Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Vefki herkes yapabilir mi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Vefki herkes yapabilir mi
El Yiğit 18:49 20.04.19
Vefki herkes yapabilir mi
Vefk Nedir ?
"Vefk”in sözlük anlamı uyum ve dengedir. Vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, "tesirli du┠demektir.
Vefk; herhangi bir sıkıntıdan kurtulmak, bir problemi düzeltmek ya da hedeflenen herhangi bir menfaate ya da amaca ulaşabilmek adına bir enerjinin hedeflenen alana ya da kişiye ruhanilerce ulaştırılmasını mümkün kılan bir dua hazırlama biçimidir…
Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, esmâ-i hüsnâ, âyet ve sûrelerin ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir diyebiliriz.
Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. Harfler ya da kelimelerle vefk yapılacaksa harflerin ya da kelimelerin sayısal toplamlarına da dikkat edilir.
Vefk kişiye özel hazırlanan bir çalışmadır. Vefk çalışmasında söz konusu kişinin burcu, üstünde çalışılmasını istediği konu vefkin türünü belirleyebilir.Vefkler Kaç Çeşittir ?
Vefk burada sayılamayacak kadar çok çeşitleri olan bir çalışma alanıdır. Vefkler 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü, 10 kare varsa onlu vefk diye adlandırılırken bulunduğu gruba göre, toprak, hava, ateş ve su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, güneş vefki, ay vefki, mars vefki vs olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha birçok çeşidi de bulunsa da en çok tercih edilenler bunlardır.Kimler Vefk Yapabilir ?
Suiistimale son derece açık olan bu alanda- ne yazık ki birçok şarlatan yüzünden çaresiz ve sıkıntıda olan insanların duygularını sömürerek haksız kazanç elde etmeye yönelik hamleleri nedeniyle- işini dürüstçe ve Allah korkusu ve rızasını gözeterek yapan birçok meslektaşımı da zan altında bırakmıştır.
Birçok vefk çalışmasında bir nevi coppy-paste yapılarak aynı konu için vefk yaptıran herkese benzer çalışmalar sunulması işe yaramayan bu çalışmaları yaptıran kişinin hem sağlığına hem kesesine zararı olması ise üzülerek gözlemlediğim bir durumdur.
Ebced hesabı dahi bilmeyen sözde medyumların yaptığı vefklerden fayda görmeyi ummak sadece bir hayaldir.
Vefk yapabilmek için hem doğuştan gelen bazı özelliklere haiz olmak hem de vefk ilminin ciddi biçimde eğitimini almış her kaidesini dikkatle ve rikkatle uygulayabilir düzeyde olmak gerekir. Her ne kadar bir kağıda yazılıp çizilen kelimeler, sayılar, ya da ayetler gibi görünse ciddi bir altyapı, birikim aynı zamanda hadim atamaları yapabilecek kadar ruhanilere hükmetme özelliği isteyen bir ilimdir.

Vefk çalışmasında en önemli unsur vefki yapacak kişinin iyi derece Arapça bilmesi, Kuran ayetleri ve içeriği; esmâ-ül hüsnâ’ların sırları, faziletleri hakkında ciddi birikimi ve donanımı olmasıdır.
Astroloji bilimi, ayın ve güneşin hareketleri konusunda çalışma yapmış, aynı zamanda "hayırlı ve şerli " saatler ve günler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Güvenmediğiniz ve referans sahibi olmayan kimselere asla özel bilgilerinizi ( anne adınız, doğum tarihiniz vb) vermeyin ve vefk çalışması yaptırmayın.

Vefk Nasıl Hazırlanır ?
Öncelikle kişinin sıkıntısı, sorunu dinlenir, bakımı yapılır ve vefkten beklentisi sorulur. Bu beklenti kısmet açmaktan tutun, nazar ve büyüden korunma, evden giden eşi geri getirme, iş bulma vs biçiminde yüzlerce farklı konuya ait olabilir.
İlk olarak vefkin hangi amaca yönelik ya da kim için yapılacağı belirlenir.
Hem yaptırmak isteyen hem de kendisine vefk yapılacak kişinin anne adları ile bakımları yapılır.
Söz konusu kişi ya da kişilerin anne isimleri ve kendi isimlerinin ebced hesabı yapılır ve gerekli sayılar elde edilir.
Vefkin yapılacağı tarih ve saat belirlenir. Hayırlı işler için hayırlı saatler ve günler belirlenerek vefk çalışmasının başlangıç tarihi hesaplanır.
Yapılan Ebced Hesabına göre, kişilerin burç ve yıldızları belirlenir.
Ayın hali, Ay durakları, ayın hareketleri hesaplanır.
Kullanılacak malzemeler belirlenir, tedarik ve temin edilir.
Vefkler Misk, Safran, Amber ve Gül suyu karışımı ile hazırlanmış mürekkep ile yazılmalıdır. Toprak tabiatlı bazı vefklerde kurşun kalem kullanılsa da genel ve doğru kabul edilen safran mürekkebi ile yazılmasıdır.
( Bazı medyum arkadaşların tükenmez kalem kullanarak yazdığı vefklere şaşkınlıkla baktığım olmuştur. İçeriğindeki alkol nedeniyle asla tükenmez kalem ya da pilot kalemle yazılmaz)
Daha önce hiç dokunulmamış beyaz bir kağıt tercih edilir.
Yazma çalışmasına başlamadan evvel vefke uygun tütsü yakılır. ( Günlük, sandal, öd ağacı, misk vs)
Önce Allah rızası için 2 rekat namaz kılınır ve 3 ihlas bir Fatiha okunarak başta Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ( S.A.V) ve gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin, evliyanın, enbiyanın ruhlarına hediye edilerek izin ve icazet istenir.
Vefk çalışması esnasında kesinlikle abdestli olmak gerekir.
Vefkin yazılışı tamamlandıktan sonra hadimleri atanır ve Rabbim bu işime yardımcı ol diyerek duası yapılır.
Vefk yazıldıktan sonra okumaları ve tesbihâtı yapılarak buna 7 gün boyunca devam edilir.
Vefkin tesliminden sonra da okumalarına devam etmek daha iyi sonuçlar doğurur.
Unutulmaması gereken şudur: Medyumlar sadece aracıdır asıl şifa ve sebep Allah’tan istenir.

Vefk Çalışmaları ve Çeşitleri Nelerdir ?
Vefkin çalışma alanı çok geniş ve çeşitlidir. Akılınıza gelebilecek tüm sorunlar ya da problemler için hazırlanabilir. Nazar ve büyüden korunma, Evlilik, Aşk, Kısmet ve bereket; Para, Korku, Evham ve Vesvese; Veraset, Bağlı çözme, Terk eden Sevgiliyi Geri Döndürme, Eşi Eve Bağlama, Zararlı hayvanlardan, dedikodulardan, cin ve düşman şerrinden korunma, Anne babaya asi evladı yola getirme, çok ağlayan bebekleri sakinleştirme ve daha sayamayacağımız bir çok alanda vefk yazılabilir.

Vefk yaptırmak İslam’a aykırı mıdır ? Vefk Taşımak Caiz midir ?
İslam inancına göre Yüce Allah karşılaştığımız her hangi bir problem karşısında bize vermiş olduğu imkanları kullanmamızı, elimizden gelen her şeyi yapıp gerisini ilahi kudrete bırakmamızı yani tevekkülü farz kılmıştır. Bu manada vefk tevekkülün bir parçası olması itibarı ile inanç anlayışına uygun görülmüştür. Hatta bir çok İslam âlimi vefklerle ilgili sayısız kitaplar yazmışlar uygulanması ve kullanılması anlamında bir sakınca görmemişlerdir.
Vefk kesinlikle bir büyü çalışması değildir. Büyü, Allah’tan başka bir kudretin varlığına inanarak, şeytanı memnun edecek tarzda yapılan çalışmalardır. Yani açık bir şirktir. Vefk ise tamamen Rahmânî olarak yapılan çalışmalardır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların giydiği kaftanların ve zırhların üzerinde çeşitli ayetler ve esmalar olduğu bilinmektedir. Bunlarda bir çeşit vefk örneğidir.

(Alıntıdır)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147