58. Sad Suresi Sesli Dinle ve Oku
 59. Muhammed Suresi Sesli Dinle ve Oku
 60. Şems Suresi Sesli Dinle ve Oku
 61. Zümer Suresi Sesli Dinle ve Oku
 62. Yusuf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 63. Duhan Suresi Sesli Dinle ve Oku
 64. Saffat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 65. Al-i İmran Suresi Sesli Dinle ve Oku
 66. Mearic Suresi Sesli Dinle ve Oku
 67. Maide Suresi Sesli Dinle ve Oku
 68. Nisa Suresi Sesli Dinle ve Oku
 69. Duha Suresi Sesli Dinle ve Oku
 70. Beyyine Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 71. Kehf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 72. Alak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 73. Hakka Suresi Sesli Dinle ve Oku
 74. Fecr Suresi Sesli Dinle ve Oku
 75. Araf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 76. Vakıa Suresi Sesli Dinle ve Oku
 77. En'âm Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 78. Hac Suresi Sesli Dinle ve Oku
 79. Ra'd Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 80. Hicr Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 81. İhlas Suresi- Felak Suresi-Nas Suresi Sesli Dinle ve Oku
 82. Mücadele Suresi Sesli Dinle ve Oku
 83. Yûnus Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 84. Tevbe Suresi Sesli Dinle ve Oku
 85. Kalem Suresi Sesli Dinle ve Oku
 86. Gâşiye Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 87. Münafikun Suresi Sesli Dinle ve Oku
 88. Talak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 89. Meryem Suresi Sesli Dinle ve Oku
 90. Hûd Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 91. Mü'minûn Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 92. Nuh Suresi Sesli Dinle ve Oku
 93. Enbiyâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 94. İbrâhîm Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 95. Furkân Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 96. Tâhâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 97. Nûr Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 98. Şuara Suresi Sesli Dinle ve Oku
 99. Beled Suresi Sesli Dinle ve Oku
 100. Tin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 101. Mümtehine Suresi Sesli Dinle ve Oku
 102. Âdiyât Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 103. Tekasür Suresi Sesli Dinle ve Oku
 104. İsra Suresi Sesli Dinle ve Oku
 105. Saf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 106. Kasas Suresi Sesli Dinle ve Oku
 107. Enfal Suresi Sesli Dinle ve Oku
 108. Kamer Suresi Sesli Dinle ve Oku
 109. Sebe Sûresi Sesli Dinle ve Oku