Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

En etkili dilek duasi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>En etkili dilek duasi
oktavia 20:40 13.10.18
Selamün aleyküm dostlar ve değerli hocalarımız.

Aşağıda ki duaya rastladım nette gezerken , nedir ne değildir bilen var mı acaba ?

Word belgesi olarak ekleyebildim 50 mesajım olmadığı için yapıştırma yapamadım

Dua metni budur , yardımlarınızı beklerim inş. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] , @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] , @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] , @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahil hayyil kayyumid daimil kahirillezi halakal eşya-e külleha keyfe şa-e bi kudretihi ve halaka ademe bi azametihi ve nufeha fihi min ruhihi fesecedet lehü melaiketü ves semavati vel ardı ve emeraha bi iradetihi festevmseket bi celalihi fesübhanehü la ilahe illa hüvel melikül ma’büdü muhricül eşya-i minel ademi ilel vücudi a’zimü aleyküm eyyetühel ervahır ruhaniyyetil ebraris sakinüne tahte arsil melikil cebbari bizzelleti vel vekari la ilahe illa hüvel vahidül kahharül cailüne felekil kameris seyyarüs sairüne bi seyeranihil mütesarrifüne fi efalihi aksemtü aleyküm billahi ve azametihi vel arsi ve rifatihi vel kürsiyyi ve siatihi ve Cibril ve vechetihi ve Mikail ve emanetihi ve srafil ve nefhatihi ve Azrail ve kabdatihi ve bi ismillahil azimil a’zamüd daimi ala külli nefsin bima kesebet ves sahidi aleyha bima amilet fe bi hakkihi aleyküm eduküm measirel ervahir ruhaniyetiz zahirine ecibu da’veti vakdu haceti vahduru makami ve şemmu duhneti bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate bi hakki leyahimin leyalağvin leyafürin leyarüsin leyaruğin leyaruşin leyaşelşin. Ecib Ya Rukyail ve ente Ya Müzhib Bi hakki Leyahimin Ecib Ya Cebrail ve ente Ya Mürreh. Bi hakkı Leyalağvin Ecib Ya Semsemail ve ente Ya Ya Ahmer bi hakki Leyfürün Ecib Ya Mikail ve ente Ya Burkan Bi hakki Leyruşin Ecib Ya Sarfeyail ve ente Ya şemhures bi hakki Leyrugin Ecib Ya Anyail ve ente Ya Ebyad bi hakki Leyrusin Ecib Ya Kesfeyail ve ente Ya Meymun bi hakki Leyaselsin ve bi hakki nurul envari ve sirril esrari ve malikül melikü zil celali vel ikrami la ilahe illa hüvel kadiril muktediri ecibü bi hakki bi hakkil vahidil ahad Bi mehmehubin mehmehubin zil lutfil hafiyi bi sa’saın sa’saın zin nuri vel beha-i vel kemali vel cemali Ya Allahü bisehsehubin sehsehubin zil izzis şamihillezi lehül azametihi vel Kibriya-i Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü bi mehlehubin helheyubin heyberuşin heybeduşin elerkiyazin ellezi lehü nurun fevka kulli nurin ecibu bi hakki ma’melehaşin kudeme kuddüsün ellezi sahharal bahra li musa bin imran zin nuri alemul esrari ve ma fi zulumatil bihari tevekkelu bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm b ikada-i haceti ve hiye*{ DİLEĞİNİ SÖYLE }*tevekkel Ya Mikail ve ente Ya Burkan venfez bi ruhaniyyetike fi*{ DİLEĞİNİ SÖYLE }*tevekkelu Ya meaşirel emlakil ulviyeti ves süfliyyeti fi ma emertüküm bihi mink ada-i haceti ve hiye[ DİLEĞİNİ SÖYLE ]*bi hakki ma aksemtu bihi aleykum billahil azimul a’zamullezi hakemehü nafizun fiküm ve la ya’sihi minküm barakallahü fiküm ve aleyküm. Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhü.

Denk gelen yok mudur acaba ? Uygulasak mı , sıkıntı olur mu ?

Attached: dilek duası.docx (13.4 KB (Kilobyte)) 
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Zikr 20:50 14.10.18
Musallat alırsın, cin Padişahların isimleri ve daveti var içinde.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
oktavia 21:22 14.10.18
Zikr Nickli Üyeden Alıntı:
Musallat alırsın, cin Padişahların isimleri ve daveti var içinde.
Allah razı olsun , ortalıkta gezip duruyor bu tarz şeyler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Zikr 21:31 14.10.18
oktavia Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razı olsun , ortalıkta gezip duruyor bu tarz şeyler

Sizden de...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 22:01 14.10.18
Bilmeden okumamak lazım bu tür duaları,sıkıntı olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi