Orijinalini görmek için tıklayınız : Sesli Kur-an Sureleri Dinle ve Oku


 1. Mukaddime
 2. Bakara Suresi Sesli Dinle ve Oku
 3. Hümeze Suresi Sesli Dinle ve Oku
 4. Fetih Suresi Sesli Dinle ve Oku
 5. Şura Suresi Sesli Dinle ve Oku
 6. Karia Suresi Sesli Dinle ve Oku
 7. Lokman Suresi Sesli Dinle ve Oku
 8. A-la Suresi Sesli Dinle ve Oku
 9. Tahrim Suresi Sesli Dinle ve Oku
 10. Fil Suresi Sesli Dinle ve Oku
 11. Mülk Suresi Sesli Dinle ve Oku
 12. Tegabün Suresi Sesli Dinle ve Oku
 13. Kadir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 14. Cin Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 15. Kafirun Suresi- Nasr Suresi-Tebbet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 16. Kureyş Suresi-Maun Suresi-Kevser Suresi Sesli Dinle ve Oku
 17. İnşirâh Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 18. Leyl Suresi Sesli Dinle ve Oku
 19. Abese Suresi Sesli Dinle ve Oku
 20. Mutaffifin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 21. Nebe Suresi Sesli Dinle ve Oku
 22. Zilzal Suresi Sesli Dinle ve Oku
 23. Müzzemmil Suresi Sesli Dinle ve Oku
 24. Cuma Suresi Sesli Dinle ve Oku
 25. Asr Suresi Sesli Dinle ve Oku
 26. Kaf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 27. Fussilet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 28. Ahkaf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 29. Yasin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 30. Zariyat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 31. Ankebut Suresi Sesli Dinle ve Oku
 32. Ahzab Suresi Sesli Dinle ve Oku
 33. İnşikak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 34. Neml Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 35. Secde Suresi Sesli Dinle ve Oku
 36. Rum Suresi Sesli Dinle ve Oku
 37. İnsân Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 38. Tekvir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 39. Fatiha Suresi Sesli Dinle ve Oku
 40. Buruc Suresi Sesli Dinle ve Oku
 41. Nahl Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 42. Târık Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 43. İnfitar Suresi Sesli Dinle ve Oku
 44. Naziat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 45. Mürselat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 46. Kıyamet Suresi Sesli Dinle ve Oku
 47. Müddessir Suresi Sesli Dinle ve Oku
 48. Necm Suresi Sesli Dinle ve Oku
 49. Haşr Suresi Sesi Dinle ve Oku
 50. Rahman Suresi Sesli Dinle ve Oku
 51. Tur Suresi Sesli Dinle ve Oku
 52. Zuhruf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 53. Mü-min Suresi Sesli Dinle ve Oku
 54. Casiye Suresi Sesli Dinle ve Oku
 55. Fatır Suresi Sesli Dinle ve Oku
 56. Hucurat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 57. Hadid Suresi Sesli Dinle ve Oku
 58. Sad Suresi Sesli Dinle ve Oku
 59. Muhammed Suresi Sesli Dinle ve Oku
 60. Şems Suresi Sesli Dinle ve Oku
 61. Duhan Suresi Sesli Dinle ve Oku
 62. Yusuf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 63. Saffat Suresi Sesli Dinle ve Oku
 64. Al-i İmran Suresi Sesli Dinle ve Oku
 65. Zümer Suresi Sesli Dinle ve Oku
 66. Tin Suresi Sesli Dinle ve Oku
 67. Beled Suresi Sesli Dinle ve Oku
 68. Münafikun Suresi Sesli Dinle ve Oku
 69. Gâşiye Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 70. Fecr Suresi Sesli Dinle ve Oku
 71. Hakka Suresi Sesli Dinle ve Oku
 72. Kehf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 73. Duha Suresi Sesli Dinle ve Oku
 74. Beyyine Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 75. En'âm Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 76. Hicr Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 77. İhlas Suresi- Felak Suresi-Nas Suresi Sesli Dinle ve Oku
 78. Yûnus Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 79. Mearic Suresi Sesli Dinle ve Oku
 80. Âdiyât Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 81. Enbiyâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 82. Hûd Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 83. Tevbe Suresi Sesli Dinle ve Oku
 84. Kalem Suresi Sesli Dinle ve Oku
 85. Alak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 86. Nisa Suresi Sesli Dinle ve Oku
 87. Maide Suresi Sesli Dinle ve Oku
 88. Araf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 89. Vakıa Suresi Sesli Dinle ve Oku
 90. Mücadele Suresi Sesli Dinle ve Oku
 91. Hac Suresi Sesli Dinle ve Oku
 92. Mümtehine Suresi Sesli Dinle ve Oku
 93. İbrâhîm Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 94. Enfal Suresi Sesli Dinle ve Oku
 95. Furkân Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 96. Tekasür Suresi Sesli Dinle ve Oku
 97. İsra Suresi Sesli Dinle ve Oku
 98. Saf Suresi Sesli Dinle ve Oku
 99. Kasas Suresi Sesli Dinle ve Oku
 100. Şuara Suresi Sesli Dinle ve Oku
 101. Nûr Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 102. Tâhâ Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 103. Talak Suresi Sesli Dinle ve Oku
 104. Meryem Suresi Sesli Dinle ve Oku
 105. Mü'minûn Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 106. Nuh Suresi Sesli Dinle ve Oku
 107. Ra'd Sûresi Sesli Dinle ve Oku
 108. Kamer Suresi Sesli Dinle ve Oku
 109. Sebe Sûresi Sesli Dinle ve Oku