Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Cennet Dili Nedir? Cennette veya Cehennemde Hangi dili konuşacağız ? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Sorularınız>Cennet Dili Nedir? Cennette veya Cehennemde Hangi dili konuşacağız ?
İpek 10:54 23.02.18
Cennette veya cehennemde arapça konuşacağımıza dair birçok yazı okudum. Peki arapça bilmiyorsak öğrenmeden öldüysek ne olacak? Cevap verecek kardeşlerimize teşekkür ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Adalet 10:57 23.02.18
Böyle bir hadis var.
"Peygamberimiz bir hadislerinde, kendisinin Arap milleti içinden çıktığını, Kur'ân'ın Arap diliyle nâzil olduğunu ifade ederken, "Cennet ehlinin konuştukları dil Arapçadır" (Feyzü'l-Kadir, Hadis no:225 ) diyor. Arapça, belâgat, edebiyat, fesahat ve zenginlik bakımından dünya dillerinin en güzelidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Capella 11:02 23.02.18
Bende bir sohbette ahirette arapça konuşulacağını ve orada Allah tarafından herkesin biliyor olacağını duymuştum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 11:07 23.02.18
Cennet ehli'nin dili Arapçadır, onlar Allah'ın huzurunda Arapça konuşurlar. (İbn'ul-Cevzî, 1983: III/71)
• Arapları üç sebepten ötürü seviniz: Ben Arabım, Allah'ın Kelâmı (Kur’an) Arapçadır ve cennet ehli'nin dili Arapçadır. (Hâkim, 1342: IV/87; İbn'ul-Cevzî, 1983: I/41; Suyûtî, 1983: I/442; Aliyyu'l-Kârî, 1985: 182; İbn Arrâk, 1981: II/30; Şevkanî, 1960: 413; Elbânî, 1985: I/189)
• Allah'ın en nefret ettiği dil Farsça'dır. Şeytanlar Huzistanlıların, Cehennemlikler Buharalıların, Cennetlikler ise Arapların dilini konuşurlar. (İbn'ul-Cevzî, 1983: III/71; Suyûtî, 1983: I/11; İbn Arrâk, 1981: I/137)
Dikkat edilecek olursa, bu son hadiste, cennet ehli'nin dilinin Arapça olduğunun belirtilmesinin yanısıra, Allah Teâlâ'nın en nefret ettiği dilin Farsça olduğu, Şeytanların Huzistanlıların, Cehennemliklerin ise Buharalıların dilini konuştukları söylenmektedir.
Farsça'nın zemmedilmesiyle sadece İranlıların değil, onların şahsında Şuûbiyye mensuplarının da zemmedilmiş oldukları açıktır. Huzistan'ın İran topraklarında bir bölge olduğu, bölge halkının ise Hind-Avrupaî veya Sâmi dillerden olmayıp belki Anzanî veya Elamî dillerinin bakiyesi olan ayrı bir dil (Huzî) ile konuştukları (Huart, 5-1/624) ve meselâ ünlü Mutezilî âlim Ebu Ali el-Cübbâî'nin (öl. 303/916) Huzistan asıllı olup Tefsir'ul-Kur’an adlı eserinin de —ki bu eser, Kur’an'ın en eski tercümelerinden biridir— Huzî dilinde yazıldığı dikkate alınacak olursa (Hamidullah, 1993: 108), sanırız Huzî dilinin niçin şeytanlara (!) layık görüldüğü anlaşılır. Buhara halkının cehenneme layık görülmesinin sebebini tahmin etmek içinse, herhalde Buhara'nın bir Türk şehri olduğunu ve orada Türkçe konuşulduğunu bilmek yeterli olacaktır.
Hz. Hud, Hz. Salih ve Hz. Muhammed (s.a) gibi nasıl Arap kavminden olan peygamberler varsa, Arap olmayan peygamberler de vardı ve onlara gelen Kitabların dilinin Arapça olmadığı biliniyordu (msl. Tevrat İbranice'ydi). Her nedense buna da tahammül edilemedi ve Allah Teâlâ'nın Cibril'e vahyi Arapça indirdiği, Cibril'in ise kendisine Arapça gelen vahyi tercüme ederek o peygamberlere inzâl ettiği ya da Cibril'in, o peygamberlere vahyi Arapça getirdiği, ancak sonra o peygamberlerin, vahyi kendi kavimlerinin diliyle ifade ettikleri söylendi. Bu durumda Allah Teâlâ da vahiy meleği Cibril de Arapça'dan başka bir dil konuşmamış oluyorlardı. Öyle ya, semâ'nın, semâdakilerin diliydi Arapça!
• Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki Allah her peygambere vahyini ancak Arapça indirir, sonra o peygamber, o vahyi kavmine onların kendi lisanlarıyla tebliğ eder. (Suyûtî, 1983: I/11)
• Vahiy ancak Arapça iner, sonra her peygamber onu kendi kavminin lisanına tercüme eder. (Suyûtî, 1983: I/12)
• Cibril'e Arapça vahyolunuyor, o da her peygambere kendi kavminin lisanıyla inzâl ediyordu. (Suyûtî, 1983: I/11)
Anlaşılan o ki mezkur rivayetler sırf dilin kökeni ile ilgili tartışmalarda delil olarak kullanılsın diye îmal edilmemişti. Çünkü Hz. Âdem'in ve cennet ehli'nin dilinin Arapça olması ya da Allah Teâlâ'nın ve Cibril'in vahyi hep Arapça inzâl etmesi ile ilgili bu tür rivayetlerde, sadece Arapça'nın yüceltilip kutsallaştırılmasıyla kalınmamakta, ayrıca Ümmet içerisindeki diğer unsurların konuştukları diller de zemmedilmektedir.
Bu dillere karşı —hem de Rasûlullah'ın otoritesi alet edilmek suretiyle— yapılan bu saldırıların ardında, Arap kavmiyetçiliğinin izlerini görmemek mümkün değildir.
• Allah'ın en nefret ettiği dil Farsça'dır. (Şevkanî, 1961: 414)
• Arapça'yı güzel konuşabilenleriniz, sakın Farsça konuşmasınlar! Aksi takdirde nifak'a vâris olurlar. (Hâkim, 1342: IV/87)
• Farsça konuşan kimsenin fesatçılığı1 artar, mürüvveti azalır. (İbn Adiy, 1988: IV/109)
Farsça aleyhinde îmal edilen bu rivayetlerin, asırlar sonra İran'da Şii mezhebinin yayılmasıyla birlikte farklı bir istikamete yöneleceği pek tabii idi. Nitekim Türkçe'deki “Öğrenme dil-i Fârisî, gider dinin yârisi (=yarısı)” şeklinde bugün bile halk arasında dolaşan tekerleme, kolayca tahmin edileceği gibi artık bu sefer bir mezheb taassubunu dile getirmekte ve aynı zamanda dille dinin, dille kültürün halkın psikolojisinde nasıl da içiçe olduğunun ilginç bir misalini teşkil etmektedir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yahyahoca 12:06 23.02.18
Oraya gidersek dil sorunu çekmeyiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eylül 19:45 23.02.18
Okuduğumuz kitaplarda Cennet ehli Muhammed Aleyhisselamın diliyle cehennem ehli süryanice konuşacak diye yazılmış olsada gayb tartısmalarına yorum yapmayı doğru bulmuyorum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
noname 20:40 23.02.18
İpek Nickli Üyeden Alıntı:
Cennette veya cehennemde arapça konuşacağımıza dair birçok yazı okudum. Peki arapça bilmiyorsak öğrenmeden öldüysek ne olacak? Cevap verecek kardeşlerimize teşekkür ederim
Gurbette memleketlisini görmüş gibi birbirimize sarılırız ya da gidince görürüz artık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Labezerin 21:02 23.02.18
Hristiyanlar ve yahudiler hangi dili konuşacak? Onların kutsal kitapları ibranice veya aramice indirilmiştir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BEHRAM 10:26 24.02.18
Labezerin Nickli Üyeden Alıntı:
Hristiyanlar ve yahudiler hangi dili konuşacak? Onların kutsal kitapları ibranice veya aramice indirilmiştir.
Hangi dilden hangi ırktan olursa olsun herkes yeni doğmuş gibi arapça bilecek konuşacaktır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 23:42 25.02.18
sağolun arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3