Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Ervah - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Ervah
cancancan 11:46 02.01.19
Bazı davetlerde geçiyor, mesela şunu şu kadar okursan ervahtan 7 görevli gelir hacetini yerine getirir gibi , işte buradaki ervah nedir hüddam mıdır , cinni midir ulvi veya sufli midir?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
RvP 13:46 02.01.19
Ruhani varlıktır. Cin değildir.
Ervah'ın diğer manası ruhlar alemidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Bulutlu 13:53 02.01.19
Ervah: Rûhlar, canlar, hayatın cevherleri anlamına gelir.

Cenâb-ı Hak, beşer hayatı için beş safha takdir buyurmuştur. Bunların birincisi âlem-i ervâh, ikincisi ana rahmi, üçüncüsü dünya hayatı, dördüncüsü berzah ve kabir âlemi, beşincisi ise âhiret ve onun neticesi olan Cennet veya Cehennem’deki ebedî hayattır. Bunlardan dünya hayatı, insana bir imtihan için verilmiş ve ebedî saâdet veya azap, beşerin bu âlemdeki fiil ve davranışlarına bağlı kılınmıştır.

Gerçekten rûhlar, âlem-i ervâhta Cenâb-ı Hakk’ın muhabbet ve vuslat iksîrinden dem alarak mest olmuş, kendilerinden geçmişlerdi. Şevk makamında daima zevk hâlinde idiler. Sonra murâd-ı ilâhî ve hikmet-i Rabbânî ile o yüksek makam ve
mevkilerden bu dünyâ âlemine gönderildiler. Bu itibarla birçokları, o aslî vatandan uzaklıkları sebebiyle oradaki vuslat haz ve zevkini unuttular. Bu âlemde gördükleri her şeye nefslerinin gözüyle bakıp aldandılar, hakîkati görmekten mahrûm kaldılar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
cancancan 00:58 03.01.19
Peki bu ervahtaki ruhlar nasıl varlıklardır, hacet için birine nasıl yardımcı olabilirler?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Omr 15:45 31.12.19
Insan uyudugunda Berzah alemine gider diye biliyorum yanlismi bilmem. Peki ruhlar vucuda girmeden yani dünyaya gelmeden ruhlarin bekledigi alem ervah alemimi oluyor.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi