Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Esmayı "el" takısıylamı "ya" takısıylamı okuyalım - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Sorularınız>Esmayı "el" takısıylamı "ya" takısıylamı okuyalım
kendiyas 13:39 07.09.18
tavsiye bazı isimler el bazıları ya ile..teşbihte hata olmaz mazur görünüz."el" takısı arapçada bilinen ve işaret edilen bir varlığı temsil eder ingilizcedeki the takısı gibi. ya takısı ise ey anlamında olup nida ile çağırmayı ifade eder. bir ismi ya takısıyla okumak ya kabıdz ey kabzeden falan şeyi kabzetmeni istiyorum şeklinde bir amaca hizmet eder. esmanın enerjisini çekip bir amaca yönlenmesini ister. bir makamdan talep eder. ancak bu esmayı el kabıdz şeklinde zikredersek anlamı, yönü şekli değişerek başka beyinlere ben kabzedenim duygusu yaymış oluruz çevremizde kimse kalmayabilir..örnekler şüphesiz çoğaltılabilir, doğrusunu ise ancak Allah bilir..sevgiyle

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 13:52 07.09.18
Allah'ın güzel isimleri müstakil olarak zikredildiğinde başlarındaki ''el '' takısıyla ifade edilmelidir. O nedenle bu takılarla beraber ezberlemenizi tavsiye ederiz. Manasını bilmeden de Allah'ın isimlerini zikretmek ibadet olsada manalarını bilerek hatta bu isimlerin insan ve kainatta tecellilerini görmeye çalışarak okumak daha efdaldır

Allahın isimlerinin başına el veya en gelmesi arapça tecvidle ilgili bir konudur. Tecvidde bu konuya ''İdğam- şemsiyye'' denir. Lam-ı tarif (yani eliflamın, lam'ı) şemsi harfin cinsine çevrilir, şemsi harf şeddeli olarak okunur. Bir şeyin belirli olduğunu ifade eden '' el '' kendisinden sonra gelen kelimenin durumuna göre ''er'' ,''en'' ,''et'' ,''es'' olabilir '' el '' olarakta kalabilir. Veya bazen 'el'' takısı olmadanda okunabilir. Bazı örnekler: ''Ya cemil'' derken '' el '' takısı kullanılmaz. Şuralarda '' el'' takısının 'l' harfi, kendisinden sonra gelen harfe dönmüştür ; er-Rezzâku, en-Nâfiu , et-Tevvâbu, es-Sâbüru... Tirmizî'nin rivâyetinde ise Rasülullah (s.a.v)’in, Allah'ın isimlerini şöyle yazdığı nakledilmektedir: “O Allah ki O'ndan başka ilâh yoktur. Rahman'dır. Rahim'dir. E1-Meliku'l-Kuddûsu, es-Selâmu, el-Mü'minu, el-Müheyminu, el-Azîzu, el-Cebbâru, el-Mütekebbiru, el-Hâliku, el-Bâriu, el-Musavviru, el-Gaffâru, el-Kahhâru, el-Vehhâbu, er-Rezzâku, el-Fettâhu, el-Alîmu, el-Kâbizu, el-Bâsitu, el-Hâfidu, er-Râfiu, el-Muizzu, el-Müzillu, es-Semîu, el-Basîru, el-Hakemu, el-Adlu, el-Latîfu, el-Habîru, el-Halîmu, el-Azîmu, el-Gafûru, eş-Şekûru, el-Aliyyu, eI-Kebîru, el-Hafîzu, el-Mukîtu, el-Hasîbu, el-Celîlu, el-Kerîmu, er-Rakîbu, el-Mucîbu, el-Vâsiu, el-Hakîmu, el-Vedûdu, el-Mecîdu, el-Bâisu, eş-Şehîdu, el-Hakku, el-Vekîlu, el-Kaviyyu, el-Metînu, el-Veliyyu, el-Hamîdu, el-Muhsî, el-Mubdiu, el-Muîdu, el-Muhyi, el-Mümîtu, el-Hayyu, el-Kayyûmu, el-Vâcidu, el-Mâcidu, el-Vâhidu, el-Ahadu, es-Samedu, el-Kâdiru, el-Muktediru, el-Muahhiru, el-Evvelu, el-Âhiru, ez-Zâhiru, el-Bâtinu, el-Vâli, el-Müte'âli, el-Berru, et-Tevvâbu, el-Müntekimu, el-Afuvvu, er-Raûfu, Mâliku'l-Mülki, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksitu, el-Câmiu, el-Ganiyyu, el-Muğnî, el-Mâni', ed-Dârru, en-Nâfiu, en-Nûru, el-Hâdî, el-Bedîu, el-Bâki, el-Vârisu, er-Reşîdu es-Sâbüru.”

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Dua 13:53 07.09.18
Arapçada el takısı diye bir şey var harfi tarif deniliyor geldiği kelimeye tahsis manasını veriyor mesela جاء رجل dediğin zaman herhangi bir adam geldi manasında olur fakat جاء الرجل ( el ال takisi getirerek) dediğin zaman senin benim bildiğim aramızda bahsi geçen bir adamin geldiğini söylemiş olursun Allah Teâlânın isimlerinde bu el takısı mutlaka kullanılmalidir mesela "cemîl" güzel manasına gelir ve biz kullar bu ismi gerek birsey tasvir ederken gerek bir şeye işaret ederken yada çocuklarımıza isim olarak kullaniriz ama "el-Cemîl" lafzını sair cemil lafizlarindan tenzih etmek için sadece Allah Teâlâ için kullanırız yine buna ek olarak çocuğa el cemil şeklinde isim konulmaz çünkü el cemil olan sadece Allahtır bu hususa da dikkat etmek gerekir. El er es eş bunlardan hangisinin geleceğini izah etmişler tecvid kuralı olarak zaten örnek verecek olursak rahman ismine el geleceği zaman الرحمن şeklinde olur cemil ismine geleceği zaman الجميل olur geldiği isme göre değişir Az da olsa sadra şifa olmusuzdur inşallah selametle...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Jq 13:54 07.09.18
Merhaba, bu husus benim de oldukça merak ettiğim bir konuydu. Nihayetinde güvenilir bulduğum bir kaynak olan ve yıllardır kuantum ve tasavvuf üzerine araştırmalar yapmış olan Murat Tulga Buyruk' un tv deki sohbetinde bu konuya kısa da olsa değinirken bilgilendim. Ve anlattığına göre; ya, el, er, es gibi ibareler, esmaların başına gelen takılar olup, Türkçe bir karşılıkları da olmayan bu takıların esmaların zikri esnasında söylenilmemesi gerekirmiş. Açıkçası biliyorsunuz ki kelimelerin enerji gücü çok önemli olup, kilidi açan bir anahtar görevi görebiliyorlar. Hele ki bunlar esma gibi bambaşka yüksek enerjili kelimelerse bunların nasıl söyleneceği çok önemlidir. Bu anlamda kuantum konusunda da ayrıca bilgi sahibi olduğu için verdiği bu bilgiyi ben güvenilir buldum. Ayrıca kendisi esmaların belirli sayılarla ifade edilmesinin doğru bulmadığını belirtmiştir. Nitekim bu konuda da kendisiyle aynı düşünüyorum. Bu kapsamda da Kur' an da geçmeyen ebced değerleri kullanıldığından esmanın ebced hesabına uyarak söylenmesinde bir mana bulunmamaktadır. Kaldı ki buna göre örneğin 58 defa okunması bir esmayı 100 kere okumamın ne zararı olabilir, bu anlamda da insanların biraz kendi aklını kullanması gerektğini düşünüyorum. Bir de şu var ki, herkesin tekamül seviyesi ve dolayısıyla enerjisel titreşim seviyesi farklı olduğundan A kişisinin zikrettiği bir Rahman esması B kişisinin zikrettiği kadar Rahman esmasının etkilerini gösterir mi ? Akıl sahipleri olarak bunu da bir düşünün derim. Zikriniz bol, idrakiniz çok olsun sevgili dostlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Naim 13:55 07.09.18
Zikirde ya el en es denilmeli,bunları demediğimiz zaman Allah’a o yüce yaradana hitabında eksik olur.bir arkadaş bunların Türkçe karşılığı yok demiş, Türkçe karşılığı olması gerekmiyor,zaten özel kılanda bu yani ALLAHÇA..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kendiyas 13:56 07.09.18
eyvallah..bilgi paylaşan herkesten Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yusen23 18:07 13.12.18
çok faydalı oldu allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İpek 01:23 17.12.18
manyetik 02:02 14.10.19
kardeşim esma i şerifleri okurken ya el es er takıları ile okumak daha müstehaptır ismini okudugunuz zatın büyüklügünü kudretini kabul etmiş olursunuz fakat bazı büyük azimetlerde veya hiziplerde takısı olmadan sadece ismi şerifeleri okunur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Filozof 20:55 14.10.19
Genelde "ya" söylenir ama kişi salik ise üstadı ona "ya" demeksizin bazı esmaları söylemeyi destur vere bilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2