Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Esmai İdrisiye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Esmai İdrisiye
Neptuns 15:19 02.01.18
Okumanın zararları nedir ve neden tehlikeli ve bu aşağıdaki topluca hepsini vermişler okursak ne olur.

Bismillahirrahmanirrahiym* Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh* Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh* Ya allahül mahmudü fi külli fialih* Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh* Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih* Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih* Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh* Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih* Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih* Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih* Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih* Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih* Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih* Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih* Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh* Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma* Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh* Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih* Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh* Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh*Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih* Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh*Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh*Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh*Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih* Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh*Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh* Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh* Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh* Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih* Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh* Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh* Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh* Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih* Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh* Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih* Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh* Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh* Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh* Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti*Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye’nin bitiminde şu dua okunur:
Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed* Ve es’elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah* Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue* Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk* Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
MahmudEfendi 16:00 02.01.18
Okumanın hiçbir zararı yoktur.. Ancak başladığın zaman bırakmamak lazımdır.. Bu isimlerin bir özelliği vardır ki, sen bunları okumayı bıraktığın zaman isimlerin ruhanileri sana küserler, zararına çalışırlar..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 16:18 02.01.18
Neptuns 17:22 02.01.18
MahmudEfendi Nickli Üyeden Alıntı:
Okumanın hiçbir zararı yoktur.. Ancak başladığın zaman bırakmamak lazımdır.. Bu isimlerin bir özelliği vardır ki, sen bunları okumayı bıraktığın zaman isimlerin ruhanileri sana küserler, zararına çalışırlar..
Bu yukardakini günde 1 kere okusakda yine aynısımı olur yoksa 1 kere günde bunu okumanın zararı olmaz karımı olur ?

---------- Post added 02.01.18 at 18:23 ----------

Küserlerse derken ne zararları olurki ? @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
MoMi 17:24 02.01.18
Güzel paylaşımınız için teşekkür ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 17:50 02.01.18
manyetik 04:31 09.12.18
Neptuns Nickli Üyeden Alıntı:
Bu yukardakini günde 1 kere okusakda yine aynısımı olur yoksa 1 kere günde bunu okumanın zararı olmaz karımı olur ?

---------- Post added 02.01.18 at 18:23 ----------

Küserlerse derken ne zararları olurki ? @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
kardeşim eskisinden daha kötü durumlara düşersin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kaplan12 14:42 09.12.18