Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Ricaul gayb hakkında bilgi almak istiyorum - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Ricaul gayb hakkında bilgi almak istiyorum
Sessiz dunyam 19:55 14.07.18
Ricalul gayb hakkında bilgi almak istiyorum video olur kitap olur bana tavsiyede bulunur musunuz ayetler ve hadisler ışığında bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorum ilginize şimdiden teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Sin 20:07 14.07.18
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Celcelutiye 13:33 16.07.18
Bu konuda bizim bilgimiz sadece internette kitapta yazdığı kadar olur.

Bir çoklarımızın bildiği gibi üçler, yediler, kırklar, üç yüzler vs erenler vardır ki, bunlar çeşitli vesilelerle, çeşitli şekillerde ve çeşitli zamanlarda, darda ve bunalımda olan muhtelif insanlara görünerek ya da görünmeyerek yardımda bulunurlar. Yaptıklara dualara amin derler. Bu zatlar kainatın her gün ayrı bir yönünde seyir halindedirler. Erenler duasını okurken onların bulunduğu cihete yönelerek ya rabbi ben bu erenler hürmetine onların vesilesiyle senden yardım talep ediyorum diyerek bir Fatiha üç ihlas okuyup önce rasulü Ekrem efendimizin, ashabının ve ehli beytinin ruhlarına sonra bütün peygamberlerin enbiya evliya ulema ve şühedanın ruhlarına ve ayrıca kutbül aktabın, ricali gaybın ve bütün müminlerin ruhu şeriflerine hediye ederek ricali gayb duası okunmaya başlanacaktır. Ayın bulunduğu yöne göre o yöne yönelip, şu mübarek kelimeleri söylersin. ​
Ayın günlerinde ricali gaybın bulunduğu yönler şöyledir:​
Arabi ayın:​

7. 14. 22. Ve 29. Günlerinde doğu yönünde olurlar.
6. 21. 28. Günlerinde kuzey doğu yönünde olurlar.
3. 15. 23. Ve 30. Günlerinde kuzey yönünde olurlar.
5. 13. Ve 20. Günlerinde kuzey batı yönünde olurlar.
4. 12. 19. Ve 27. Günlerinde batı yönünde olurlar.
2. 10. 17. Ve 25. Günlerinde güney batı yönünde olurlar.
8. 11. 18 ve 26. Günlerinde güney yönünde olurlar.
9. 16. Ve 24. Günlerinde güney doğu yönünde olurlar.​

Duası şudur:
Esselâmü aleyküm yâ ricâlel ğayb, esselâmü aleyküm ya ervâhal mukaddeseti, Yâ Nükabâ, Yâ Nücebâ, Yâ Rükabâ, Yâ Ebdâlü, Yâ Evtâdü, Yâ Efrâdü, Yâ Kudbü, Yâ Ğavsü, Yâ İmâmiyyetü, Yâ Cündellâhi, Yâ Hıdrü, Yâ İlyâsü, salevâtullâhi aleyküm eğîsûnî biğavsetin venzurûnî bi-nazratin ve eînûnî bi-avnetin, vensurûnî bi-nasratin, verhamûnî bi-ra’fetin, bi-hakki hakkıllâhi, ve-bi-ızzi ızzillâhi, ve bimâ cerâ min ındillâhi ilâ Hayri halgıllâhi, Muhammed ibni Abdullâhi, ve Rasûlihî* Azzemtü aleyküm eyyetühel erhâvur rûhâniyyetü, Yâ Kutbel aktâbi, ve Yâ İmâmel Ğavsi, ecîbû da’vetî vagdû hâcetî, fî seâdetiddâreyni ve kallibû kalbî alâ kulûbiküm, ve havvilû ahvâlî ilâ ahvâliküm, bi-havlillâhi veşfeû lî ve ebdilû ahlâki vekşifû lî min esrâriküm, ve hassilû maksûdî, ve murâdî ve kûmû havâicî bi-hakki Rabbiküm ve bi-hakki nebiyyinâ Muhammedin sallâllâhü aleyhi ve selem* Ve bi-hakki âlihî ve ashâbihî , ve bi-hakkil melâiketil mukarrebîn* Ve bi-hakki cemî-ıl embiyîi vel mürselîn* Vel evliyâş sâlihîn* Âmîn, birahmetike yâ erhamerrâhimîn*

Bu mübarek Es-Selam ismi, velilerin feyiz kaynağıdır. Bu isimle Cenab-ı Hakk’ı zikrederler. Bu velilerin adedi 360’tır. Allah Teala bunların yüzü suyu hürmetine rahmeti ve yağmurları indirir.

Bu zevâtı kirâm hakkında da birkaç hususu kitabımıza alalım.

Manevî görevliler diye bilinen “Ricali Gayb” iki guruptur:

A. Karar organı

B. İcra organı

Karar organı “Divan” ya da “Divan-ı Kebir” gibi isimler ile anılır.

İki tür toplantısı vardır. Aylık toplantılar. Ki her arabî ayın 14’ünü 15’ine bağlayan gece, çeşitli yerlerde yapılır.

Yıllık toplantısı, ki bu da senede bir defa, Efendimiz (aleyhisselâm)’ın Rasûllük görevini almadan evvel inzivaya çekildiği Hıra Dağı’nda olur.

Bu “Divan-ı Kebir”e katılanların büyük kısmı ölüm ötesi yaşama intikâl etmiş büyük evliyaullâhtan, üçte bir kadarı da şu anda Dünya üzerinde bilfiil görevli yüksek derecelilerden teşekkül eder. Toplam 66 kişilik Divan ehline Dünya üzerinden, zamanın “Gavs”ı, “Kutb-ul İrşâd” ve “Kutb-ul Aktab” olan iki yardımcısı, dört unsur üzerinde tasarrufu olan dört kutub, yedilerin tamamı “Gavs”ın tasarruf dairesi dışında olan “Müferridûn” namıyla bilinen 11 kişi katılır.

Varlık üzerinde, ilâhî ilim gereği alınması gerekli tedbirler hakkında kararlar alınır ve bu kararlar icra organına nakledilir.

Divan’da, varlık üzerinde, ilâhî ilim gereği alınması gerekli tedbirler hakkında kararlar alınır.

“Divan-ı Kebir”in tabii başkanı Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem)’dir. Onun gelmediği toplantılarda ise, şayet var ise o devrin “İnsan-ı Kâmil”i, yoksa zamanın “Gavs”ı başkanlık görevini ifa eder.

“İnsan-ı Kâmil” her asırda bulunmaz. “Gavs” ise her asırda vardır ve kıyamete kadar sürekli, bir kişi, o görevi ifa eder.

“İnsan-ı Kâmil” rütbesi, en üsttür ve birkaç asırda bir o rütbeye nail kılınmış kişi gelir yeryüzüne.

“Müceddid-i zaman” yüz yılda bir gelir. Dinin, o günün insanlarının anlayışına göre yenilenmesi görevini ifa eder. O da divan ehlindendir. Son müceddid de “Mehdi” lakabıyla bilinen Zât-ı kirâmdır. Aynı zamanda “İnsan-ı Kâmil”dir, Mehdi!..

Gavs, hem Rasûlullâh (aleyhisselâm) katılmadığı zamanlarda divan başkanlığı yapar, hem de icra organının başıdır.

Kutb-ul İrşâd tamamıyla, çeşitli burçlardan, bilinen ve bilinmeyen sayısız yıldızlardan gelen tesirler üzerinde görev yaparak, bunlardaki sayısız mânâların gereğinin yeryüzünde mevcut insanlar ve cinler üzerinde açığa çıkması hususunda çalışır.

Kutb-ul Aktab ise, Gavs’tan çıkan emirleri çeşitli ilgili mercilere dağıtır. Divan’a katılan cinlerin evliyası dahi emirleri Kutb-ul Aktab’dan alırlar.

İcra Organı ise bir tür Ricali Gayb ordusudur.

Divan’ın kararlarının tatbikiyle görevlidirler.

Bu ordunun başkumandanı “Gavs”ı zamandır. Tâbiri câiz ise genelkurmay başkanı durumunda olan “Kutb-ul Aktab”dır!.. Sonra 4’ler gelir. Sonra tasarruf sahibi olan 7’ler gelir. Sonra 12’ler gelir. Sonra 40’lar gelir. Sonra 300’ler diye bilinen 313 kişi vardır. Sonra 1200’ler gelir ve daha sonra da yöresel kutuplar iş görürler.

Kutb-ul İrşâd, âlemlerden gelen feyzi insanlığa dağıtır.

Bu evliyaullâhın çok azı, yani “Divan ehli” olanlar ile “icra” organından birkaçı “fetih” sahibidir. Geri kalan bir miktar “keşif” ehlidir. Büyük çoğunluğu da bilinçdışı olarak bu görevleri ifa ederler.

Geçmiş evliyaullâh arasında Abdulkâdir Geylânî, “Gavs”iyet göreviyle birlikte “İNSAN-I KÂMIL”lik görevi de kendisinden cem etmiş olduğundan, “Gavs-ı Â’zâm” lakabıyla bilinir.

İkinci “İNSAN-I KÂMIL” Abdülkerim Ceylî ya da diğer ifade şekliyle Geylânî ise, çok eserler yazmıştır hakikat bahsinde ve marifetullâh bahsinde; ki bunların içinde en çok bilineni “Geçmişin ve geleceğin ilmini kendinde toplamış olan İnsan-ı Kâmil” adıyla kaleme aldığıdır. Bizde kısaca “İnsan-ı Kâmil” diye bilinir.

“Fetih” ehli olan görevliler Dünya üzerinde tüm cereyan eden işlere vâkıftırlar. “Keşif” ehli ise sadece görev alanı ile sınırlıdırlar.

Her bir görev düzeyindeki velî, ancak kendi düzeyinde olanı ve altındakini bilir.

Üst grubu ise, sadece onunla temasta olan alt grubun başkanı bilir.

Bir de “Divan”a katılanlar, kendi üstlerindekileri bu vesile ile bilirler!.. Bunların arasında Endonezyalı, Arab, Pakistanlı, Afganistanlı, Türkiyeli ve daha başka isimli topluluklardan zevât mevcuttur.

Ancak böylesine bir görevin ve böylesine görevlilerin varlığının da bilinmesi yönünden bu kadarıyla söz etmek gereğini duyduk.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
muallimim 20:36 11.09.18
Peki o duayı ne için okuyacağız? Hacet duası gibi mi yani?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi