Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Arabi Aylar kaç tane - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Sorularınız>Arabi Aylar kaç tane
Çınar 11:47 09.05.16
Arabi aylar kactanedir? Günümüzde kullanmış olduğumuz miladi takvime göre ne zaman başlayıp ne zaman biterler?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
İlkcan 23:13 17.04.17
Hocalarımızı etiketlerseniz daha çabuk cevap alırsınız
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Summer 18:13 19.04.17
Arabi Aylar Nelerdir? Hakkında Bilgi 0
GURUR TARAFINDAN 22 ŞUBAT 2013 TARİHİNDE YAYINLANMIŞTIR BİLGİ DÜNYASI
Arabi aylar nelerdir? Arabi ayların isimleri, özellikleri, uzunlukları, arabi aylar hakkında bilgi.

Arapların ve bir kısım Müslüman milletlerin kullandıkları takvim düzenindeki aylara «arabi aylar» denir, Cumhuriyet'in ilanına kadar memleketimizde de arabi aylar kullanılırdı.

Araplar Hz. İbrahim ve İsmail zamanından beri ay birimi olarak, Ay'ın Dünya çevresindeki dönüşünü esas almışlardı. Cahiliye devrinde hilâlin (yeni ayın) göründüğü günden bir daha ki görünüşüne kadar geçen zaman bir ay, on iki ay da bir yıl sayılırdı. Ancak, Ay, Dünya'nın çevresindeki dönüşünü yirmi yedi buçuk günde tamamladığı halde, Dünya'nın dönüş yönüne doğru döndüğü için hilâlin iki görünmesi arasında geçen zaman 29 gün, 12 saat ve 40 dakika kadar tutmaktadır. Böylece 12 ay, bir güneş yılından 10 gün, 21 saat, 13 saniye eksik gelmektedir. Bu durum 31 yılda bir yıl kaybedilmesine sebep olmuştur. Bu hesapça 33 ay yılı 32 güneş yılına eşit oluyordu. Bu yüzden, İslâmlıktan önceki devirde Araplar bazı yılları 13 ay olarak kabul etmek zorunda kaldılar.

Hz. Muhammed bir hutbesinde Cahiliye devrinin bu âdetinin yersiz olduğunu bildirerek, yılın 12 ay olduğunu belirtti. İslâm büyükleri Hicret'in 17. yılında hicri takvim esasını kabul ettiler.

Hicri takvimde kullanılan arabi ay adları şunlardır: Muharrem, sefer, rebiülevvel, rebiülâhır, cemaziyülevvel, cemaziyülâhır, recep, şaban, ramazan, şevval, zilka'de, zilhicce.

Ayların bu adları nereden aldığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak, bazı kaynaklar şu bilgileri vermektedir:

Muharrem: Bu ayda her türlü vuruşma ve sâvaş yasak edildiği için «haram» söziyle ilgili olarak bu adı almıştır.

Safer: Savaşa giden erkeklerin şehirlerden ayrılarak evlerinin boş kalması, bu aya «sıfr» (boş, sıfır) kökünden «safer» adı verilmesine sebep gösterilmektedir.

Rebiülevvel, rebiülâhır: Halkın sefer ayındaki savaşlardan elde edilen ganimetlerle ferahlamaları, yahut bu ayların İlkbahara ras-laması bu şekilde adlandırılmasına sebep olmuştur. «Rebi» Arapçada «ilkbahar» demek-tir.

Cemaziyülevvel, cemaziyülâhır: Bir görüşe göre bundan önceki aylarda refaha kavuşanların evlerinde oturup kalmaları (kelimenin aslı Arapçada «donma», «katılaşma» anlamındadır), bir görüşe göre de bazı şeri işlerin bitirilmeyerek donmuş halde kalması bu iki ayın bu şekilde adlandırılmasına sebep olmuştur.

Recep: Arapçada «râcib» (orta parmaklar) kelimesinden gelir. Bu ay, yılın ortasına rastlaması bakımından bu adı almıştır. Öte yandan, bu adı «tazim» anlamına gelen «tercib» den aldığı da sanılmaktadır. Cahiliye devrinde, Arapların bu ayı büyük bir tazimle (saygı ile) karşıladıkları bilinmektedir.

Şaban: «Şube» (kol) anlamına gelen kökten alınmıştır. Arapların d ayda göç İçin kollara ayrılmaları ayın: bu adı almasına sebep olmuştur. Bir başka iddiaya göre de Araplar bu ayda su ve başka istekler yüzünden kısımlara ayrılmışlardır.

Ramazan : Bu kelimenin Arapça kökü «Çok sıcak» anlamına gelir. Bazılarına göre de bu Arapça kelime aynı zamanda «yangın, ateş» anlamlarını da verir. Allah bu ayda kullarının günahlarını yakıp yok ettiği için oruç ayına bu ad verilmiştir.

Şevval: Arapça «develer kuyruklarını kaldırdılar ve doğurdular» anlamına gelen bir ibareden kısaltılmıştır.

Zilkade: Haram aylardan olan bu ayda halk savaştan kaçınmakla kayıtlı olduğundan; bu adı almıştır.

Zilhicce: Gene haram aylardan olduğu için bu ayda hacca gitmek yasak olduğundan zilhicce diye adlandırılmıştır.

İslâmlıktan önce Araplar ayın günlerini uğurlu ve uğursuz olmak üzere ikiye ayırmışlardı. Bu boş inana göre her ayın 3, 5, 13, 16, 21, 24 ve 25. günleri uğursuz, 2, 14 ve 15, günleri uğurlu sayılıyordu.


İnşallah faydalı olmuştur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 14:03 14.09.18
MUHARREM: Arabi ayların başı, birincisi. Haram edilmiş olan. Bu Muharrem ayında Müslümanlıktan evvel Arablar arasında muharebe yasaktı. Bundan dolayı bu isim verilmiştir. Haram kılınmış, tahrim olunmuş.

SAFER: Boş ve hâli olmak. Arabi aylardan ikincisi.

REBİ-ÜL EVVEL: İlkbahar. Çiçeklerin açıp otların bittiği mevsim.

REBİ-ÜL AHİR: Sonbahar.

CEMAZİYEL EVVEL: Arabi ayların beşincisidir. İlk mazi, geçmişi.

CEMAZİYEL AHİR: Arabi ayların altıncısıdır. Son mazi, geçmiş.

RECEB: Azametli, heybetli. Ta'zim etmek. Cennet'te bir nehir ismi. Mübarek üç ayların birincisi ve Kamerî aylardan yedincisi.

ŞABAN: Aralık, fasıla. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı.

RAMAZAN: Yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur.

ŞEVVAL: Bu aya şevval denilmesinin sebepleri arasında, dişi develerin bu ayda kızgınlıklarının artması veya gebeliğe alâmet olmak üzere kuyruklarını yukarıya kaldırmaları gösterilmektedir.

ZİLKA'DE: Arabi ayların on birincisi. Câhiliye devri Arapları tarafından hurmaların olgunlaşması ve mahsulün toplanması mânâsında kullanılmaktaydı.

ZİLHİCCE: Arabi ayların on ikincisi.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi