Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Vefk nedir ne ise yarar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Vefk nedir ne ise yarar
Lojen 18:33 25.07.18
Bilgisi olan varsa aydinlatsin beni

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Anka58 21:43 25.07.18
Ayeti Kerime’de meleklerin saf saf, sıra sıra dizildikleri belirtilmiştir. Melekler bu dizilişle kainatı inşa ederler. Bu diziliş aynı zamanda entropiyi önler. Vefkler de satır, sütun ve köşegen yönünden aynı sayıyı vererek entropiyi önlerler ve uygun yapılırlarsa zahirden batına, batından melekut alemine irtibat sağlarlar. Tılsımlar, tılsım bekçisinin ölümüyle işlevsiz hale geldiği halde, evrensel enerjiyle bağlantı Kuran vefkler, kainat durdukça görev yaparlar. Bir Esma’nın zikrini yapıyorsanız, o Esma’nın ebced değerine göre yapılmış Vefik üzerinizde bulundurursanız, kısa sürede ve katlanarak artmış hassa ortaya çıkar.(Benzetme yapılırsa, soğuk Demir’i değil, akkor hale getirilmiş demiri döversiniz. (Vefki icazet verilmiş birinin yapması gerekir, aksi halde görevlilerini isimlerini bulma, buna göre asimetrik hazırlayarak Vefik aktive etmek gibi, yeni başlayanın kolaylıkla yapamayacağı işlemler vardır.)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
muallimim 16:23 11.09.18
Yani meselenin 3 harflilere bakan yönü yok, değil mi?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 16:27 11.09.18
Vefk'in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır

Eğer harflerden ya da kelimelerde oluşmuş bir vefk ise kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine eşit olması gerekir, dini terminolojide ise vefk, tesirli dua demektir. Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.

Vefk nasıl etki eder?

Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah'ın(CC) izniyle görevlendirilir, böylece etkili olur.

Vefkler kaç çeşittir?

Verfkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü, 10 kare varsa onlu vefk, bulunduğu gruba göre, toprak, hava, ateş ve su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.

Vefklerde kullanılan sayılar ve kelimeler hangi dile aittir?

İslami inanca göre bizim yaptığımız Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar arapçadır.

Vefk nasıl yapılır?

Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. Harfler ya da kelimelerle vefk yapılacaksa harflerin ya da kelimelerin sayısal toplamlarına da dikkat edilir.

Ebced hesabı nedir?

Ebced kelimesinin anlamı alfabedir, biz nasıl Türk alfabesine bazen Abece diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler. Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Adem'e(AS) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler

Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır.

1. Dua, havas ve esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.

2. Başarının Allah'tan(CC) olduğuna kalben ve ruhen inanılmalı, dua etmeli ve başarı Allah'tan(CC) dilenilmelidir, çünkü her şeyin mutlak sahibi odur.

3. Yapılacak vefkin bulunduğu kitapta, o vefkin yapılma zamanı ve usulü ile ilgili bölüm yine defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir.

4. Vefk'i çizmeye başlamadan önce o vefk için gerekli bütün bilgiler (Burcunu, özelliklerini, saatini vs.) hazırlanmalı vefkin müsveddesi yapılmalı ve o da defalarca kontrol edilmelidir.

5. Kişiye özel vefk yapılacaksa ve vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa, o kişinin burcunun doğruluğu ve sair bilgiler kontrol edilmeli, burcunun özelliğinde (su, hava, toprak, ateş) gezegenin gününde, saatinde yazılmalı ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir.

6. İki kişi için vefk yapılacaksa ve yine vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa yapılacak işte başarı şansının olup olmadığının bilinebilmesi için, iki kişinin burçlarının birbirlerine olan uyumuna kesinlikle bakılmalıdır.

7. Vefkte kullanılacak Arapça harfler, kelimeler sayılar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doğru yapılmalıdır.

8. Vefk'in dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri çıkarılmalı, yemin oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir.

9. Yapacağınız vefkin tütsüsü belirlenmelidir.

Vefki çizerken yapılması gerekenler

1. Vefk'in çizgilerini çizdikten sonra içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup hesaplanmalı ve sıra ona göre belirlenmelidir.

2. Vefki çizmeye başlamadan, niyet esnasında vefkin tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır.

3. Çizim sırasında ve vefki yaptıktan sonra kesin başarılı olunacağı bir an olsun akıldan çıkarılmamalı ve başarı için Allah'tan(CC) yardım dilenmelidir.

4. Vefk için yapılacak özel bir zaman yoksa çizim için gece yarısından sonra bir zaman seçilmelidir.

5. Vefk'i güneş ve ay ışığından uzak tutmalı, vefkin bir dua olduğu unutulmamalı, yazarken ona saygı gösterilmelidir.

6. Vefk'in çizimi bittikten sonra, tüm satırların, sütunların ve bir köşeden diğer köşeye olan evlerin sayısal değerlerinin toplamı eşit olmalıdır.

Vefki çizdikten sonra yapılması gerekenler

1. Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir.

2. Vefk katlanmadan önce kendi tütsüsü ile tütsülenmelidir.

3. Özenle, su geçirmeyecek bir şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir.

4. Vefk'in etkisinin çabuk gerçekleşmesi için okunması gereken esmalar, dualar gerektiği zamanda ve gerektiği sayıda okunmalıdır. Bu konuda da başarılı olabilmek için Dua, havas ve esma okunurken dikkat edilecek hususlar, defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi