Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Vefk ile hacet gerçekleştirme - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Vefk ile hacet gerçekleştirme
avira 19:38 18.05.18
Arkadaşlar şöyle bişey varmış bir duanın vefini yazıp ortasında ismini ve hacetin yazarsan hançerin en kısa sürede gercelesirmis yani bir duanın vefkini yazıyoruz boş bir kutusunda kendi ismimizi ve dilegimizi yazıyoruz örnek atıyorum

Örnek:

Yine aklınıza gelen her çeşit hayırlı konularda yazıp faydasını müşahede edebileceğiniz mübarek vefklerden bir tanesi de Fatiha suresinin vefkidir.
Fatiha suresi Kur’anın anası/kalbi mesabesinde olduğuna göre onun vefkinin de etki etmeyeceği ve faydalı olmayacağı huzur muhabbet ve hayır kapısı yoktur.
Vefkin ortasındaki boş yere vefk sahibinin ismi ve dileği yazılacaktır.
Her dua ve azimette olduğu gibi; bunda da inanç, itikat ve tam bir ihlasla hazırlanması halinde etkinin artacağı muhakkaktır.
AlıntıdırVefk budur:


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Okyanus 11:54 20.05.18
Vefk gorunmuyor

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 12:01 11.09.18
Şeyh Semşeddin İsfehani r.a. hazretleri üçlü vefk ile Allah
c.c. ismi şerifinin tasrifi hakkında iki güzel yöntem bildirmiştir.
Bu iki yöntemin birincisi hayır amellerinde, ikincisi şer (Kötü)
amellerinde kullanmak içindir.
Birinci yöntem: Ortası boş bu üçlü vefke ''Müsellesi hali vasat''
denir. Vefk olunacak adet 12 ye bölünür. Harici kısmet birinci
haneye yazılır ve birer misli zamla vefkin beşinci hanesine kadar
çıkılır. Kesirde kalan adet altıncı haneye ilave edilerek, yine birer
misli zamla sekizinci hane olan son haneye kadar gidilerek ortası
boş üçlü vefk tamamlanır. Bu yönteme BEHDAZ VECET yöntemi denir.
Hayır amellerinde Behdaz vecet yöntemiyle Allah ismi şerifinin
üçlü vefkini yapalım. Allah ismi şerifinin sayısal karşılığı olan 66
adedini 12 ye böldük. Harici kısmet 5, kesirdede 6 adedi kaldı.
Ortası boş üçlünün Behdaz vecet yöntemine göre 5 adedini birinci
haneye yazar ve birer misli zamla beşinci haneye kadar çıkarız.
Altıncı haneye kesirde kalan 6 adedini ilave eder ve yine birer misli
zamla son hane olan sekizinci haneye kadar çıkarak vefki
tamamlarız. Ortası boş olan haneyede dileğinin ismini adet veya
harf olarak yazarsın.

Behdaz vecet yöntemiyle yapılan ortası boş olan bu üçlüyü
kullanmanın şekli: Temiz bir toprak veya kum üzerine bu
yukarıdaki vefki elinle yazdıktan sonra iki rekat hacet namazı kıl.
Birinci rekatta Fatiha ile İnşirah suresini, ikinci rekatta Fatiha ile
Nasr suresini oku. Namazdan sonra 1166 defa Ya nidası ile Allah
ismini zikredersen ve hayır olan isteğinide niyetine alırsan, o
niyetin Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir.
İkinci yöntem: Vefk olunacak adetten 6 adedini çıkarır ve kalan
adedi 4 e böleriz. Harici kısmeti be hanesine yazar ve bir
ekleyerek dal hanesine yazarız. Tekrar bir ekleyerek vav hanesine
yazar ve yine bir ekleyerek ha hanesine yazarız. Sonra be ve dal
hanelerini toplayıp, toplamı vefke koyduğun adetten çıkarıp kalan
adedi tı hanesine yazasın. Be ve vav hanelerini toplayıp, vefke
koyduğun adetten çıkarıp kalan adedi ze hanesine yazarsın. Dal
ve ha hanelerini toplayıp, toplamı vefke koyduğun adetten çıkarıp,
kalan adedi cim hanesine yazarsın. Daha sonra vav ve ha
hanelerini toplayıp, toplamı vefke koyduğun adetten çıkarıp, kalan
adedi elif hanesine yazarsın. Böylece ortası boş olan BEDUH ECZETİN
yöntemiyle yapılan vefk tamamlanmış olur.
Şer amellerinde Beduh eczetin yöntemiyle Allah ismi şerifinin
ortası boş üçlü vefkini yapalım. Allah isminin sayısal karşılığı olan
66 adedinden 6 çıkardık ve kalan 60 adedini 4 e böldük. Harici
kısmet 15 kaldı. Bu adedi be hanesine yazar ve bir ekleyerek dal
hanesine yazarız. Yine bir ekleyerek vav hanesine yazar ve tekrar bir ekleyerek ha hanesine yazarız. Sonra be ve dal hanelerini
toplar, toplam 31 adedini 66 dan düştük. Kalan 35 adedini tı
hanesine yazarız. Be ve vav hanelerini toplar, toplam 32 adedini
66 dan çıkarırız, 34 kalır. Bu adedi ze hanesine yazarız. Dal ve ha
hanelerini topladık, toplam 34 oldu. Bu adedi 66 dan çıkardık, 32
kaldı. Bu adedi cim hanesine yazarız. Daha sonra vav ve ha
hanelerini topladık, toplam 35 oldu. Bu adedi 66 dan çıkardık, 31
kaldı. Bu adedi elif hanesine yazar ve vefki tamamlarız.

Ortası boş olan haneyede dileğin olan şeyin ismini adet veya harfli
olarak yazarsın.
Beduh eczetin yöntemiyle yapılan ortası boş olan bu üçlüyü
kullanmanın şekli: Temiz bir toprak veya kum üzerine vefki elinle
yazıp, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ile Zilzal
suresini, ikinci rekatta Fatiha ile Tebbet suresini oku. Namazdan
sonra 1166 defa Allah ismi şerifini zikret. Zikrederken kast ettiğin
kişiyi niyetine alırsan, olacak olan acaiblikleri ve o kişinin başına
gelecekleri görürsün. Bu iki yöntemdede vefkin vasat hanesine
(boş hane) dileğinin ismini adet veya harf olarak yazarsın.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up