Sorularınız

Aklınıza takılan her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz.

Ebced cifir remil rüzgar ayetleri yardım? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Sorularınız>Ebced cifir remil rüzgar ayetleri yardım?
Cixoxlandr 22:21 20.04.19
Esselamun aleyküm mübarek ve kıymetli hocalarım bana şu rüzgar ayetlerinin hepsini ebced cifir remil hesaplayıp meleklerini ve isimlerini bulup verebilir misiniz rica etsem? Eğer paralıysa özele geçermisiniz? parası ne ise Allah'ın izniyle veririm? Bunu yaptırmam için kime ulaşmam lağzım bilgi verir misiniz ? Şimdiden hepinizden Allah razı olsun

Bakara Suresi, 164. ayet: Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
Al-i İmran Suresi, 117. ayet: Onların bu dünya hayatındaki harcamaları kendi nefislerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinine isabet eden kavurucu soğukluktaki bir rüzgara benzer ki onu (ekini) helak etmiştir. Allah, onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi nefislerine zulmetmektedirler.
Araf Suresi, 57. ayet: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O'dur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde, onları (kuraklıktan) ölmüş bir şehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. İşte Biz, ölüleri de böyle diriltip-çıkarırız. Ki ibret alasınız.
Yunus Suresi, 22. ayet: Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman, onlar da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve (tam) bununla sevinmektelerken, ona çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatıverir; onlar artık bu (dalgalarla) gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken, dinde O'na 'gönülden katıksız bağlılar (muhlisler)' olarak Allah'a dua etmeye başlarlar: "Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan, muhakkak Sana şükredenlerden olacağız."
İbrahim Suresi, 18. ayet: Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların yaptıkları, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir şeye güç yetiremezler. İşte uzak bir sapıklık (içinde olmak) budur.
Hicr Suresi, 22. ayet: Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Oysa siz onun hazine-koruyucuları değilsiniz.
Kehf Suresi, 45. ayet: Onlara, dünya hayatının örneğini ver; gökten indirdiğimiz suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı, böylece rüzgarların savurduğu çalı-çırpı oluverdi. Allah, herşeyin üzerinde güç yetirendir.
Enbiya Suresi, 81. ayet: Süleyman için de, fırtına biçiminde esen rüzgara (boyun eğdirdik) ki, kendi emriyle, içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz herşeyi bilenleriz.
Hac Suresi, 31. ayet: Allah'ı birleyen (Hanif)ler olarak, O'na (hiçbir) ortak koşmaksızın. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.
Furkan Suresi, 48. ayet: Ve Kendi rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler olarak gönderen O'dur. Biz, gökten tertemiz su indirdik;
Neml Suresi, 63. ayet: Ya da karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgarları müjde vericiler olarak gönderen mi? Allah ile beraber başka bir İlah mı? Allah, onların şirk koştuklarından Yücedir.
Rum Suresi, 46. ayet: Size Kendi rahmetinden taddırması, emriyle gemileri yürütmesi ve O'nun fazlından (rızkınızı) aramanız ile umulur ki şükretmeniz için, rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi, O'nun ayetlerindendir.
Rum Suresi, 48. ayet: Allah, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp-dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda Kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.
Rum Suresi, 51. ayet: Andolsun, Biz bir rüzgar göndersek de onu(n ekinini) sararmış görseler, mutlaka ardından nankörlük ederler.
Ahzab Suresi, 9. ayet: Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti; böylece Biz de onların üzerine, bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı görendir.
Sebe Suresi, 12. ayet: Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun eğdirdik); erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı. Onlardan kim Bizim emrimizden çıkıp-sapacak olsa, ona çılgın ateşin azabından taddırırdık.
Fatır Suresi, 9. ayet: Allah, rüzgarları gönderir, onlar da bulutu kaldırır, böylece Biz onu ölü bir beldeye sürükleriz, onunla, yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte (ölümden sonra) dirilip- yayılma da böyledir.
Sad Suresi, 36. ayet: Böylece rüzgarı onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi.
Şura Suresi, 33. ayet: Eğer dileyecek olsa, rüzgarı durdurur, böylece onun üstünde kalakalırlar. Şüphesiz, bunda çokça sabreden, çokça şükreden kimse için gerçekten ayetler vardır.
Casiye Suresi, 5. ayet: Gece ile gündüzün ardarda gelişinde (veya aykırılığında), Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır.
Ahkaf Suresi, 24. ayet: Derken, onu (azabı) vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur" dediler. Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar; onda acı bir azap vardır.
Zariyat Suresi, 41. ayet: Ad (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onların üzerine köklerini kesen (akim) bir rüzgar gönderdik.
Mülk Suresi, 17. ayet: Yoksa gökte olanın üzerinize 'taş yağdıran (fırtınalı) bir rüzgar' göndermeyeceğinden emin misiniz? Siz o takdirde Benim uyarmam nasılmış bilip-öğreneceksiniz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Ada 22:36 20.04.19
“Böylece rüzgarı onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi.” (Sad, 38/36)

“Süleyman 'in emrine de zorlu rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız ülkeye doğru serdi. Biz her şeyi biliriz.” (Enbiya, 21/81)

Allah, rüzgârı, Hz. Süleyman (as)’ın emrine vermiş ve çeşitli işlerinde bir araç olarak kullanmasına imkan sağlamıştır. Bu ifadeyle Hz. Süleyman (as) döneminde ve aynı şekilde ahir zamanda rüzgâr enerjisinin, teknolojide kullanılacağına işaret ediliyor olabilir.

Başka bir ayette yer alan “… sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgâra (boyun eğdirdik)…” (Sebe, 34/12) ifadesi ile Hz. Süleyman (as)’ın çeşitli bölgeler arasında hızlı bir şekilde hareket ettiğine dikkat çekiliyor olabilir.

Söz konusu rüzgârın, “yumuşakça esen/kolayca giden” (Sad, 36) özellikte olduğuna işaret edilmektedir. Sebe' Suresi 12. ayette de "Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgâr..." denmektedir. Demek ki Hz. Süleyman (as)'ın hükümranlığı bu kadar bir mesafeye uzanmakta idi.

Hz. Süleyman (as), kendi döneminde, günümüzdeki uçak teknolojisine benzer bir teknolojiyi kullanıp, rüzgarla hareket eden vasıtalar meydana getirmiş ve bunlar aracılığıyla birbirine uzak mesafeleri kısa sürede almış olabilir.

Alimlerin belirttiğine göre, Hz. Süleyman (as) ve yanındakiler -kuşlar gibi rüzgârın dalgaları arasında değil- Allah’ın inayetiyle rüzgâra/havaya serilen halı gibi bir sergiye oturarak seyahat ediyorlardı. Yanında taşıdıkları malzemelerini de o sergiye bırakıyorlardı. Onun için savrulmaları söz konusu değildi.

Bizim bu gün, bu mucizeye benzer bir şekilde uçaklara binerek havada seyahat ettiğimizi unutmayalım. Balonlar gibi araçlardan tutun fezalarda, Ay'da seyahat ettiren araçlara kadar ve bundan sonra ortaya çıkacak ne gibi uçan araçlar olacaksa, hepsi de bu mucizenin küçük bir kopyası olarak değerlendirilebilir.

Rüzgar gülü kullan.
İşte ne bileyim vantilatörün yönünü istediğine yere çevir böylece hüküm kısmı az da olsa gerçekleşmiş olacaktır. Bence başlangıç için hiçte fena sayılmaz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Heartway 22:42 20.04.19
iYahu son zamanlarda değişik nicklerle hep bu rüzgar yıldırım vs azameti istiyor bu kardeş yahu Süleyman peygamber misin ? Ne azmin varmış ya neden böyle birseyi bir yaratılmış ister ki düşündüm aklım yetmedi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cixoxlandr 22:48 20.04.19
Hepinize teşekkür ederim Allah razı olsun fakat ben buna bu yola baş koydum varsa yapacak parasında değilim kime ulaşmam lağzım yardımlarınızı bekliyorum?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BLueSea 22:50 20.04.19
Cixoxlandr Nickli Üyeden Alıntı:
Hepinize teşekkür ederim Allah razı olsun fakat ben buna bu yola baş koydum varsa yapacak parasında değilim kime ulaşmam lağzım yardımlarınızı bekliyorum?
Bir gün eminim basaricaksin bu azimle. Ama saglam kalabilirmisin o konuyu tartismaya acmak lazim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cixoxlandr 23:00 20.04.19
Ben Allah'tan ve sizlerden bu ilmi istedim eminimki bu ilmin en iyisini ben bulacağım ya Allah bismillah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cixoxlandr 00:56 15.05.19
Cixoxlandr 02:58 15.05.19