Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Sad ve Elif harfi manaları nedir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Sad ve Elif harfi manaları nedir?
Minwal3 17:01 28.04.18
Sad we Elif harfi manaları, sad we Elif harfi birlikte yazılarak hangi konularda kullanılır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Celcelutiye 03:18 29.04.18
Kuran-ı Kerim harflerinin delalet ettiği manalar...

ا ülfet
ب bereket
ت tevbe
ث sevab
ج cemal
ح hıkmet
خ hayr
د delil
ذ zeka
ر rıza,rahmet
ز zekat
س selamet
ش şifa
ص saadet
ض ziya
ط taat
ظ zafer
ع ilim
غ gına(zenginlik)
ف ferah
ق gurbiyyet
ك keramet
ل lutuf
م mev-iza
ن nur
و vuslat
ه hidayet
ي yakiin

Ay’ın 28 menzili, 28 harf ve insanoğlunun 28 adımı
Cenab-ı Hak (c.c.) Ay'da 28 menzil yaratmıştır ve bu yürüyüşü insanda göstermiştir. İnsanoğlu 28 adımda Allâhü Teâlâ’ya ulaşır. İnsanoğlunun 28 adımı da Kur'an-ı Kerim'deki 28 harfle ortaya çıkmaktadır.

Her bir adım bir harfle belirlenir ve bir adımdaki durum hasıl olunca diğer adım otomatikman devreye girer.

1. Elif ( ا ): Ülfet: Hareket, gayret, ibadet, hayır, sadaka gibi çalışmalarla ortaya çıkar. Ülfet hasıl olunca 2. adıma geçilir.

2. Be ( ب ): Bereket: Ülfette yürüyen bereketi bulur.

3. Te ( ت ): Tevbe: Berekette yürüyene, tevbe nasip olur.

4. Se ( ث ): Sevap: Tevbe eden sevaba nail olur.

5. Cim ( ج ): Cemal: Sevaba erişende güzellik meydana gelir. Bilhassa, "Gece namazı kılanların gündüz yüzü güzel olur." (H.Ş. Avarifü’l-Maarif, 45. Bölüm)

6. Ha ( ح ): Hikmet: Manalı konuşmak, işe yarayanı konuşmak demektir. Hikmetli olmanın yolu, farzları yapmak ve haramlardan sakınmaktır.

7. Hı ( خ): Hayır: Hikmette yürüyen hayra nail olur.

8. Dal ( د ): Delil: Rehberlik-kılavuzluk yapmak.

9. Zel ( ذ ): Zeka: Duyduklarını iyi kavrar, muhafaza eder.

10. Rı ( ر ): Rahmet: Rahmet-i İlahiye mazhar olmak.

11. Zel ( ز ): Zekat: Temizlik.

12. Sin ( س ): Saadet: Bahtiyarlık.

13. Şın ( ش ): Şifa: Manevi hastalıklardan şifa bulmak.

14. Sad ( ص ) : Sıdk: Doğruluk, yalandan kurtulmak.

15. Dad ( ض ): Zıya: Parlaklık, her tarafı parlamak.

16. Tı ( ط ): Taat: İtaat, ne söylenirse yapmak.

17. Zı ( ظ ): Zafer.

18. Ayn ( ع ): İlim: İlim sahibi olmak.

19. Ğayn ( غ ): Gına: Zenginlik.

20. Fe ( ف ): Felah, engelleri aşmak. [Korktuklarından emin, umduklarına nail olmak/kavuşmak.]

21. Gaf ( ق ): Gurbet: Buradaki gurbet yakınlık manasındadır.

22. Kef ( ك ): Keramet.

23. Lam ( ل ): Lûtuf.

24. Mim ( م ): Mev’iza.

25. Nun ( ن ): Nur.

26. Vav ( و ): Vuslat: Kavuşmak.

27. He ( ه ): Hidayet.

28. Ye ( ي ): Yakin (Sure-i Hicr’in 99. ayetinde Rabbimiz, "Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!" diye buyurmuştur.)

ا (Elif) : Elif’in makamı, cem (birlik) makamıdır. Ona ait isim Allah; sıfat ise kayyumluktur. Ona ait mertebeler bütün mertebelerdir. Elif, dairenin noktası ve çevresi, alemlerin basiti ve bileşiğidir. Ona ait sayı 1 dir.

ص (Sad) : Sad, gayb ve ceberut alemindendir. Çıkış yeri dilin iki ucu ile alt ön dişlerin biraz üstünün arasındadır. Tabiatı sıcaklık ve yaşlık, unsuru havadır. Sayısal değeri nur ehline göre 90, İbn Arabî’ye göre 60 tır.


Elif harfi (ﺍ)1111 kez cuma gecesi her türlü ihtiyaç için ﺍ (elif) harfi yazılır üzerine bu isimler okunur

( يا سبحان يا اله ) (ya sübhane ya ilahe) kişi üzerinde taşır
sayısız para ve lutuf elde etmek için kimseyle konuşmadan sabah vakti 1500 kez bu harf yazılır üzerine esmalar okunur yazılan kağıt saklanır Cuma günü sabahı yazılması uygun olur
İsmi'nin arapça baş harfi bu karakterde olanlar için örnek: Elif Emine Emel Esra gibi isminizi arapçaya çevirin ve baş harfini bulun


حرف الباء
Ba harfi (ب)

Pazar gecesi kibirli ve fesat insanlardan korunmak ve büyük sevgi için beyaz fincan üzerine ب (Be) harfi yazılır ( يا رحمن يا رحيم ) (ya rahman ya rahim) üzerine bu isimler okunur
hayvanların zarar vermemesi için bir kağıda 200 defa yazılır


حرف التاء
te harfi (ت )


Çarşamba günü güneş batımından sonra ت harfi 401 kez safran mürekkebi ile yazılır temiz suyla yıkanır ve içilir ( يا قيوم يا واجد ) (ya gayyum ya vacid) yazdıktan sonra bu isimler üzerine okunur
Halkın gözünde sevilmek için 100 defa yazılır


حرف الثاء
Peltek ث (Se) harfi


karı- koca arasındaki sürtüşmeler için salı günü öğlen 510 defa yazılır suya konur esması
( يا دائم يا صمد ) (ya daim ya samed) bu isimler üzerine okunacak sonra içilir
Okulda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sevilmek için yedi gün 60 kez yazılır ve yazılan kağıt yastığın altına koyulur.

حرف الجيم
Cim harfi (ج )


İşini kaybetmişler için güneş doğduktan sonra 53 kez yazılır Bu isimler üzerine okunur
( يا بارئ يا كبير ) (ya bari ya kebir) üzerinde taşır
Vizyon için 7 gece bu karakter (ج ) (Cim) bin defa tekrarlanır


حرف الحاء
Ha harfi (ح )


Büyü ve kötü nazar için perşembe gecesi 18 defa yazılır safran mürekkebi ile beyaz ipek kumaş üzerine esması ( يا بارئ يا زكي ) (Ya bari ya zekiyyu) okunacak yazılan kumaşı kişi üzerinde taşıyacak onu büyü asla etkilemez

حرف الخاء
خ Hı Harfi


istediğinin hızla olması için 610 defa yazılır eve konur esması ( يا كافي يا راجي ) (Ya kafi ya raci) (ey yeterli olan ey rabbinin affını dileyen)
akşam namazdan sonra 70 kez bu karakteri tekrarlayın ve 70 kez bir kağıda yazın yastığınızın altına koyun rüyanda niyetinin olup olmayacağını sana söyleyecek


حرف الدال
Dal Harfi (د )


kalp gözünün açılması için çarşamba gecesi 35 defa safran mürekkebi ile yazılır esması ( يا حنا يا منان ) (Ya hannan ya mennan) halk arasında aziz olur

حرف الذال
Zel Harfi (ذ)


Zel harfi ihtiyaçların hızla gerçekleşmesi için
Cumartesi günü güneş yükseldiği zaman 731 defa esması ( يا ديان يا خالق ) (Yâ deyyan ya hâlig) üzerine okunur cuma günü namazdan sonra gِömülür

حرف الراء
Ra Harfi (ر)


Ra harfi üst düzeyde olmak için
Pazartesi gecesi 210 defa ra karakteri yazılır esması ( يا رحمن يا دائم ) (ya rahman ya daim)
üzerine okunacak

حرف الزاي
Zey Harfi (ز)Ze harfi İlim için Cumartesi günü 700 kez yazılır esması ( يا مبدع يا علام ) (ya mubdiu ya allam) (Ey yaratan Ey gaybı bilen) üzerine okunacak toprağa gِömülür
Bu karakteri 500 veya 100 kere bir kağıda yazarsan insanlar arasında prestij kazanırsın
yazdığın kağıdı sakla

حرف السين
Sin Harfi ( س )


Cuma günü 120 defa sin karakteri yazılır esması ( ياعالي ياقدوس ) (ya ali ya guddüs) (ey makamı yüce olan ey bütün kusurlardan münezzeh olan) üzerine okunacak kavgalı olduğu insanlarla arası düzelir
sabah namazdan sonra 80 kez safran mürekkebi ile kağıda yazılır bebeğin yastığının altına koyulur


حرف الشين
Şin Harfi (ش )


Çarşamba günü 360 defa Şin karakteri safran mürekkebi ile yazılır suya konur o suyu başına dِker ona devlet kapıları açılır esması ( يا حميد يا عزيز ) ( ya hamid ya aziz) üzerine okunacak ama bu işe başlamadan ِönce temiz olmalı kolay doğum için kağıda 200 kez yazılır


حرف الصاد
Sad Harfi (ص)Sihrin bozulması için
Safran mürekkebi ile fincan içine 95 defa yazılır ve esması ( يا قاهر يا غريب ) (Ya gahir ya ğarib)
üzerine okunur sonra su konur suyu başına dِök eğer iki ordu arasındaki bir savaşta iseniz
düşman helak olur


حرف الضاد
Dad harfi (ض)


İnsanlar tarfından sevilmek için Çarşamba gecesi dad harfi 705 kez yazılır esması ( يامذل يانور ) (Ya muzil ya nur) üzerine okunur
Hastalıktan şifa bulmak için 90 kez yazılır


حرف الطاء
Ta Harfi (ط)


Allah onun kalbine tam bir güzellik ve ışık verir
safran mürekkebi ile cuma gecesi 19 defa Ta harfi yazılr yatmadan önce başının altına koy
esması ( ياعالي ياقدوس ) (Ya ali ya guddüs)


حرف الظاء
Za harfi (ظ )


Hastanın iyileşmesi için Cuma gecesi 910 defa za harfi yazılır esması ( ياوالي يا متعالي ) ( ya veli ya müteal)


حرف العين
Ayn Harfi ( ع)


Perşembe günü 130 defa yazılır bu isimler üzerine okunur ( يامحمود ياكريم )
(ya mahmud ya kerim) (Ey övgüye layık Ey cömert) yazılı olarak yanında taşır


حرف الغين
Ğayn Harfi ( غ)


Cuma günü 1060 defa yazılır bütün ihtiyaçlar ve işlerin kolaylaşması için ( ياعظيم يامجيب ) bu isimler üzerine okunur (ya azim ya mucib)
Düşman için 7 gün 70 kez yazılır


حرف الفاء
Fe Harfi (ف)


Çarşamba günü 90 defa Fe harfi yazılır ve üzerinde taşır Allah ona istediği şeyi verir
Allah'ın en büyük heybetli isimleri üzerine okunur ( ياغياثي يامغيث ) (Ya ğıyasu ya muğisu)
(Ey kullarına yardım eden Allah)
Kocasının geri dönmesi için arapça ismini ve anne ismini yazdıktan sonra (ف) bu harf
400 defa yazılırحرف القاف
Gaf Harfi ( ق)


Rahat geçim ve zenginlik kapısının açılması için ve hapishaneden kurtulmak için Gaf harfi
180 defa yazılır üzerinde taşır üzerine bu isimler okunur ( ياملك يامهيمن ) (ya melik ya müheymin)حرف الكاف
Kef Harfi (ك )


Kef harfi 101 defa yazılır bütün ağrılardan endişelerden kurtulur ona hayırlı kapılar açılır
( ياكليم ياكريم ) (ya kelimu ya kerim) (Ey konuşan yararlı Ey cِömert ) bu isimler üzerine 101 defa okunurحرف اللام
Lam Harfi (ل )Çarşamba gecesi 71 defa yazılır uyanık olmak için ( ياشكور ياغفور ) (ya şekur ya ğafur)حرف الميم
Mim Harfi ( م)Cuma günü gün doğduktan sonra 90 defa yazılır tüm ihtiyaçlar ve bahçedeki zararlı hayvanlar için ( ياخالق يامحيط ) (ya halig ya muhit) isimmleri üzerine 90 defa okunur bahçeye gömülürحرف النون
Nun Harfi (ن )


Tüm hastalıklardan kurtulmak ve ilim öğrenmek ve her şeyi anlamak için

Salı gecesi öğlenleyin 106 defa yazılır Bu isimleri üzerine oku ( يَاأَحَبَّا ياأَعْلَى ) (ya ehabba ya ala)
(Ey sevilen Ey yüce) üzerinde taşı

uykusuzluktan kurtulmak için bez veya keten üzerine safran mürekkebi ile 100 defa yazınحرف الهاء
He Harfi (ه)


15 defa yazılır görünmeyen sırlar hakkında bilgi verir üzerinde taşınır üzerine bu isimler
okunur ( ياوافي ياخفي ) ( ya vafi ya hafi)
hedefe ulaşmak için 60 kez yazılır


حرف الواو
Vav Harfi (و )Cumartesi günü 14 kez yazılır ve Kuranı Kerim kitabının ortasına koyulur hedeflere ulaşmak ve işlerin kolaylaşması için ( ياحكيم ياشكور ) (ya hakim ya şekur) isimleri üzerine okunur


حرف الياء
Ye Harfi (ي)


Dileklerin gerçekleşmesi için 20 defa yazılır üzerine bu isimler okunur ( يايقيني يامجيب )
( ya yagiyni ya mucibu) üzerinde taşınır
Niyetinin gerçekleşmesi için beyaz ipek kumaş üzerine 60 defa yazılır arapça kendi isminle anne ismini yazmayı ve üzerine esmaları okumayı unutma yazdığınu üzerinde taşıHer harfin bir Peygamberi vardır.Her harfın ayrı ayrı ruhanileri vardır davetleri bendeki dosyada var ama bunlarla işiniz yok , gerekte yok

He bu arada ben yazdım çizdim üzerimde taşırım iyi gelir diye keskin bir düşünceye kapılmayın yazmadan ve yazdıkdan sonra Dua edin.Cenabı Hakk istemeden yaprak kımıldamaz belki bu harfleri sebep kılarak birşeyler gerçekleştirebilir..

Hangi Harfi yazarsanız yazın abdestli olun ve yazmadan niyet edin.Niyet çok önemli bir faktördür.Biz bütün ibadetlerimizi niyetle yaparız unutmayın..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Minwal3 03:50 29.04.18
Cevapla Up